print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Echtscheiding en fiscus

Accountant niet aansprakelijk voor schade bij echtscheiding

Henk is in 1995 getrouwd met Truus, er zjin huwelijkse voorwaarden opgesteld. In 2006 wordt de eenmanszaak van Henk omgezet in een bv. De accountant maakt keurig een jaarrekening, aangifte inkomstenbelasting en zelfs een vermogensopstelling op. Sinds 2015 zijn Henk en Truus ruzie aan het maken inzake hun echtscheiding. Truus stelt dat er geen periodieke verrekening heeft plaatsgevonden en dat er dus sprake is van een gemeenschap van goederen. Uiteindelijk treffen partijen een schikking. De vraag is of de accountant aansprakelijk is voor de schade.

Adviseur aansprakelijk voor schade door slecht advies

Het Gerechtshof is van mening dat de accountant niet aansprakelijk is voor het niet correct vastleggen van het verrekenbeding in de huwelijkse voorwaarden. Sinds 1995 is er geen periodieke verrekening geweest. In 2006 wordt Henk klant bij zijn accountant, voordien heeft er dus nimmer verrekening plaatsgevonden. Dit mag niet op het bordje van de accountant worden gelegd. Dat de vermogensopstelling van de accountant niet is ondertekend, is niet de schuld van de accountant. Of Henk schade heeft geleden door de schikking is ook niet helemaal duidelijk.

Noot fiscaal jurist inzake aansprakelijkheid accountant

Het blijkt dat adviseurs scherp moeten zijn op huwelijkse voorwaarden bij hun klant. Voor vergoeding komt slechts in aanmerking schade die in zodanig verband staat met de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid van de schuldenaar berust, dat zij hem, mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en van de schade, als een gevolg van deze gebeurtenis kan worden toegerekend (artikel 6:98 BW). De bewijslast voor de schade berust bij Henk, hij moet ook het causale verband aantonen. In dit geval is er jaren niet verrekend, terwijl de oude accountant dit wel had moeten opstellen. Er kan in dergelijke gevallen sprake zijn van een gemeenschap van goederen (lees Hoge Raad in 2021 inzake het bewijsvermoeden). In dit geval had er in enig jaar een overeenkomst gemaakt moeten worden waarbij er alsnog - tijdens het huwelijk - tussen partijen zou moeten worden verrekend. De vraag is of de accountant partijen hierop had moeten wijzen. De opdrachtbevestiging van de accountant zou hier duidelijkheid over moeten geven, in veel gevallen zal dit advies niet tot de opdracht van de accountant behoren.

Als het periodiek verrekenbeding tijdens het huwelijk niet is bijgehouden, is het verstandig om dit tijdens het huwelijk te repareren. In een zogenaamde vaststellingsovereenkomst kun je niet alles repareren en moet er ook zorgvuldig (met deskundigen) worden gehandeld. Deskundigen moeten zich er namens de beide echtelieden van overtuigen dat er niemand wordt benadeeld. Tevens moet er worden gekeken of er bij het opstellen van de vaststellingsovereenkomst geen sprake is geweest van bijvoorbeeld misbruik van omstandigheden of dwaling, zie Gerechtshof in 2020.

Bron aansprakelijkheid accountant bij echtscheiding

Gerechtshof 's Hertogenbosch d.d. 18 oktober 2022 ECLI:NL:GHSHE:2022:3534

Hoge Raad d.d. 17 december 2021 ECLI:HR:2021:1922

Deel deze pagina

Laatste update op 09-11-2022
Artikel gemaakt op 02-11-2022
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Echtscheiding en fiscus Accountant aansprakelijk echtscheiding

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap