print sitemap zoeken disclaimer contact

Commissaris en belastingen

Een commissaris is soms in (fictieve) dienstbetrekking en soms ondernemer. In mei 2009 heeft de Hoge Raad bepaald dat een commissaris met 5 commissariaten een ondernemer is. Alle bedrijfskosten waren hierdoor aftrekbaar en de commissaris had recht op ondernemersfaciliteiten.

Commissaris en nieuwe regeling in 2017

De arbeidsrelatie van een commissaris of lid van de RvT is vanaf 2017 niet meer in fictieve dienstbetrekking. U kunt hier via de zogenaamde opting-in regeling nog wel voor kiezen (dan dus loonheffing en bijdrage zorgverzekering afdragen). Als er geen actie wordt ondernomen, dan loopt de heffing bij de commissaris via zijn aangifte inkomstenbelasting, dus eventueel de voorlopige aanslag inkomstenbelasting aanpassen (voorkomen belastingrente).

Op verzoek kunt u de dienstbetrekking in gang houden (zal spelen bij toepassing 30% of veilig stellen WW-rechten). Als u dit doet, dan zijn er feitelijk geen wijzigingen per 2017. Commissarissen blijven onderworpen aan omzetbelasting, hierin is niets gewijzigd.

Lees ook dit artikel voor de fiscale merites bij de commissaris.

Beschouwing

De arbeidsrelatie van een commissaris is vaak onderdeel van discussie in procedures. Het belang is dat een "commissaris ondernemer" recht heeft op kostenaftrek en ondernemersfaciliteiten (vrijstelling deel van de winst, zelfstandigenaftrek, etc.) en een "commissaris in dienstbetrekking of ROZ" minder vrijstellingen en mogelijkheden voor kostenaftrek heeft.

In deze procedure wilde de commissaris zo'n € 40.000 aan kosten in mindering brengen op de winst, de inspecteur was het hier niet mee eens. De omzet bedroeg ongeveer € 190.000, hiervoor moest de commissaris 25 uur per week werken. De Rechtbank was van mening dat de commissaris in (fictieve) dienstbetrekking is, dit staat immers in de wet loonbelasting. Het Gerechtshof stelde vervolgens dat er geen sprake was van een dienstbetrekking, maar van resultaat uit overige werkzaamheden. De Hoge Raad gaat nog een stap verder en stelt dat de commissaris een "echte onderneming" heeft. Deze conclusie wordt getrokken op grond van de rangorderegeling: als er sprake is van winst uit onderneming, kom je aan de overige bronnen (resultaat uit overige werkzaamheden, loon) niet toe.

Aandachtspunten

Voor de beoordeling van de fiscale kant van een commissariaat is een advies nodig. Er moet beoordeeld worden in hoeverre iemand ondernemer is (risico, ontslagbescherming, aansprakelijkheid, opzegging, etc.).

Bron: Hoge Raad 29 mei 2009 nr 07/10538.

Deel deze pagina

Laatste update op 12-01-2017
Artikel gemaakt op 03-06-2009
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Archief Fiscaal nieuws 2009 Commissaris en belastingen

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap