print sitemap zoeken disclaimer contact

Onbelaste vergoedingen optimaliseren?

Vraag onze fiscaal juristen

Klik hier

WKR Scan binnen uw bedrijf?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Naheffing ontvangen ?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

De Wet Tegemoetkomingen Loondomein

Achtergrond WTL

De Wet Tegemoetkomingen Loondomein (WTL) bevat financiële voordelen voor werkgevers die werknemers in een moeilijke positie op de arbeidsmarkt in dienst nemen. Voorheen was het zo dat deze tegemoetkomingen meer verspreid waren te vinden, waaronder in de Wet financiering sociale verzekeringen. Echter, met de doorontwikkeling van de WTL is hierin een grote slag geslagen. De WTL kent op hoofdlijnen twee type regelingen. In de eerste plaats zijn dat de regelingen waarvoor de werkgever een zogenaamde doelgroepverklaring nodig heeft. De tweede categorie ziet op tegemoetkomingen waarvoor de werkgever zo'n verklaring niet nodig heeft.

Met de WTL is ook het begrip premiekortingen verdwenen. Deze term is ingeruild voor de term loonkostenvoordeel. Aan de achterliggende doelstelling is echter niets veranderd. Het gaat nog immer om het bevorderen van de arbeidsdeelname van uitkeringsgerechtigde ouderen en mensen met een arbeidsbeperking. Wel zijn de bedragen iets afgenomen, dit ter compensatie van de kosten die met de automatiseringsslag van de WTL zijn komen kijken. De premievrijstelling voor marginale arbeid, waarop de werkgever recht had bij het in dienst nemen van een uitkeringsgerechtigde voor ten hoogste zes weken, is komen te vervallen.

Tegemoetkomingen

We kennen momenteel (2020) vier loonkostenvoordelen: de oudere werknemer, de arbeidsgehandicapte werknemer, de banenafspraak / scholingsbelemmerden en de herplaatsing van de arbeidsgehandicapte werknemer. Daarnaast kennen we twee tegemoetkomingen waarvoor geen verklaring benodigd is: het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het minimumjeugdloonvoordeel (jeugd-LIV).

Hoogte van de tegemoetkomingen en praktijkwerking

De hoogte van de tegemoetkomingen zijn in de wet uitgedrukt als een bedrag per verloond uur. De verloonde uren geeft de werkgever (inhoudingsplichtige) bij de loonaangifte al door aan de Belastingdienst. Het is voor de tegemoetkomingen dus van wezenlijk belang dat de werkgever in control is over zijn loonadministratie.

Ondanks dat de WTL een overzichtelijke en gestroomlijnde wet is, met veel geautomatiseerde processen, ontstaan er in de praktijk regelmatig problemen. Dit komt meestal door één van de volgende twee omstandigheden. Ten eerste is het zo dat werkgevers (inhoudingsplichtigen) mogelijke loonkostenvoordelen laten liggen, doordat zij niet op de hoogte zijn (gebracht) van de regeling(en). In de tweede plaats is het zo dat niet bij iedere werkgever de loonadministratie voldoende is, zoals bij het ontbreken van doelgroepverklaringen. Hierdoor kan het recht op tegemoetkoming niet hard worden gemaakt, als gevolg waarvan geen tegemoetkoming wordt verkregen en (forse) naheffingen volgen bij controles.

Nadere artikelen op onze website

Wij gaan in afzonderlijke artikelen in op de diverse voordelen met doelgroepverklaring (loonkostenvoordelen), de diverse voordelen waarbij geen doelgroepenverklaring nodig is (LIV), de procedure en het cruciale begrip “verloonde uren.”

Deel deze pagina

Laatste update op 08-09-2020
Artikel gemaakt op 07-08-2020
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Loonbelasting Wet Tegemoetkomingen Loondomein

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap