print sitemap zoeken disclaimer contact

Jaarrekening door accountant en coronacrisis

Veel jaarrekeningen worden op dit moment opgesteld. De vraag is in hoeverre de accountant in de jaarrekening 2019 rekening moet houden met de gevolgen van de coronacrisis in 2020. De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft een aantal voorbeelden opgesteld voor accountants. Deze voorbeelden kunt u hier raadplegen.

Accountant en gevolgen corona bij jaarverslag 2019

In 2019 is het coronavirus langzaam zichtbaar geworden in China. De gevolgen zijn echter pas vanaf maart 2020 in Nederland te merken. Dit zijn dus gebeurtenissen na balansdatum die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie op balansdatum. De gevolgen worden derhalve niet direct opgenomen in de jaarrekening 2019. Dit kan anders zijn indien in 2020 de continuïteitsveronderstelling is vervallen en de jaarrekening daardoor moet worden opgesteld, waarbij wordt uitgegaan van liquidatie van de rechtspersoon. Als er dus waardeveranderingen optreden t.a.v. vaste activa, voorraden of debiteuren, dan moet de accountant hier wel iets mee in zijn jaarverslag.

De lezers / gebruikers van de jaarrekening 2019 willen weten wat er binnen het bedrijf aan de hand is. Een toelichting in de jaarrekening is dus wenselijk, dit zal met name zien op

  • Continu├»teit, mits deze in gevaar komt;
  • Liquidatiegrondslagen in jaarrekening voor activa.

Verslag van het bestuur over 2019 t.a.v. corona

In het bestuursverslag zal veelal wel aandacht moeten worden besteed aan de coronamaatregelen en / of de gevolgen van de coronacrisis voor de onderneming. Hierbij valt te denken aan risico's, voorzieningen, onzekerheden, gevolgen voor de onderneming, overheidssteun, bancaire financieringen en / of invloed op de activiteiten, liquiditeit, het eigen vermogen of de resultaten.

Vragen over de gevolgen van de corona crisis ? Corona scan wenselijk?

Vul uw naam en contactgegevens in en wij nemen contact met u op.


Deel deze pagina

Laatste update op 29-04-2020
Artikel gemaakt op 28-04-2020
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Coronavirus en belastingen Fiscaal advies crisis Jaarrekening accountant en corona

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap