print sitemap zoeken disclaimer contact

RDA-aftrek (S&O-aftrek)

De Research en Development Aftrek (RDA) is een aftrekpost voor bedrijven die investeren in R&D, oftewel speur- en ontwikkelingswerk. Research & Development Aftrek (RDA) voor IB-ondernemers en VPB-plichtige lichamen. De RDA is, naast de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) en de Innovatiebox, de derde stimuleringsregeling voor innovatie. Deze aftrek is bedoeld voor direct toerekenbare R&D-uitgaven anders dan loonkosten, die worden immers al via de S&O-afdrachtvermindering en voor IB-ondernemers de S&O-aftrek gefaciliteerd.

Als u een WBSO-verklaring heeft, kunt u veelal eenvoudig van deze mogelijkheid gebruik maken. Heeft u geen recht op een WBSO-verklaring, dan heeft u ook geen recht op de RDA-aftrek.

De RDA is bedoeld om ondernemingen die S&O-werkzaamheden verrichten financieel te ondersteunen.

Het percentage voor de RDA is:

2014: 60%,

2013: 54%, 

en in 2012 was deze 40%.

Wie komt er in aanmerking voor de RDA?

Bedrijven en ondernemers die innoveren komen voor de regeling in aanmerking. De voorwaarden zijn:

 1. U bent ondernemer voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting (B.V. / N.V.).
 2. U investeert in enig kalenderjaar in R&D-activa.
 3. U bent in het bezit van een zogenaamde WBSO- (of S&O-)verklaring resp. u komt hiervoor in aanmerking.

Hoeveel bedraagt de RDA?

De bepaling van het RDA-bedrag wordt als volgt bepaald:

 1. Vast bedrag per uur (forfait). Als het aantal goedgekeurde S&O-uren onder 150 uur per maand blijft en de totale kosten onder de €50.000 worden geschat, wordt het bedrag als volgt berekend: aantal goedgekeurde S&O-uren x €15.
 2. Opgave van geschatte kosten / uitgaven. Als het aantal goedgekeurde S&O-uren hoger is dan gemiddeld 150 uur per maand of de totale kosten zijn naar verwachting hoger dan €50.000, dan wordt het RDA-bedrag berekend op basis van de geschatte kosten / uitgaven voor de S&O-projecten. Deze kosten / uitgaven moeten worden benoemd in de aanvraag.
 3. Afzonderlijke uitgaven van meer dan € 1 miljoen moeten in 5 jaar voor steeds 20% opgevoerd worden, andere uitgaven in één jaar.

Voorwaarden

 • Aftrek vooraf vaststellen op basis van een schatting.
 • Herzien als de realisatie meer dan een bepaalde marge daarvan afwijkt en bij desinvesteringen.
 • Kosten van uitbesteed werk kwalificeren niet.
 • De RDA over de aanschaf- of voortbrengingskosten en evt. exploitatiekosten.
 • De RDA komt bovenop de investeringsaftrek.
 • Gelijktijdig met de WBSO-aanvragen.

Wijzgingen 2014


Voor de RDA is de volgende wijziging doorgevoerd:

 • Het percentage van de RDA gaat van 54% naar 60%.
 • Het budget voor de RDA bedraagt in 2014 € 302 miljoen.

Meer weten van rda subsidie

Deel deze pagina

Laatste update op 21-08-2014
Artikel gemaakt op 06-08-2014
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Innovatie en investeren RDA Subsidie

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap