print sitemap zoeken disclaimer contact

Sporters, buitenland en fiscus

Sporters hebben met verschillende soorten belastingen te maken. Sport zal zich vaak niet beperken tot de Nederlandse bodem. Ook kan een deel van het inkomen uit royalties of sponsorgelden wellicht worden toegerekend aan een periode in het buitenland, bijvoorbeeld tijdens een stage of trainingskamp.

Basis

Een sporter die in Nederland woont zal over zijn wereldinkomen in Nederland belasting moeten betalen. Er zijn dan twee mogelijkheden, Nederland heeft een belastingverdrag met het "sportland" of niet.

  1. Belastingverdrag: in belastingverdragen staat vaak een bepaling over sporters. Meestal mogen inkomsten in het "sportland" worden belast. Dit betekent dus dat alle gelden (startgeld, sponsorgeld, prijzengeld, etc.) in het buitenland worden belast. Nederland zal een vermindering verlenen voor dit buitenlandse inkomen. Per verdrag kan de vermindering verschillen. Soms mag enkel de in het buitenland feitelijk betaalde belasting worden verrekend (verrekeningsmethode) en soms wordt een evenredig deel van het inkomen vrijgesteld (vrijstellingsmethode).
  2. Geen belastingverdrag: de sporters mag dan de in het buitenland betaalde belasting van de in Nederland verschuldigde belasting aftrekken (maximum Nederlandse tarief, met mogelijkheid verrekenen restant in later jaar).

Olympische zomerspelen in China (Peking) 2008

Nederland heeft een verdrag met China. De inkomsten mogen in China worden belast. China heeft in belastingwetgeving aangekondigd een belasting holiday (tarief %) voor sporters te laten gelden. China zal dus geen belasting heffen.

Olympisch winterspelen in Canada (Vancouver) 2010

Nederland heeft een verdrag met Canada. De inkomsten mogen in Canada worden belast.

WK Voetbal in Zuid Afrika 2010

Er komt een nieuw belastingverdrag met Zuid Afrika. Door dit nieuwe verdrag moeten sporters in Nederland belasting betalen over hun inkomen dat tijdens de WK Voetbal wordt ontvangen. Dit tarief kan oplopen tot 52%, op dit moment wordt maximaal 10% belasting (in Zuid Afrika) geheven. Ik neem aan dat de KNVB nog met de Minister van Financiën zal overleggen omtrent speciale regeling.

Olympische zomerspelen in Engeland (Londen) in 2012

Er komt een nieuw belastingverdrag met Groot-Brittannië. Belastingheffing wordt aan Nederland toegewezen. Op dit moment is het belastingtarief tussen de 0% - 10% (in Groot-Brittannië), dadelijk dus 52% in Nederland. Dit nieuwe verdrag zal ook gaan gelden voor de tennissers die tijdens Wimbledon hun opmars maken. Voetballers krijgen er beperkt mee te maken, de meeste Nederlandse clubs zijn immers binnen Europa uitgevoetbald.

Advies

Als sporter kun je het beste in Monaco of België gaan wonen. Ook andere landen kunnen in beeld komen, maar dit zal van de persoonlijke wensen en financiële belangen afhangen.

Deel deze pagina

Laatste update op 24-12-2012
Artikel gemaakt op 07-01-2009
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Sport, artiest en fiscus Sporter en buitenland

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap