Volg ons op:

Landendesk

Twitter Updates

Zwartspaarders en tipgever

De overheid is actief met landen in onderhandeling om informatie van mogelijke zwartspaarders te krijgen. In het verleden heeft de overheid ook al eens informatie gekregen van een anonieme tipgever (KB Lux affaire). Recentelijk heeft zich een tipgever bij de Belastingdienst gemeld met diverse namen, telefoonnummers, adressen en bankrekeningnummers van in Nederland belastingplichtigen met een bankrekening in het buitenland. De tipgever krijgt voor deze informatie een "vindersloon".

Staatssecretaris De Jager van Financiën schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de FIOD en de Belastingdienst honderden namen heeft gekregen van Nederlandse zwartspaarders die saldo's aanhouden bij verschillende banken in Europa. De eerste brieven zijn nu al verstuurd. De verwachting is dat forse boeten, naheffingen en rentes in rekening worden gebracht. Deze personen kunnen niet meer vrijwillig inkeren en krijgen - in het ergste geval - 300% boete en een forse belastingaanslag met rente. Als de belastingplichtige pech heeft, wordt hij of zij ook nog strafrechtelijk vervolgd.

Als de belastingplichtige tijdig zou inkeren, is het goed denkbaar dat hij enkel de belasting en rente moet betalen en dus de boete wordt voorkomen. Per direct inkeren is dan wel noodzakelijk. Door gebruik te maken van de inkeerregeling, voorkomen belastingplichtigen in principe een boete en strafrechtelijke vervolging. Per 2010 wordt de inkeerregeling versoberd.  


Auteur(s) van zwartspaarder tipgever


mr. drs. S. van den Elst (Sanne).
Fiscaal Jurist / Fiscaal econoom,

s.vandenelst@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Artikel datum : 10-11-2009 | Artikel laatst gewijzigd : 06-01-2013

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen