print sitemap zoeken disclaimer contact

Asielzoeker en belastingvoordeel

Als u in Duitsland woont en een vluchteling in huis ontvangt of voorziet van levensonderhoud, dan kunt u de kosten aftrekken van uw inkomen. Hierdoor hoeft u dus minder belasting te betalen. Bonnetjes hoeven niet te worden bewaard, de Duitse belastingdienst gaat uit van een aftrekpost van € 8.400. Nederland kent dit soort wetgeving niet. Een asielzoeker kan wel zelf een vergoeding krijgen voor opvang buiten een asielzoekerscentrum. 

Fiscaal voordeel asielzoeker

Als een alleenstaande ouder (met kind) een meerderjarige asielzoeker in zijn of haar huis laat wonen, dan wordt de asielzoeker automatisch aangemerkt als fiscaal partner (artikel 1.2.f Wet inkomstenbelasting). Hiervoor is wel van belang dat de asielzoeker zich op dit adres laat registreren. Via de site van de Belastingdienst wordt dit bevestigd.

De fiscale gevolgen hiervan zijn:

  1. De asielzoeker krijgt een tegemoetkoming voor het extern wonen.
  2. De asielzoeker heeft recht op de (verlaagde) algemene heffingskorting (mits alleenstaande ouder inkomen heeft) (voordeel ongeveer € 1.000).
  3. Extra vrijstelling over box 3 vermogen van ruim € 24.000 (voordeel ong. € 300).

Een nadeel kan zijn dat u minder snel giften en ziektekosten kunt aftrekken (hogere drempel). Dit geldt echter alleen als de asielzoeker inkomen heeft.

Als u mogelijke problemen wilt voorkomen, dan kunt u een kamer aan de asielzoeker verhuren. Hiervoor moet u dan een huurovereenkomst met hem / haar sluiten.

Deel deze pagina

Laatste update op 08-09-2022
Artikel gemaakt op 28-12-2015
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Actuele fiscale info Asielzoeker en belastingvoordeel

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap