print sitemap zoeken disclaimer contact

Onbelaste vergoedingen optimaliseren?

Vraag onze fiscaal juristen

Klik hier

WKR Scan binnen uw bedrijf?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Naheffing ontvangen ?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Wijzigingen werkkostenregeling 2015

Het huidige keuzeregime vervalt per 1 januari 2015. Tussen 2011 en 2014 kan / kon een werkgever kiezen tussen de werkkostenregeling en het oude regime voor vergoedingen en verstrekkingen. Vanaf 1 januari 2015 vervalt dat keuzerecht en bestaat alleen nog de werkkostenregeling. Met de werkkostenregeling kunnen werkgevers hun personeelsleden tot het vastgestelde percentage van 1,2% van de totale loonsom onbelast van vergoedingen en verstrekkingen laten profiteren. Het gaat bijvoorbeeld om kerstpakketten, etentjes, een fiets en personeelsfeesten. De werkkostenregeling wordt, zo is op Prinsjesdag 2014 bekendgemaakt, vanaf 1 januari 2015 op een aantal punten gewijzigd en vereenvoudigd. Welke wijzigingen dat zijn leest u hieronder.

  • In de nieuwe werkkostenregeling wordt voor gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur het zogenoemde noodzakelijkheidscriterium geïntroduceerd. Als een werknemer gereedschap, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur zonder meer nodig heeft om zijn werk te doen, kan de werkgever deze verstrekken zonder fiscaal rekening te hoeven houden met het privévoordeel van de werknemer.
  • Het fiscale onderscheid tussen computers, smartphones en tablets vervalt. Voor de zakelijke iPad geldt bovendien niet langer de 'zakelijke gebruikseis' van meer dan 90%.
  • Een werkgever hoeft nog maar 1 keer per jaar vast te stellen wat zijn verschuldigde belasting voor de werkkostenregeling is. Voorheen moest de werkgever dit per aangiftetijdvak bekijken.
  • Voor concerns wordt het mogelijk om onder voorwaarden de werkkostenregeling op concernniveau toe te passen in plaats van per concernonderdeel.
  • Het verschil tussen vergoedingen en verstrekkingen wordt weggenomen. Zaken die eerst alleen verstrekt mochten worden, mogen vanaf 1 januari 2015 ook onbelast worden vergoed.
  • Onder de werkkostenregeling blijft de regeling voor de personeelskorting voor producten eigen bedrijf bestaan. 
  • Om de wijzigingen in de werkkostenregeling binnen het budget te dekken, wordt de vrije ruimte verlaagd van 1,5% naar 1,2% van de totale loonsom van een bedrijf. De basis van de werkkostenregeling, die begin 2011 werd geïntroduceerd, blijft ongewijzigd.
  • Bedrijven hoeven deze extra’s onder de werkkostenregeling niet meer per werknemer bij te houden. Dat mag in één berekening voor het hele bedrijf.

Deel deze pagina

Laatste update op 20-09-2022
Artikel gemaakt op 01-10-2014
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Loonbelasting Werkkostenregeling (WKR) Wijzigingen in de werkkostenregeling voor 2015

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap