print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Afschaffen bedrijfsopvolgingsfaciliteit

Bedrijfsopvolging? Welke variant is voor u het meest aantrekkelijk?

Deze week sprak ik met een ondernemer en zijn beoogde opvolger. Het betreft een ondernemer met een redelijk standaard B.V.-structuur met een personal holding en twee werkmaatschappijen. Eén van de werkmaatschappijen gaat - gefaseerd - over naar de opvolger, een werknemer. Dat is in het kort de bedoeling van mijn gesprekspartners en aan ons de vraag: hoe? Iedereen en ook ieder bedrijf is immers uniek!

Bedrijfsopvolging in 2023 gunstiger

Opvolgers die een onderneming erven of geschonken krijgen zijn minder belasting kwijt over deze verkrijging. De vrijstelling is in 2023 verhoogd van € 1.134.403 (2022) tot € 1.205.871 (2023). Tot zo'n € 1,2 miljoen is de erfenis of schenking dus belastingvrij, boven de grens is 83% van de waarde vrijgesteld voor belastingheffing. De opvolger moet de onderneming wel 5 jaar voortzetten en moet het om een echt bedrijf (materiële  onderneming) gaan. De BOR wordt in 2023 of 2024 aangepast (minder gunstig). 

Mogelijkheden

Ik heb met deze relatie enkele mogelijkheden besproken, die elk hun eigen pro's en contra's hebben. De belangrijkste varianten die aan de orde zijn gekomen waren:

 • Een eenvoudige verkoop en levering van aandelen, geheel of in meerdere tranches. De meest eenvoudige oplossing, maar vaak lastig te financieren. Verrekening rentelasten veelal een probleem bij de koper. Ook kan men telkens discussie krijgen (met elkaar en de fiscus) over de waarde van het betreffende pakket aandelen.
 • Overname door middel van omzetting cumulatief preferente aandelen. Deze vorm van geleidelijke overgang wordt veel toegepast in de familiesfeer. De koopsom wordt gefixeerd en de overdrager krijgt hierover een vergoeding in de vorm van dividend. Het voordeel van deze elegante oplossing is dat, mits goed geregeld, toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten mogelijk blijft. Het nadeel is dat het een dure financiering is, omdat het afspreken met de Belastingdienst van een lage vergoeding aan de overdragende partij vaak onmogelijk is.
 • Verkoop aan een door koper en verkoper op te richten overnameholding. Deze overnameholding kan binnen de fiscale eenheid de rentelasten verrekenen met winsten. Nadeel is dat het ondernemingsvermogen bij de verkoper wordt vervangen door een vordering. Dat eerste kwalificeert wel voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de schenk- en erfbelasting, de tweede niet. De prijs ligt vast, maar er is wel een extra B.V. nodig. 
 • Het aangaan van een vennootschap onder firma (VOF) of maatschap van de bestaande onderneming met de overnemer. Eerst door de overnemer in privé, om optimaal gebruik te maken van de faciliteiten voor (startende) ondernemers, gevolgd door een eventuele (geruisloze) inbreng in de B.V. Het ondernemerschap in de inkomstenbelasting is tariefsmatig vaak simpelweg veel aantrekkelijker. Ook voorkom je hiermee vooralsnog de (groeiende) problematiek van het gebruikelijk loon bij de overnemer. Wel moet de hoofdelijke aansprakelijkheid in privé in de overwegingen worden meegenomen, maar in de praktijk blijkt dat vaak alleszins mee te vallen. 

Uiteraard geeft bovenstaande opsomming slechts de hoofdlijnen aan en is iedere situatie, zoals gezegd - volstrekt uniek. 

Aandachtspunten

Voor het bepalen van de juiste wijze van opvolging zijn diverse individuele factoren en omstandigheden van belang. Ik noem er enkele:

 • Is de opvolger een kind of familie en, zo ja,
 • Wil men (nu of later) gebruik maken van opvolgingsfaciliteiten in de schenk- en erfbelasting?
 • Wat is de waarde van de onderneming?
 • Wat is de aard van de onderneming?
 • Hoeveel ervaring heeft de opvolger en in hoeverre is meelopen van de overdragen wenselijk?
 • Kan de overnemer de overname zelf of extern financieren of moet de overdrager (een deel) zelf financieren?
 • Is er sprake van een fiscale eenheid die al dan niet verbroken mag worden?
 • Op welke termijn wil de overdrager volledig stoppen?
 • Welke speelruimte biedt het vermogen en het inkomen van de overdrager?
 • Hoeveel risico wil de overnemer lopen?

De antwoorden op deze vragen sluiten al een aantal mogelijkheden uit, of maken de keuze voor één variant juist heel duidelijk.  

Geïnteresseerd?

Wij spreken uw unieke situatie graag vrijblijvend met u door. Eerst alleen, of direct met uw beoogd opvolger. Ook als het nog niet zover is, is het goed om vast uw strategie te bepalen.

Vertelt u ons uw situatie, dan zorgen wij voor de koffie!

Deel deze pagina

Laatste update op 03-01-2023
Artikel gemaakt op 07-05-2014
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Bedrijfsopvolging Afschaffen bedrijfsopvolgingsfaciliteit Bedrijfsopvolging: welke variant?

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap