print sitemap zoeken disclaimer contact

Sporters, buitenland en fiscus

Sporters hebben met verschillende soorten belastingen te maken. Sport zal zich vaak niet beperken tot de Nederlandse bodem. Ook kan een deel van het inkomen uit royalties of sponsorgelden wellicht worden toegerekend aan een periode in het buitenland, bijvoorbeeld tijdens een stage of trainingskamp.

Handleiding 2024 belastingdienst voor sporters en artiesten

In de wereld van internationaal opererende artiesten en sporters is het navigeren door de complexe wateren van internationale belastingheffing een uitdaging die zorgvuldige planning en kennis vereist. Deze blog, biedt een praktische checklist en inzichten om dubbele belasting te voorkomen en te zorgen voor een optimale fiscale behandeling van de inkomsten van artiesten en sporters. Kijk hier voor de handleiding voor artiesten en sporters van de belastingdienst.

Checklist voor voorkoming van dubbele belasting
 1. Identificeer de bron van inkomsten: Bepaal of de inkomsten voortkomen uit persoonlijke werkzaamheden, zoals optredens, deelname aan sportevenementen, of dat deze worden ontvangen door een entiteit (bijv. een 'star company').
 2. Vaststelling van de Belastingplicht: Controleer of de inkomsten worden ontvangen door een binnenlands belastingplichtig lichaam onderworpen aan de Nederlandse vennootschapsbelasting.
 3. Analyse van Belastingverdragen: Onderzoek of er een belastingverdrag van toepassing is tussen Nederland en het land waar de activiteiten plaatsvinden. Identificeer welke categorie van toepassing is op basis van het verdrag:
     - Categorie I: Verdrag met specifieke bepaling voor artiesten en sporters.
     - Categorie II: Verdrag zonder specifieke bepaling.
     - Categorie III: Verdrag met beperkte bepaling.
     - Categorie IV: Geen verdrag.
 4. Bepaling van de heffingsrechten: Bepaal op basis van het toepasselijke belastingverdrag of het bronland heffingsrecht heeft en zo ja, onder welke voorwaarden.
 5. Berekening van de vrijstelling of verrekening: Afhankelijk van de toepasselijke categorie, bereken de mogelijkheid voor vrijstelling of verrekening van de in het buitenland betaalde belasting.
Praktische Overwegingen buitenlandse artiesten en sporters.
 • Vaste inrichting: Onderzoek of de werkzaamheden van de sporter of artiest een vaste inrichting vormen in het buitenland, wat invloed heeft op de belastingheffing.
 • Verrekening van buitenlandse bronheffingen: Specifiek aandacht voor de verrekening van buitenlandse bronheffingen is cruciaal om dubbele belasting te voorkomen.
 • Toepassing van de objectvrijstelling: Voor bepaalde inkomsten kan een objectvrijstelling van toepassing zijn, wat betekent dat deze inkomsten vrijgesteld zijn van belasting in Nederland.
 • Keuze tussen verrekening en kostenaftrek: Afhankelijk van de situatie kan gekozen worden tussen het verrekenen van de buitenlandse belasting of het aftrekken als kosten.

De fiscale behandeling van de inkomsten van internationaal opererende artiesten en sporters is complex en vereist een grondige analyse van de toepasselijke belastingverdragen en de Nederlandse belastingwetgeving. Door de bovenstaande checklist te volgen, kunnen artiesten, sporters, en hun adviseurs zorgen voor een optimale fiscale behandeling en het risico op dubbele belasting minimaliseren. Het is altijd raadzaam om professioneel fiscaal advies in te winnen om te zorgen voor naleving en optimalisatie van de belastingverplichtingen.

Basis

Een sporter die in Nederland woont zal over zijn wereldinkomen in Nederland belasting moeten betalen. Er zijn dan twee mogelijkheden, Nederland heeft een belastingverdrag met het "sportland" of niet.

 1. Belastingverdrag: in belastingverdragen staat vaak een bepaling over sporters. Meestal mogen inkomsten in het "sportland" worden belast. Dit betekent dus dat alle gelden (startgeld, sponsorgeld, prijzengeld, etc.) in het buitenland worden belast. Nederland zal een vermindering verlenen voor dit buitenlandse inkomen. Per verdrag kan de vermindering verschillen. Soms mag enkel de in het buitenland feitelijk betaalde belasting worden verrekend (verrekeningsmethode) en soms wordt een evenredig deel van het inkomen vrijgesteld (vrijstellingsmethode).
 2. Geen belastingverdrag: de sporters mag dan de in het buitenland betaalde belasting van de in Nederland verschuldigde belasting aftrekken (maximum Nederlandse tarief, met mogelijkheid verrekenen restant in later jaar).

Olympische zomerspelen in China (Peking) 2008

Nederland heeft een verdrag met China. De inkomsten mogen in China worden belast. China heeft in belastingwetgeving aangekondigd een belasting holiday (tarief %) voor sporters te laten gelden. China zal dus geen belasting heffen.

Olympisch winterspelen in Canada (Vancouver) 2010

Nederland heeft een verdrag met Canada. De inkomsten mogen in Canada worden belast.

WK Voetbal in Zuid Afrika 2010

Er komt een nieuw belastingverdrag met Zuid Afrika. Door dit nieuwe verdrag moeten sporters in Nederland belasting betalen over hun inkomen dat tijdens de WK Voetbal wordt ontvangen. Dit tarief kan oplopen tot 52%, op dit moment wordt maximaal 10% belasting (in Zuid Afrika) geheven. Ik neem aan dat de KNVB nog met de Minister van Financiën zal overleggen omtrent speciale regeling.

Olympische zomerspelen in Engeland (Londen) in 2012

Er komt een nieuw belastingverdrag met Groot-Brittannië. Belastingheffing wordt aan Nederland toegewezen. Op dit moment is het belastingtarief tussen de 0% - 10% (in Groot-Brittannië), dadelijk dus 52% in Nederland. Dit nieuwe verdrag zal ook gaan gelden voor de tennissers die tijdens Wimbledon hun opmars maken. Voetballers krijgen er beperkt mee te maken, de meeste Nederlandse clubs zijn immers binnen Europa uitgevoetbald.

Advies

Als sporter kun je het beste in Monaco of België gaan wonen. Ook andere landen kunnen in beeld komen, maar dit zal van de persoonlijke wensen en financiële belangen afhangen.

Deel deze pagina

Laatste update op 27-03-2024
Artikel gemaakt op 07-01-2009
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Sport, artiest en fiscus Sporter en buitenland

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap