Volg ons op:

Twitter Updates

Geruisloze inbreng medisch specialisten in de B.V. 31 december 2014

Op 1 januari 2015 vervalt het zelfstandig declaratierecht van medisch specialisten. Hierdoor rees de vraag of deze groep vanaf 2015 nog als IB-ondernemer kan worden beschouwd. Door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en de Orde van Medisch Specialisten is eind 2013 overeenstemming bereikt met het Ministerie van Financiën over samenwerkingsstructuren waarmee de fiscale positie van medisch specialisten min of meer op hetzelfde niveau kan blijven. Bureau Vaktechniek heeft de afgelopen weken diverse vragen ontvangen over de wijze waarop deze structuren nog vóór 1 januari 2015 tot stand kunnen worden gebracht. Het Ministerie heeft in antwoord op vragen van het Register Belastingadviseurs (RB) bevestigd dat de Belastingdienst hierbij soepel omgaat met de toepassing van de geruisloze inbrengfaciliteit.

Hoe inbrengen?

Veel medisch specialisten en hun belastingadviseurs worstelen met de vraag hoe de goedgekeurde samenwerkingsstructuren nog op 31 december 2014 fiscaal geruisloos tot stand kunnen worden gebracht. Het zou in de praktijk lastig zijn om vóór 31 december 2014 de IB-onderneming van de medisch specialist in een B.V. in te brengen, omdat op dat moment de jaarcijfers 2014 nog niet bekend zijn. Het Ministerie van Financiën heeft aan het RB laten weten dat de Belastingdienst in dit verband de volgende handelwijze goedkeurt:

In plaats van de gebruikelijke gang van zaken, waarbij de inbreng van de IB-onderneming plaatsvindt door middel van een slotverklaring in de notariële akte van oprichting van de B.V., keurt de Belastingdienst in dit verband ook de inbreng via een onderhandse akte goed:

Update 12 december 2014: geen voorlopige waardebepaling nodig!

De Belastingdienst heeft deze week aangegeven dat bij die inbreng toch géén voorlopige waardebepaling hoeft te worden vermeld. Er hoeven dus geen conceptbalansen te worden opgesteld. Dat geldt zowel in het geval de onderneming door middel van een notariële akte wordt ingebracht, als bij de eerder goedgekeurde werkwijze waarbij de aandelen van de B.V. in contanten worden volgestort en de onderneming via een onderhandse akte wordt overgedragen aan de B.V.


Meer weten van medisch specialist: inbreng in de bv in 2014


Artikel datum : 12-12-2014 | Artikel laatst gewijzigd : 12-12-2014

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen