print sitemap zoeken disclaimer contact

Overlijden DGA en belastingen

Heb je wel eens nagedacht over de gevolgen in de bv als je komt te overlijden? De Belastingdienst wel ... de heffing kan eenvoudig oplopen tot 40% over het vermogen in de bv. Via een paar eenvoudige adviezen kan dit worden opgelost!

Aanmerkelijk belang en overlijden DGA

Als een DGA komt te overlijden, moet er erfbelasting en inkomstenbelasting worden betaald. De erfbelasting bedraagt maximaal 20% en de inkomstenbelasting 26,9% (vanaf 2024 29%). Als er onvoldoende vermogen in de bv is opgenomen (of in liquide vorm aanwezig is), kunnen er problemen ontstaan. Als na het overlijden van de DGA bij zijn bv nog aanslagen vennootschapsbelasting worden opgelegd, kunnen de erfgenamen hiervoor ook nog aansprakelijk worden gesteld.

Huwelijkse voorwaarden, DGA en overlijden

Veel DGA's trouwen op huwelijkse voorwaarden. Bij een echtscheiding is dit slim, omdat dan immers het vermogen niet hoeft te worden gedeeld met de ex-partner. Bij overlijden kunnen er echter problemen ontstaan, de langstlevende partner moet dan immers over 100% van de waarde afrekenen. In de huwelijkse voorwaarden kan een finaal verrekenbeding bij overlijden worden opgenomen, een dergelijk beding kan dit probleem deels (voor de erfbelasting) oplossen.

Erfbelasting bij overlijden DGA

Over de waarde van de aandelen moet worden afgerekend met de Belastingdienst. Op deze waarde mag gelukkig nog de verkrijgingsprijs en de box 2 heffing (inkomstenbelasting) in mindering worden gebracht. De erfbelasting tot € 130.000 (cijfers 2022, afgerond bedrag) bedraagt 10% en over het meerdere 20% (als de partner of kinderen de aandelen verkrijgen). Gelukkig geldt voor de partner wel een substantiële vrijstelling van ruim € 680.000 (cijfers 2022), voor de kinderen is deze vrijstelling slechts € 21.000 (cijfers 2022).

Inkomstenbelasting bij overlijden DGA

De erfgenamen moeten inkomstenbelasting betalen over de waarde van de aandelen wanneer uw aandelen vererven. Daarnaast moet de bv soms vennootschapsbelasting betalen over een vrijval (deels) van de pensioenvoorziening in eigen beheer. Soms moeten er panden worden verkocht om de belastingen te kunnen betalen, waardoor er nogmaals vennootschapsbelasting is verschuldigd over de boekwinst die dan wordt gemaakt bij verkoop.

Als een directeur-grootaandeelhouder (DGA) de aandelen in zijn bv (meestal een holding) verkoopt, moet hij of zij 26,9% box 2 heffing (inkomstenbelasting) betalen, deze heffing zal de komende jaren wellicht oplopen tot 29%. Dit moet worden betaald over de verkoopprijs, te verminderen met de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de oorspronkelijke koopprijs). De wet zegt dat verkopen en overlijden aan elkaar gelijk moeten worden gesteld.

Uw erfgenamen moeten dus 26,9% inkomstenbelasting (box 2) betalen over de waarde in het economisch verkeer van de aandelen, te verminderen met uw verkrijgingsprijs / koopprijs (meestal nog steeds € 18.000, maar in veel gevallen inmiddels maar € 1). De inkomstenbelasting kan worden betaald door het bedrijf een dividenduitkering te laten doen, mits er natuurlijk geld in de bv aanwezig is.

Als uw bedrijf een lopend bedrijf is (uw bedrijf is nog actief, we spreken dan over ‘ondernemingsvermogen’), kunnen de erfgenamen de inkomstenbelasting uitstellen (belastingclaim doorschuiven), dit kan op grond van de zogenaamde bedrijfsopvolgingsfaciliteit of bedrijfsopvolgingsregeling.

Overlijden DGA met rekening-courantschuld

Als de bv een eigen vermogen heeft van € 200.000 en tevens een rekening-courantvordering op de DGA van € 200.000, dan is er geen vermogen in de bv zelf aanwezig. Er moet dan echter wel worden afgerekend met de Belastingdienst. Deze heffing kan - afhankelijk van de feiten en omstandigheden - zomaar oplopen tot € 60.000. Dit kan worden opgelost door een zuivere overlijdensrisicoverzekering op naam van de DGA af te sluiten.

Advies DGA bij trouwen of overlijden

Ruim 80% van alle DGA's heeft geen duidelijk plan bij overlijden. Bij ruim 50% ontbreekt zelfs een goed testament. Via een paar eenvoudige adviezen (bedrijfsopvolgingsregeling, aanpassen huwelijkse voorwaarden, testament, schenken tijdens leven) kan veel erfbelasting en inkomstenbelasting worden voorkomen. Het is dus van essentieel belang dat u als DGA eens nadenkt over de mogelijke gevolgen van uw overlijden.

Wij adviseren wekelijks ondernemers en DGA's over mogelijke problemen en mogelijkheden bij het aangaan van een huwelijk, samenwonen of overlijden. Wij denken dan mee bij het opstellen van huwelijkse voorwaarden en / of adviseren de DGA bij het tijdens het huwelijk herzien van de huwelijkse voorwaarden. Neem bij vragen gerust eens contact op met één van onderstaande adviseurs om uw situatie door te spreken.

Bron overlijden DGA

Gerechtshof Amsterdam 5 februari 2015 ECLI:NL:GHAMS:2015:329

DJ

Deel deze pagina

Laatste update op 02-06-2022
Artikel gemaakt op 01-06-2022
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank DGA en belastingen Overlijden DGA en belastingen

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap