Volg ons op:

Twitter Updates

Renteloos lenen fiscale truc

Vanaf 2010 is renteloos lenen binnen familieverhoudingen niet meer mogelijk, de rente moet minimaal 6% bedragen. Tot 2010 was het renteloos lenen aan uw zoon of dochter mogelijk, mits ze maar in staat zouden zijn om dit bedrag binnen enkele maanden aan u terug te betalen. De Belastingdienst maakte er eigenlijk nooit een probleem van en notarissen en fiscalisten adviseerden het aan de lopende band.


Vanaf 2010 moet over een lening die binnen één jaar opeisbaar is, tenminste 6% rente worden berekend. Als u een lagere rente afspreekt, wordt over het verschil waarschijnlijk schenkbelasting geheven. De regeling is niet van toepassing als u geld leent van een B.V. (rechtspersoon) of investeringsclub (mensen die vanuit hun beroep geld uitlenen).

De schenkbelasting bedraagt:

Tip

U schenkt eenmalig een bedrag aan uw kind en uw kind leent u dit bedrag terug tegen een rente van 6%. Hiermee draagt u extra vermogen over naar uw kinderen. Daarnaast mag u jaarlijks nog eens € 5.000 aan uw kind schenken en eenmalig nog een extra schenking voor een woning, studie, etc. (maximaal € 50.000, mits kind jonger dan 35 jaar).

Aandachtspunt

Volgens artikel 7:177 Burgerlijk Wetboek vervalt een niet notariële schulderkenning uit vrijgevigheid bij overlijden van de schenker (vaak de ouders) indien er nog geen aflossing heeft plaatsgevonden. Dit zal wellicht niet gelden voor een daadwerkelijke schenking en het teruglenen van een (net iets lager) bedrag. Het is wel verstandig dat de schenker eens per jaar een klein bedrag aflost op de schuld.

Artikel datum : 23-02-2010 | Artikel laatst gewijzigd : 22-04-2014

© 2018 Jongbloed Fiscaal Juristen