Actueel fiscaal nieuws over Corona

print sitemap zoeken disclaimer contact

Vacatures
U bevindt zich hier :Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Actuele fiscale info Asielzoeker en belastingvoordeel

Asielzoeker en belastingvoordeel

Als u in Duitsland woont en een vluchteling in huis ontvangt of voorziet van levensonderhoud, dan kunt u de kosten aftrekken van uw inkomen. Hierdoor hoeft u dus minder belasting te betalen. Bonnetjes hoeven niet te worden bewaard, de Duitse belastingdienst gaat uit van een aftrekpost van € 8.400. Nederland kent dit soort wetgeving niet. Een asielzoeker kan wel zelf een vergoeding krijgen voor opvang buiten een asielzoekerscentrum. 

Fiscaal voordeel asielzoeker

Als een alleenstaande ouder (met kind) een meerderjarige asielzoeker in zijn of haar huis laat wonen, dan wordt de asielzoeker automatisch aangemerkt als fiscaal partner (artikel 1.2.f Wet inkomstenbelasting). Hiervoor is wel van belang dat de asielzoeker zich op dit adres laat registreren. Via de site van de Belastingdienst wordt dit bevestigd.

De fiscale gevolgen hiervan zijn:

  1. De asielzoeker krijgt een tegemoetkoming voor het extern wonen.
  2. De asielzoeker heeft recht op de (verlaagde) algemene heffingskorting (mits alleenstaande ouder inkomen heeft) (voordeel ongeveer € 1.000).
  3. Extra vrijstelling over box 3 vermogen van ruim € 24.000 (voordeel ong. € 300).

Een nadeel kan zijn dat u minder snel giften en ziektekosten kunt aftrekken (hogere drempel). Dit geldt echter alleen als de asielzoeker inkomen heeft.

Als u mogelijke problemen wilt voorkomen, dan kunt u een kamer aan de asielzoeker verhuren. Hiervoor moet u dan een huurovereenkomst met hem / haar sluiten.


Auteur(s) van asielzoeker en belastingvoordeel


mr. D.J.B. Jongbloed (Dennis).
Fiscaal jurist,

088 027 00 00
d.jongbloed@jongbloed.tv
Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Actueel Actuele fiscale info Asielzoeker en belastingvoordeel

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap