print sitemap zoeken disclaimer contact

Wijzigingen in de overdrachtsbelasting op komst?

Op 31 oktober 2018 is door Henk Nijboer van de PvdA een amendement ingediend op het Belastingplan 2019. Doel van het voorstel is om de woningmarkt voor starters toegankelijker te maken en om het voor beleggers lastiger (lees: duurder) te maken om woningen te kopen. Dit zou vermoedelijk al ingaan per 1 januari 2019.

Amendement is niet aangenomen

Op 15 november 2018 heeft de tweede kamer gestemd over het amendement van de heer Nijboer. Het amendement is verworpen, slechts 45 kamerleden waren voor. Dit betekent dat onderstaande tekst niet wordt omgezet in wetgeving.

Huidige tarieven

Op dit moment zijn er twee tarieven van toepassing in de overdrachtsbelasting. Het tarief is in principe 6% tenzij je een woning koopt, dan betaal je 2%.

Overdrachtsbelasting voor starters naar 0%

Het voorstel van de heer Nijboer houdt in dat personen die nog nooit een woning hebben gehad bij de verkrijging van een woning geen overdrachtsbelasting hoeven te betalen. Wanneer je met 2 personen een woning koopt, moeten beide personen hieraan voldoen. Heeft één van beiden reeds een woning gehad, dan is 2% verschuldigd over de gehele woning.

Overdrachtsbelasting voor beleggers naar 10%

Een belegger is volgens het voorstel iemand die op het moment van het verkrijgen van de nieuwe woning al twee woningen bezit. De nieuwe regeling zal ook gaan gelden voor een privé persoon met 

  • een eigen woning
  • een vakantiewoning en die vervolgens
  • een studentenwoning voor de zoon of dochter koopt.

Als dit zo is, betaalt men 10% overdrachtsbelasting. Ook hier geldt dat bij meerdere verkrijgers voor iedere verkrijger het 10%-tarief van toepassing is als één van de verkrijgers als belegger kan worden gezien. Vermoedelijk zal dit ook gaan gelden als woningen zijn ondergebracht in een BV (onroerend goed lichaam).

Overdrachtsbelasting in overige gevallen blijft 2%

Voor de overige gevallen blijft het 2%-tarief van toepassing. Dit betreft de doorstromers op de woningmarkt die maximaal twee huizen bezitten.

Aanhorigheden of toekomstige aanhorigheden volgen de woning

Het voorstel bevat ook een aanvulling ten aanzien van aanhorigheden. Deze volgen het tarief van de woning. Dat is in principe nu ook al zo. Nieuw is dat, indien een aanhorigheid wordt aangekocht, dit op het moment van aankoop geen aanhorigheid is maar dit wel gaat worden, ook het tarief van de woning wordt gevolgd. 

Noot van de fiscaal jurist

Dit amendement is nog een voorstel, het is daarom afwachten of het wordt aangenomen door de Tweede Kamer. Deze week (13,14 en 15 november 2018) wordt het voorstel behandeld in de Tweede Kamer. Wij zullen dit uiteraard voor u volgen.

Is het voorstel een oplossing voor de woningmarkt? Verschillende tarieven zullen altijd uitnodigen tot het bedenken van constructies. Dit betekent dat er weer extra controles nodig zijn en er de nodige procedures zullen volgen. De toch al onderbezette Belastingdienst zit hier waarschijnlijk niet op te wachten.

Het plan om de toetreding van starters te bevorderen lijkt mij een goed plan. De heffing van 10% voor zogenaamde beleggers lijkt mij niet handig. Beleggers kijken naar rendement, zij zullen de verhoging dus verdisconteren in de huurprijzen die toch al hoog zijn. Door de grens bij twee woningen te stellen worden ook niet-beleggers getroffen door de maatregel. Het ligt meer voor de hand om in de probleemgebieden beleggers te ontmoedigen in plaats van een generieke maatregel te introduceren die het hele land treft.

Meer weten van overdrachtsbelasting woningen naar 10% of 0%

Deel deze pagina

Laatste update op 20-09-2022
Artikel gemaakt op 14-11-2018
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Prinsjesdag Belastingplannen Belastingplan 2019 Overdrachtsbelasting woningen naar 10% of 0%

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap