print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Rechtspraak crypto en bitcoin

Mining crypto is economische prestatie voor de btw

Rechtbank Den Haag is van mening dat Crypto VOF (fictieve naam) 75% van de btw-voorbelasting - aangaande de mining-activiteiten - in aftrek kan brengen. Crypto VOF houdt zich actief bezig met de mining van bitcoins. Voor dit minen is zijn computers met een forse rekenkracht beschikbaar. Er is een geschil over de aftrek van omzetbelasting.

Btw-aftrek en bitcoins

Volgens Crypto VOF vindt 98% van al haar transacties plaats buiten de Europese Unie. De VOF wil dan ook 98% van de betaalde omzetbelasting in vooraftrek brengen. De informatie hieromtrent volgt uit algemene statistische gegevens (van de website CryptoCompare). Concreet bewijs over de locatie van de klant / afnemer bij mining activiteiten is volgens Crypto VOF niet te geven. De inspecteur is van mening dat het niet aannemelijk is dat zoveel klanten buiten de EU zijn gevestigd, algemene statistische informatie is hiervoor niet voldoende. Tevens stelt de inspecteur dat mining iets anders is dan handel in bitcoins. Volgens de rechtbank geldt de vrije bewijsleer en hierbij trekt belastingplichtige aan het langste eind. De rechtbank kiest voor een praktische oplossing en stelt vast dat 75% van de btw in vooraftrek mag worden gebracht. De best beschikbare informatie is de informatie van de genoemde website.

Noot fiscaal jurist inzake btw en bitcoin

Belastingplichtige is van mening dat de transactiefees en de blockrewards vergoedingen zijn. De inspecteur is van mening dat alleen de transactiefees een vergoeding vormen. De blockreward wordt niet betaald door degenen die de transacties ter verificatie aanbieden, maar ontstaat enkel door het realiseren van het blok, een soort van gevonden geld, aldus de inspecteur. De vraag is nu hoeveel voorbelasting er mag worden verrekend. Tussen belastingplichtige en de inspecteur is gelukkig niet in geschil dat er sprake is van een economische prestatie, die kan worden gerangschikt onder artikel 11 lid 1 letter j wet Omzetbelasting.  De rechtbank volgt de inspecteur niet in zijn betoog dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen werkzaamheden ten behoeve van het valideren en authenticeren en werkzaamheden ten behoeve van het delven en dat voor wat betreft het delven sprake is van niet-economische activiteiten. Voor een pre prorata ziet de rechtbank geen aanleiding. Nu is de vraag waar de afnemers zijn gevestigd, belastingplichtige heeft hiervoor de bewijslast. Het verwijzen naar een internetsite met algemene informatie is een kleine eerste stap, maar kennelijk - bij ontbreken van verdere informatie - voldoende.  Er geldt een vrije bewijsleer en hiervan maakt belastingplichtige optimaal gebruik. De rechtbank vindt hierin een bewijsvermoeden en de inspecteur komt niet met echte argumenten. De inspecteur krijgt ook nog de proceskosten voor zijn kiezen, dit maakt de dag er niet leuker op. Dit zal zeker niet de laatste uitspraak zijn over btw en bitcoins.

De handel in bitcoins is volgens de EU vrijgesteld van btw, dit volgens het bekende bitcoin-arrest. De Britse belastingdienst (HMRC, 2014) gaat nog een stapje verder en heeft officieel bekend gemaakt dat mining niet wordt gezien als economische activiteit voor de heffing van omzetbelasting, omdat de directe link tussen de economische activiteit en de ontvangen vergoeding niet genoeg aanwezig is. In deze procedure was dit geen discussie, wellicht komt dit in een mogelijk hoger beroep nog wel aan de orde.

Bron btw en bitcoin

Rechtbank Den Haag 1 oktober 2021 ECLI:NL:RBDHA:2021:10751

Virtuele valuta in de btw

Deel deze pagina

Laatste update op 07-01-2022
Artikel gemaakt op 29-12-2021
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Inkomstenbelasting Box 3 Besparen in box 3 Crypto munt en belastingen Rechtspraak crypto en bitcoin Mining bitcoin en btw

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap