Volg ons op:

Twitter Updates

RDA-aftrek (S&O-aftrek)

De Research en Development Aftrek (RDA) is een aftrekpost voor bedrijven die investeren in R&D, oftewel speur- en ontwikkelingswerk. Research & Development Aftrek (RDA) voor IB-ondernemers en VPB-plichtige lichamen. De RDA is, naast de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) en de Innovatiebox, de derde stimuleringsregeling voor innovatie. Deze aftrek is bedoeld voor direct toerekenbare R&D-uitgaven anders dan loonkosten, die worden immers al via de S&O-afdrachtvermindering en voor IB-ondernemers de S&O-aftrek gefaciliteerd.

Als u een WBSO-verklaring heeft, kunt u veelal eenvoudig van deze mogelijkheid gebruik maken. Heeft u geen recht op een WBSO-verklaring, dan heeft u ook geen recht op de RDA-aftrek.

De RDA is bedoeld om ondernemingen die S&O-werkzaamheden verrichten financieel te ondersteunen.

Het percentage voor de RDA is:

2014: 60%,

2013: 54%, 

en in 2012 was deze 40%.

Wie komt er in aanmerking voor de RDA?

Bedrijven en ondernemers die innoveren komen voor de regeling in aanmerking. De voorwaarden zijn:

  1. U bent ondernemer voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting (B.V. / N.V.).
  2. U investeert in enig kalenderjaar in R&D-activa.
  3. U bent in het bezit van een zogenaamde WBSO- (of S&O-)verklaring resp. u komt hiervoor in aanmerking.

Hoeveel bedraagt de RDA?

De bepaling van het RDA-bedrag wordt als volgt bepaald:

  1. Vast bedrag per uur (forfait). Als het aantal goedgekeurde S&O-uren onder 150 uur per maand blijft en de totale kosten onder de €50.000 worden geschat, wordt het bedrag als volgt berekend: aantal goedgekeurde S&O-uren x €15.
  2. Opgave van geschatte kosten / uitgaven. Als het aantal goedgekeurde S&O-uren hoger is dan gemiddeld 150 uur per maand of de totale kosten zijn naar verwachting hoger dan €50.000, dan wordt het RDA-bedrag berekend op basis van de geschatte kosten / uitgaven voor de S&O-projecten. Deze kosten / uitgaven moeten worden benoemd in de aanvraag.
  3. Afzonderlijke uitgaven van meer dan € 1 miljoen moeten in 5 jaar voor steeds 20% opgevoerd worden, andere uitgaven in één jaar.

Voorwaarden

Wijzgingen 2014


Voor de RDA is de volgende wijziging doorgevoerd:


Meer weten van rda subsidie


Artikel datum : 06-08-2014 | Artikel laatst gewijzigd : 21-08-2014

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen