print sitemap zoeken disclaimer contact

Belastingplannen 2023

De belastingplannen voor 2023 en daarna zijn bekend gemaakt. De eerste wijzigingen staan op onze site en worden de komende dagen met diverse artikelen aangevuld.  Ondernemers (prive en in bv) gaan meer winstbelasting betalen (en box 2 heffing neemt in 2024 toe).

Laatste updat 20 september 2022 om 20:00
Belastingplannen per groep

Meer informatie voor particulieren? Lees hier.

Meer informatie voor DGA en bv? Lees hier.

Meer informatie voor ondernemers? Lees hier.

Artikelen en adviezen over belastingplannen 2023

Vennootschapsbelasting in 2023

Wijzigingen in box 2 vanaf 2024

Jubelton wordt afgeschaft, schenken in 2022!

Impact belastingplannen voor ondernemers

Geen compensatie voor niet bezwaarmakers box 3. Lees ook dit opinie stuk over box 3

DGA salaris en dividend in 2023 / 2024

Bedrijfsopvolgingsregeling blijft nog even

Thuiswerkvergoeding iets hoger in 2023

Overdrachtsbelasting op bedrijfspanden boven 10%

De 30% regeling wordt iets minder gunstig in 2023

Werkkostenregeling wordt iets gunstiger in 2023

Zonnepanelen in 2023 vrij van BTW

Versoepeling betalingsregeling ondernemers

Belangrijkste wijzigingen in 2023 voor DGA en bv
 1. Tarief vennootschapsbelasting gaat omhoog van 15% naar 19%. Lees meer...
 2. Eerste opstaptarief (in 2022 nog € 395.000) wordt verlaagd tot € 200.000. Nu derhalve nog 15% over eerste € 395.000 en vanaf 2023 19% over eerste € 200.000. Over het meerdere is het tarief 25,8%.  Lees meer.. Lees meer artikel 2...
 3. Bedrijfsopvolgingsregeling blijft voorlopig bestaan. Lees meer..
 4. Dividenduitkeringen door de bv aan de DGA worden zwaarder belast vanaf 2024, 24,5% tot € 67.000 en 31% voor meerdere. Met fiscale partner derhalve € 134.000 (tegen lagere tarief van 24,5%). Lees meer...
 5. Gebruikelijk loon zal in sommige gevallen hoger moeten worden vastgesteld, doelmatigheidsmarge van 25% wordt afgeschaft. Lees meer....
 6. Overdrachtsbelasting voor bedrijfspanden gaat omhoog van 8% naar 10,4%. Lees meer...
 7. 30% regeling wordt minder gunstig (maximaal salaris € 216.000), wijziging per 2024. Lees meer..
 8. Maximaal € 700.000 lenen van de bv (exclusief lening eigen woning)
 9. Geen vrijstelling BPM en MRB meer voor bestelauto's vanaf 2025.
 10. Werkkostenregeling wordt iets gunstiger. Over de eerste € 400.000 aan loonsom mag 3% (was 1,92%) belastingvrij worden betaald (in 2022 : 1,7%). Over het meerdere blijft het percentage 1,18%. Lees meer...
 11. Fiscale beleggingsinstellingen mogen vanaf 2024 niet meer direct in vastgoed beleggen.
 12. Versoepeling betalingsregeling voor ondernemers. Lees meer...
 13. Verhoging wettelijk minimumloon met 10%.
Belangrijkste wijzigingen voor ondernemer in 2023
 1. Zelfstandigenaftrek gaat in 2023 omlaag van € 6.310 naar € 5.030 (in 2027 € 900).  Lees meer...
 2. Fiscale oudedagsreserve wordt per 1 januari 2023 afgeschaft. Lees meer...
 3. Bedrijfsopvolgingsregeling blijft bestaan. Lees meer..
 4. Overdrachtsbelasting voor bedrijfspanden gaat omhoog. Lees meer...
 5. Aftrekposten (woning en ziektekosten) worden tegen lager tarief aftrekbaar.
 6. Middelingsregeling wordt afgeschaft. Lees meer..
 7. Geen vrijstelling BPM en MRB meer voor bestelauto's vanaf 2025. 
 8. Versoepeling betalingsregeling voor ondernemers. Lees meer...
 9. Verhoging wettelijk minimumloon met 10%.
Belangrijkste wijzigingen in 2023 voor iedereen
 1. Tarief inkomstenbelasting wordt iets lager namelijk 36,93% tot € 73.031 (in 2022 37,07% tot € 69.398).
 2. Arbeidskorting gaat omhoog en diverse heffingskortingen stijgen een beetje. 
 3. Zorgtoeslag wordt eenmalig verhoogd met € 412, de huurtoeslag met ruim € 200 (per jaar).
 4. Thuiswerkvergoeding iets hoger. Lees meer...
 5. Vliegen zal € 17,95 duurder worden (en sigaretten ook € 10 per pakje).
 6. Box 3 vrijstelling wordt gunstiger (2023 € 57.000) en Box 3 tarief gaat omhoog van 31% naar 32%.
 7. Middelingsregeling wordt afgeschaft.  Lees meer. 
 8. Hypotheekrente aftrekbaar tegen 36,93 % in plaats van 40%.
 9. Reiskostenvergoeding gaat omhoog van 0,19 naar 0,21 (en 0,22 in 2024) . Lees meer...
 10. Jubelton wordt per 1 januari 2023 afgeschaft (formeel 2024 edoch verlaging in 2023). 'Lees meer...
 11. Levering en installatie zonnepanelen tegen 0% BTW. Lees meer... 
 12. Verlaging energiebelasting in 2023 voor alle huishoudens en bedrijven.
 13. Periodieke giften voor maximaal € 250.000 per huishouden aftrekbaar.
 14. Kinderopvangtoeslag wordt in 2023 direct aan instelling uitbetaald (kleine eigen bijdrage ouders).
 15. Massaal bezwaarprocedure wordt wellicht opnieuw ingevoerd.

Wat zouden ze moeten doen in Den Haag?
 • Fiscaal-vriendelijke vergoedingen door werkgevers aan werknemers voor isolatie, zonnepanelen, etc.
 • Verhogen percentage werkkostenregeling tot 10% over eerste € 400.000 loonsom, of vrijstelling voor compensatie energielasten.
 • Fiscaal-vriendelijk belonen van thuiswerkende werknemers, bijvoorbeeld € 8 per dag en eenmalige vergoeding van € 2.000 (mits 2 dagen per week thuiswerken gedurende 3 jaar).
 • Laten vervallen belastingen en accijnzen op energie (gas/ elektra / benzine / diesel ) en energietransport.
 • Een nieuwe wet vennootschapsbelasting (is uit 1969).
 • Openbaarvervoer gratis.
 • Werknemersparticipaties van werknemers eenvoudiger maken.
 • Meer fiscale faciliteiten voor opleidingen en innovatie.
Opvallende belastingplannen voor 2023
 1. Box 2 tarief voor de DGA gaat omhoog vanaf 2024 (met lager opstaptarief)
 2. Winstbelasting voor bedrijven wordt ongunstiger.
 3. Bedrijfsopvolgingingsregeling blijft bestaan.

Deel deze pagina

Laatste update op 19-09-2023
Artikel gemaakt op 08-08-2022
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Prinsjesdag Belastingplannen Belastingplan 2023

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap