print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Inkeerregeling

Zwartspaarders wellicht vrijuit door klikspaan

Zwartspaarders gaan wellicht vrijuit doordat de Belastingdienst niet bekend wil maken wie de klikspaan is, die ze hebben betaald om informatie te verstrekken die belastend is voor enkele honderden zwartspaarders.

Informatie gekocht van tipgever

In 2009 heeft een klikspaan c.q. tipgever informatie over Nederlandse belastingplichtigen verkocht aan de Nederlandse Belastingdienst. Uit deze informatie is op te maken dat deze Nederlanders een bankrekening hadden / hebben in het buitenland die in veel gevallen niet bij de Belastingdienst bekend was.

De Belastingdienst heeft de betreffende rekeninghouders aangeschreven en wil de belasting navorderen over de afgelopen 12 jaren. Daarnaast zal heffingsrente verschuldigd zijn en een vergrijpboete.

De betreffende rekeninghouders hebben de Belastingdienst gevraagd om de identiteit van de tipgever vrij te geven, zodat zij zich naar behoren kunnen verdedigen tegen de opgelegde aanslagen. De Belastingdienst weigert dit echter, omdat in de toekomst dan nooit meer iemand als tipgever wil optreden.

Hoge Raad afwachten

De advocaat-generaal - de adviseur van de Hoge Raad - heeft nu geadviseerd dat het belang van de zwartspaarders om zich goed te moeten kunnen verdedigen van groter belang is dan het belang van de Belastingdienst en de tipgever.

In circa 90% van de gevallen wordt het advies van de advocaat-generaal door de Hoge Raad opgevolgd. Mocht de Hoge Raad dat ook in dit geval doen, dan zal óf de naam van de tipgever alsnog bekend gemaakt moeten worden, ofwel zal de rechter oordelen dat de zwartspaarders in hun verdediging worden belemmerd door de Belastingdienst en dat de aanslagen derhalve onrechtmatig zijn opgelegd en van tafel zullen moeten.

Het wachten is nu op wat de Hoge Raad hierover beslist. Wordt vervolgd.

Update 3 februari 2015:

Het Gerechtshof Arnhem heeft aanslagen vernietigd omdt de Belastingdienst blijft weigeren om de naam van de tipgever bekend te maken. Zie link.

Deel deze pagina

Laatste update op 03-02-2015
Artikel gemaakt op 29-05-2013
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Inkeerregeling Zwartspaarders wellicht vrijuit door klikspaan

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap