print sitemap zoeken disclaimer contact

Belastingvoordeel internationale managers in Spanje 

Spanje kent een gunstige fiscale regeling om internationale managers naar Spanje te krijgen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen werkende buitenlanders zich in Spanje vestigen, terwijl hun inkomen voor een periode van 5 volle belastingjaren belast wordt naar het vaste "non-residents"-tarief van 24% in plaats van het progressieve tarief (oplopend tot 47% in 2015 en 45% in 2016).

Voorwaarden

Om van de regeling gebruik te kunnen maken, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • U mag de afgelopen 10 jaar geen resident zijn geweest in Spanje.
  • U moet naar Spanje verhuizen als gevolg van de uitvoering van een arbeidscontract.
  • Uw arbeid wordt werkelijk in Spanje verricht (tot maximaal 15% in het buitenland is toegestaan).
  • U werkt voor een in Spanje gevestigde onderneming of rechtspersoon of voor een buitenlandse onderneming met een vaste inrichting in Spanje.
  • Uw inkomen is niet vrijgesteld in Spanje op grond van de Spaanse "non-resident tax act".
  • Indien u kiest voor de behandeling als "non-resident", bent u wel vermogenswinstbelasting in Spanje verschuldigd voor vermogenswinsten en rente- en dividendinkomsten behaald in Spanje. Deze inkomsten worden belast tegen tussen de 20% en 24% (19% en 23% in 2016).
  • Bent u na 1 januari 2010 verhuisd, dan mag uw inkomen niet meer bedragen dan € 600.000; maakte u al gebruik van de regeling vóór 1 januari 2010, dan geldt de beperking van het maximale inkomen van € 600.000 niet.
  • Vanaf 2015 zijn professionele topsporters uitgesloten van de regeling.
  • Vanaf 2015 mag het inkomen wel meer bedragen dan € 600.000. Echter geldt het 24% tarief alleen over het inkomen tot € 600.000. Het inkomen daarboven wordt belast tegen het progressieve toptarief van 47% (45% in 2016).

Deel deze pagina

Laatste update op 02-07-2021
Artikel gemaakt op 01-02-2011
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Landeninformatie Spanje Belastingvoordeel werken in Spanje

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap