Volg ons op:

Twitter Updates

Sociale verzekeringen

Als u niet vrijwillig uw baan verliest, heeft u recht op een uitkering (WW). Aan een dergelijke uitkering zijn voorwaarden verbonden, deze zijn:

  1. geen verwijtbaar ontslag;
  2. niet ouder dan 65 jaar;
  3. u moet minimaal 50% van uw uren hebben verloren;
  4. u bent verzekerd voor werkeloosheid (u had een arbeidsovereenkomst);
  5. u moet voor uw werkeloosheid minimaal 26 van de 36 weken gewerkt hebben (en 4 van de 5 jaar);
  6. u moet beschikbaar zijn voor werk.

Voor toelichting zie de internetsite van de uitvoeringsinstantie.

Duur van de uitkering

De uitkering wordt maximaal voor zo'n 3 jaar toegekend, ruwweg voor elk werkjaar één maand uitkering.

Let op

Na het regelen van de ontslagvergoeding zult u een WW-uitkering aanvragen. Veelal zal de uitkeringsinstantie de uitkering pas na de formele opzegtermijn (2 of 4 maanden) gaat uitbetalen. Neem dit mee bij uw ontslagvergoeding.


Auteur(s) van sociale verzekeringen


mr. drs. S. van den Elst (Sanne).
Fiscaal Jurist / Fiscaal econoom,

s.vandenelst@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Artikel datum : 10-12-2008 | Artikel laatst gewijzigd : 25-12-2012

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen