print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Actueel internationaal

België fiscaal belastingparadijs - holding-land bij uitstek

België is fiscaal creatief

Het begrotingstekort in België is positief terwijl wij in Nederland nog steeds bijlenen. Met zwart geld ging men in België creatief om en nu heeft men een regeling bedacht die buitenlandse bedrijven moet aansporen om zich in België te vestigen. Een ware show wordt er in het buitenland, onder meer in de VS, gehouden. Wat een geweldig land, don't call us we call you, denkt Guy Verhofstad (premier België). De regeling is begin 2006 ingevoerd en wordt op dit moment door diverse banken uitgevoerd.

Basis

Investeren met geleend geld is gunstiger dan investeren met eigen geld, rente op een financiering is namelijk aftrekbaar.

België heeft in 2003 een reserve geïntroduceerd waardoor boekwinst bij verkoop van activa (zoals auto's) niet direct hoeft te worden genomen, Nederland kende deze regeling (herinvesteringsreserve) al. De Belgische regeling is beperkter dan de Nederlandse. De herinvesteringsreserve is een regel waarbij belastingheffing wordt uitgesteld, een echte besparing is het dus niet.

De nieuwe regeling in België (de notionele interestaftrek) is een echte aftrekpost. De winst van een vennootschap mag worden verminderd met een bedrag gelijk aan de fictieve rentabiliteit van het eigen vermogen. Dit fictieve rendement is nu 3,5% met een maximum van 6,5% en is gebaseerd op de rentevoet van obligaties. Als er niet genoeg winst is, mag dit gedurende 7 jaar worden doorgeschoven. De regeling moet financieren met eigen geld stimuleren.

Essentie

Zonder geld daadwerkelijk uit te geven een aftrekpost op de winst. De omvang zal afhangen van het eigen vermogen. Er mag een bepaald percentage (nu 3,5%) van het eigen vermogen als aftrekpost op de winst worden genomen (notionele interestaftrek). Voor financieringsmaatschappijen (treasury afdelingen) is dit geweldig. Laat de internationale geldstromen via België lopen en u hoeft vrijwel geen belasting over de rente-inkomsten te betalen.

Nederland werkt ook aan een dergelijke regeling, hierbij wordt een rentebox geïntroduceerd waarin het belastingtarief op 10% wordt gesteld. De concurrentie om buitenlands vermogen aan te trekken is dus groot.

Het verschil tussen Nederland en België is wel dat de Belgische regeling gunstiger is en dat deze reeds bestaat sinds 1 januari 2006. Daarnaast is de Nederlandse regeling complex en kent veel anti-misbruikbepalingen, ik heb me er in een paar uur doorheen geworsteld en zou bedrijven adviseren voor de België-route te kiezen. De Nederlandse regeling ligt nog in een lade in Den Haag, wellicht komt er een betere regeling.

Creatief adviseren

Er is dus fiscaal creatief adviseren mogelijk, dus ga ik er maar eens voor zitten. Mits het vermogen van een vennootschap groot is, is de belastingdruk beperkt. Er mag een kapitaalinbreng plaatsvinden om het vermogen op te schroeven, een hoog kapitaal storten is dus voordelig. Men mag zelfs onroerende zaken inbrengen als vermogen (geen woningen). De inbreng kan via eenvoudige wijze zonder belastingheffing plaatsvinden. Deskundige advisering door een deskundige adviseur is gewenst omdat er een waslijst van uitzonderingen wordt verwacht. Holdingvennootschappen in België kunnen het beste hun buitenlandse dochtervennootschappen zo structureren, dat er vorderingen op deze dochters ontstaan. Dit kan door afstempeling van het aandelenkapitaal van de dochter of door een dividenduitkering door de dochteronderneming, zonder geldbewegingen. Er ontstaat alsdan een vordering op de buitenlandse dochtermaatschappij.

Omdat bepaalde beleggingsmaatschappijen ook gebruik kunnen maken van de nieuwe regeling, is er ook voor vermogende particulieren een nieuwe planningsmogelijkheid ontstaan.

Fransen komen naar België

Omdat België geen vermogensbelasting kent, komen ook emigranten uit andere landen naar België. Frankrijk kent een hoog vermogensbelasting- (van 1 tot 2%) en successietarief, hierdoor vluchten steeds meer Fransen de grens over. Dit wordt nog eens gestimuleerd doordat Frankrijk op vermogen (ook onroerende zaken) een solidariteitsbijdrage vraagt van ruim 8% (op pensioen 6,6%). Deze bijdragen zijn wel aftrekbaar, edoch in België zijn deze verwaarloosbaar.

Deel deze pagina

Laatste update op 06-01-2013
Artikel gemaakt op 20-01-2006
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Actueel internationaal Belgie fiscaal paradijs

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap