print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Vennootschapsbelasting

Giftenaftrek door B.V.

Het is bijna ongepast om hierover te schrijven, maar ik doe het dan toch maar. Wellicht dat bedrijven door de fiscale aftrekbaarheid nog meer geven, denk ik dan maar. Voor bedrijven zijn giften vrijwel volledig aftrekbaar. Voor privépersonen is de gift het beste via de werkgever te structureren, middels het geven van (toekomstige) vakantiedagen of overuren.

Giften zijn aftrekbaar als ze zijn gedaan aan een zogenaamde ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), en wel in het jaar van betaling. Giften aan een ANBI die ook als culturele instelling is aangemerkt, mogen fictief met 50% worden verhoogd; de verhoging bedraagt maximaal € 2.500.

Giftenaftrek in BV per 2024

Per 1 januari 2024 zijn giften via de BV niet zomaar meer aftrekbaar, sterker nog de giftenaftrek in de BV komt te vervallen per 2024. Giften die via de BV hebben plaatsgevonden zal de Belastingdienst in beginsel evenmin aanmerken als belaste dividend uitkeringen aan de DGA. Een gift via uw BV aan een ANBI blijft wel vrijgesteld van schenkbelasting.

Inkomstenbelasting

In de inkomstenbelasting geldt een drempel van 1% en een plafond van 10% van het verzamelinkomen vóór aftrek van de persoonsgebonden aftrek. Zogenaamde notariële lijfrentegiften zijn zonder drempel aftrekbaar.

Vennootschapsbelasting

Voor bedrijven die vennootschapsbelasting betalen, bestaat er geen drempel meer voor de giftenaftrek (sinds 2012). Het bedrag aan giftenaftrek in de B.V. mag niet meer dan 50% van de winst bedragen; voorts geldt een maximum van € 100.000. Ook kan de winst door de aftrek niet negatief worden.

Giften doen via de B.V. is gunstiger dan via privé. In beide gevallen komt de bruto-gift ten laste van de B.V., ofwel als salaris, ofwel rechtstreeks als gift. Bij een privé verzamelinkomen van € 50.000 is eerste € 500 aan giften in privé niet aftrekbaar, terwijl er in de B.V. dus geen drempel van toepassing is.

Niet aftrekbare gift

Als er persoonlijke belangen van de aandeelhouder spelen bij een gift, is deze niet als gift aftrekbaar. Een schijnhandeling of persoonlijke gift van de aandeelhouder wordt gezien als uitdeling door de B.V. aan de aandeelhouder (Gerechtshof Den Haag 11 april 1958, BNB 1959/188). In een uitspraak uit 1999 (Gerechtshof Den Haag 5 januari 1999, VN 1999/26.10 pagina 2342) had de inspecteur het standpunt ingenomen dat de "persoonlijke giften" als uitdeling van winst moesten worden aangemerkt. Dit is door de rechter afgewezen.

Tip

Als de giften steeds privé worden gedaan en daartoe het salaris wordt verhoogd, heeft dit een gunstige invloed op de pensioenopbouw. Een lijfrentegift via de notaris zorgt er dan ook nog voor dat men geen last heeft van de drempel.

Deel deze pagina

Laatste update op 20-09-2023
Artikel gemaakt op 06-01-2005
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Vennootschapsbelasting Gift door bedrijf of prive

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap