Volg ons op:

Twitter Updates

Familiebank-hypotheek

Uw vermogen brengt op de spaarrekening ongeveer 2% tot 3% op. U kunt uw geld ook aan uw zoon, dochter of kleinkind lenen voor de aankoop van een eigen woning of de aflossing van een bestaande hypotheek, dit bijvoorbeeld tegen een rente van 5% of 6%. Via een schenking kunt u vervolgens de netto maandlast van de hypotheek van uw zoon, dochter of kleinkind verminderen.

De familiebank

De ouders verstrekken de hypotheek aan hun kind of kinderen en spelen dus feitelijk voor bank of hypotheekverstrekker. Hypotheken voor starters blijven lastig, dus dit kan een welkome aanvulling zijn. De hypotheek moet wel binnen 30 jaar worden afgelost (sinds 2013). Daarnaast moet u de lening opgeven aan de Belastingdienst, dit kan via dit formulier. Doe dit wel tijdig (vóór 1 februari van het jaar volgende op de verstrekking van de lening).

Schenken van geld aan kinderen

Als uw zoon of dochter tussen de 18 en 40 jaar (tot 2012: 35 jaar) is, dan kunt u belastingvrij € 50.000 aan uw zoon of dochter schenken, u moet hiervan wel een schenkingsaangifte indienen. Jaarlijks mag u ruim € 5.000 aan uw kind schenken.

Lenen via de familiebank aan (klein-)kinderen

Lenen aan uw zoon of dochter is in de praktijk een stuk aantrekkelijker. U (de ouder) krijgt 6% rente over uw geld en dit is meer dan op een normale spaarrekening. De betaalde hypotheekrente is bij uw zoon of dochter aftrekbaar in box 1. Banken maken winst op geld, de rente op uw spaargeld bedraagt 2% en de hypotheekrente al snel 5%, de winst hiertussen is voor de bank. Bij een familielening of familiebank is de winst voor u en blijft deze binnen de familie.

Fiscale voorwaarden familiebank

Als u nu een familiebanklening wilt opzetten, dan moet u rekening houden met de nieuwe hypotheekregels. De rente op dergelijke familiebank leningen is aftrekbaar indien sprake is van:

  1. verplichte aflossing via een annuïteit (elke maand vast bedrag aflossen);
  2. informeren Belastingdienst (lening doorgeven aan de Belastingdienst).

Oversluiten bestaande hypotheek in familielening

Als uw zoon of dochter op dit moment een lening heeft afgesloten bij een reguliere bank, dan kan deze lening veelal niet ineens (zonder verkoop van de eigen woning) worden afgelost. Meestal mag er tussen de 10% en 20% boetevrij worden afgelost. Als er wordt gekozen voor een gefaseerde overgang, dus u neemt als ouder in enkele jaren de hypotheek over, dan gelden voor deze familielening de oude (gunstige) regels (dus er hoeft niet verplicht te worden afgelost). Het is verstandig dat de ouder de aflossing rechtstreeks overmaakt aan de hypotheekverstrekker van het kind, dit voorkomt onduidelijkheden en mogelijke fiscale problemen.

Kwijtschelden familiebanklening

U kunt er eventueel voor kiezen om de lening in jaarlijkse termijnen, via de schenkingsvrijstelling, af te bouwen of kwijt te schelden. Dit is mogelijk, edoch fiscaal voor uw kind niet direct aantrekkelijk. Door de bijleenregeling zal er ook in de toekomst een lagere hypotheekrenteaftrek bij uw kind aanwezig zijn.

Voorbeeld familiebanklening

De heer Jansen woont in Delden en heeft € 300.000 bij de Rabobank staan. Hij krijgt hierover 2,5% rente. De heer Jansen leent zijn zoon voor de aankoop van een appartement in Enschede € 50.000, dit tegen een rentetarief van 6%. De zoon werkt bij een belastingadvieskantoor en zijn jaarsalaris bedraagt € 40.000, de rente is dus bij hem aftrekbaar tegen 42%.

De heer Jansen kreeg bij de bank € 1.250 rente over de € 50.000. Door het uitlenen aan zijn zoon krijgt hij € 3.000 rente. De zoon kan de rente in mindering brengen op zijn inkomen, waardoor hij netto € 1.700 hoeft te betalen. Als de zoon rechtstreeks bij de bank zou lenen, dan zou hij 5% betalen (€ 2.500 minus € 1.000, € 1.500), de zoon heeft dus een nadeel van € 200 en de heer Jansen een voordeel van € 1.750, per saldo wordt de familie € 1.500 rijker. U kunt uw zoon op zijn verjaardag belastingvrij € 1.000 schenken, hierdoor wordt iedereen er beter van.

Notaristip 1

Regel de familiebanklening via de notaris en laat een hypotheekakte opstellen. Kijk ook naar mogelijke problemen:

  1. uw kind gaat failliet;
  2. uw kind komt te overlijden (huis van de partner?);
  3. uw kind gaat scheiden of het partnerschap eindigt;
  4. de ouder komt te overlijden (legaat in testament).

Financiële tip

Leen nooit al uw spaargeld aan uw zoon of dochter, houd voldoende geld achter de hand voor calamiteiten, vakanties, etc. Conclusie: u moet er los van het fiscale voordeel wel een goed gevoel bij hebben.

Belastingtip

U kunt ook nog afsluitprovisie rekenen aan uw zoon of dochter, dit is aftrekbaar bij de uw zoon of dochter en bij u belastingvrij.

Rechtbankprocedure over familielening

Zoon koopt een woning met behulp van een door ouders verstrekte annuïteitenlening van € 271.556. De rente bedraagt 9% per jaar, 15 jaar rentevast. Zoon brengt de rente (€ 24.365) in aftrek in zijn aangifte. De Inspecteur is het niet eens met de hoogte van de rente en stelt dat de rente onzakelijk is. Volgens de Inspecteur was een 4,5% rente marktconform. De Rechtbank is het eens met de Inspecteur en stelt dat een rentepercentage van rond de 3% gangbaar was voor een lening met zekerheidsstelling. Hoewel de lening door ouders is verstrekt zonder enige vorm van zekerheid, rechtvaardigt dit niet een extreem hoge risico-opslag. De Rechtbank acht een rente van 4,5% zakelijk.

Bron: Rechtbank Den Haag, 4 september 2018 (gepubliceerd op 26 oktober 2018). 

Een zoon koopt een woning, de vader verstrekt een lening van € 80.000 tegen een rente van 8%. De zoon leent ook een bedrag bij de bank. Beide leningen tezamen zijn voldoende om het huis te kopen. De lening is schriftelijk vastgelegd. De Belastingdienst accepteert dit echter niet en stelt:

De Rechtbank in Leeuwarden boog zich uiteindelijk over de zaak. Conclusie: de lening is toegestaan, de hypotheekrente is aftrekbaar en er is geen sprake van een schenking of een fraus legis opzet. De rechter is er snel klaar mee, de wetgever heeft dit toegestaan (artikel 3.120 IB) en de structuur is dan ook prima. De rente is bij de zoon aftrekbaar in box 1 en bij de vader belast in box 3. De inspecteur vond een rente van 4,6% redelijk, dit is namelijk ook de rente die de zoon aan de bank heeft betaald. Vader en zoon sloten aan bij het rentepercentage dat voor een normale persoonlijke lening wordt gerekend, deze rente is hoger dan de hypotheekrente bij een bank. Een rente van 8% is toegestaan, er was geen hypothecaire zekerheid of een andere zekerheid afgesproken.

Bron: Rechtbank Leeuwarden, 19 februari 2013 (gepubliceerd op 1 maart 2013).

Meer fiscaaladvies nodig inzake de familiebank?

Vul uw naam en telefoonnummer in en wij nemen contact met u op.


Meer weten van familiebank hypotheekAuteur(s) van familiebank hypotheek


mr. D.J.B. Jongbloed Dennis).
Fiscaal Jurist, DGA

088 027 00 00
d.jongbloed@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Artikel datum : 12-01-2013 | Artikel laatst gewijzigd : 15-11-2018

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen