print sitemap zoeken disclaimer contact

Plan bedrijfsopvolging

De meeste ondernemers hebben geen opvolgingsplan, in veel gevallen levert dit ruzies en problemen op binnen de familie. Wij stellen regelmatig - veelal in overleg met de accountant en de notaris - een opvolgingsplan op voor de ondernemer. Eigenlijk zou elke ondernemer hierover moeten nadenken. U kunt het ook zelf maken, neem onderstaande vragen door en neem contact op met uw notaris voor mogelijke aanpassingen van akten of uw testament.

Bedrijfsopvolging in 2024 / 2025

De bedrijfsopvolgingsregeling en wordt op onderdelen eenvoudiger, iets minder gunstig en soms iets aangescherpt. De belangrijkste wijzigingen in 2024 zijn:

 1. Verhuurde onroerende zaken: komt niet meer in aanmerking voor de BOR (vanaf 2024);
 2. Vrijstelling: is nu 83% en wordt strakt 70% (vanaf 2025)
 3. Vrijgestelde waarde: op dit moment is € 1.200.000 vrijgesteld, dit wordt verhoogd tot € 1.500.000 (vanaf 2025)
 4. Doelmatigheidsmarge wordt afgeschaft, dus vrijstelling enkel voor ondernemingsvermogen.
 5. Aandelen: minimaal 5% van de aandelen waarbij de aandelen ook meedelen in de winst en liquidatieopbrengst;
 6. Voorzettingsvereiste: de verkrijger moet het bedrijf 5 jaar voortzetten (houden), dit wordt versoepeld;
 7. Bezitsvereiste: schenker moet bedrijf 5 jaar in bezit hebben (bij overlijden 1 jaar), dit wordt versoepeld;
 8. Dienstbetrekkingseis: de verkrijger moet gedurende 36 maanden in dienstbetrekking zijn geweest bij het bedrijf, dit wordt afgeschaft.
 9. Oneigenlijk gebruik: misbruik moet altijd worden voorkomen, hiervoor komen specifieke regelingen. Voorbeeld is meermaals gebruik maken van de BOR. 

Bedrijfsopvolging in 2023 gunstiger

Opvolgers die een onderneming erven of geschonken krijgen zijn minder belasting kwijt over deze verkrijging. De vrijstelling is in 2023 verhoogd van € 1.134.403 (2022) tot € 1.205.871 (2023). Tot zo'n € 1,2 miljoen is de erfenis of schenking dus belastingvrij, boven de grens is 83% van de waarde vrijgesteld voor belastingheffing. De opvolger moet de onderneming wel 5 jaar voortzetten en moet het om een echt bedrijf (materiële  onderneming) gaan. De BOR wordt in 2023 of 2024 aangepast (minder gunstig). 

Conclusie bedrijfsopvolging

U bent jaren bezig met het opbouwen van uw bedrijf en ineens gaat de kaars uit. Wie runt de tent? Wie neemt er beslissingen? Het zal u niet gebeuren, gelukkig alleen die andere ondernemers. Echter, het kan ook minder ernstig, u wordt ziek ... en dan? Voor dit soort situaties is een noodopvolgingsplan een nuttig hulpmiddel. U moet nadenken over de toekomst en verantwoordelijkheden en bevoegdheden uit handen gaan geven. 

Het opvolgingsplan bij de BOR

Er is een viertal situaties in het leven die bijzondere aandacht vragen, dit zijn:

 1. overlijden;
 2. ziekte / arbeidsongeschiktheid;
 3. stoppen met werken / pensioen;
 4. echtscheiding.

Bij het opstellen van een opvolgingsplan heeft u de direct betrokkenen, de accountant / fiscaal jurist, de notaris, uw partner en uiteindelijk uw kinderen nodig. Ik heb binnen mijn eigen familie en als fiscaal jurist bij klanten ervaring met dit soort processen. Mits goed voorbereid en tijdig opgestart, is dit dankbaar en mooi werk.  

Inhoud opvolgingsplan bij de BOR

 1. Wie wordt de directeur?
 2. Welke stappen moeten er bij de genoemde situaties worden genomen?
 3. Worden klanten en opdrachtgevers op de hoogte gesteld?
 4. Moet het bedrijf worden verkocht of voortgezet?
 5. Wie is de vertrouweling van de familie?
 6. Hoe worden beslissingen genomen?
 7. Welke commissaris wordt er aangesteld?
 8. Hoe ziet de financiële positie van het bedrijf eruit?
 9. Welke familieleden werken er in het bedrijf en welke niet?
 10. Wat is de positie van de familieleden die niet bij het bedrijf werken?
 11. Wat is de positie van de kinderen?
 12. Wat is de positie van de partner?

Deel deze pagina

Laatste update op 14-08-2023
Artikel gemaakt op 10-01-2017
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Bedrijfsopvolging Plan bedrijfsopvolging

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap