print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Formeel belastingrecht

Bewijslast verdeling Belastingdienst

Wie stelt bewijs en niet meer dan dat. Omkering van de bewijslast kan echter voor problemen zorgen.

De basis van de bewijslastverdeling

U dient uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting in en de Belastingdienst twijfelt op basis van haar eigen argumenten aan de juistheid van de ingediende aangifte. Ook in fiscale zaken geldt de regel dat degene die stelt moet bewijzen of iets wel of niet klopt. Dat betekent in een discussie met de Belastingdienst dat de Belastingdienst moet bewijzen dat u meer inkomen zou hebben genoten en dat u moet bewijzen dat een aftrekpost van toepassing is. De Belastingdienst zal zorgvuldig naar uw dossier moeten kijken en moet grondig en juist motiveren als ze besluiten dat uw omzet of inkomen hoger is.

In de meeste gevallen kunt u volstaan met een lichte vorm van bewijs, het aannemelijk maken dat een aftrekpost is gemaakt. Soms komt een zwaardere vorm van bewijs aan de orde, hierbij kunt u denken aan een kilometeradministratie bij een auto van de zaak.

Omkering bewijslast

Als u geen aangifte heeft gedaan en / of als uw administratie niet deugdelijk is, dan kan de Belastingdienst de bewijslast omkeren. Dit is een zware maatregel welke niet zomaar mag worden toegepast. De rechter zal ook kritisch kijken of de Belastingdienst zorgvuldig met deze zware maatregel is omgegaan. U zult overtuigend moeten kunnen aantonen dat uw inkomen lager is dan hetgeen de Belastingdienst stelt. Als u geen of onvoldoende bewijs verstrekt, dan kan de Belastingdienst de aanslag in stand laten. U kunt tegen een dergelijke aanslag in bezwaar bij de Belastingdienst en uiteindelijk in beroep bij de rechter.

Bedrijf onder de loep

Recentelijk is aangekondigd dat autorijscholen onder de loep worden genomen. Op grond van examenaanvragen wordt gekeken of de omzetten wel kloppen. De Belastingdienst wil op basis hiervan de omzet corrigeren. De Belastingdienst moet bewijzen dat er sprake is van meer omzet en waarom ze dit vinden. Op basis van de verhouding rijlessen en omzet zou een vermoeden kunnen ontstaan dat er te weining omzet is aangegeven. Dit vermoeden moet duidelijk en gemotiveerd vanuit de Belastingdienst worden aangegeven richting de rijschoolhouder. Een simpel briefje met "zoveel lessen is zoveel omzet" is dus niet voldoende.

De rijschoolhouder moet dan een verklaring geven waarom deze verhouding niet klopt of zou kunnen kloppen. De rijschoolhouder hoeft hiervoor geen uitgebreide brief te sturen of een processtuk, een eenvoudige verklaring is voldoende. De Belastingdienst moet dan het standpunt van de rijschoolhouder weerleggen. Zo gaat de bal dus heen en weer.

Procedure bewijslast Belastingdienst

In de bezwaarfase kunt u vragen om te worden gehoord en daarnaast kunt u verzoeken om informatie uit uw dossier, dit is een formeel proces dat u het beste door een fiscaal jurist kunt laten verzorgen. Vergeet ook niet om om een proceskostenvergoeding te vragen.

In de procedure bij de rechter zal de rechter bepalen wie wat moet bewijzen. De rechter is vrij om de bewijslast te verdelen. De Belastingdienst moet dan dus een goed dossier hebben (en u ook).

Vragen over bewijslast

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met de auteur van dit artikel.

Deel deze pagina

Laatste update op 15-02-2017
Artikel gemaakt op 28-11-2012
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Formeel belastingrecht Bewijslast verdeling belastingdienst

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap