print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Inkeerregeling

Gecoördineerde aanpak buitenlandse vermogens

Inkeerregeling wordt verscherpt

Op dit moment loopt er een groot onderzoek bij de FCIB (First Curaçao International Bank). Er zijn 6.000 rekeninghouders van wie informatie beschikbaar is gekomen. De informatie die betrekking heeft op niet in Nederland wonende belastingplichtigen wordt doorgegeven aan de buitenlandse belastingdiensten. In de maand oktober 2009 worden de eerste 100 brieven door de Belastingdienst aan de belastingplichtigen gestuurd. Als u een verzwegen vermogen bij de bank heeft, is het ten zeerste aan te raden om binnen enkele dagen op eigen initiatief in te keren. De kans dat u dan een boete krijgt, is stukken kleiner dan in de situatie dat de Belastingdienst zich bij u zou melden. Als u een brief ontvangt, krijgt u hoogstwaarschijnlijk een navorderingsaanslag over 12 jaar, te verhogen met heffingsrente en een boete van 300%. Kennelijk is er bij de Belastingdienst beleid dat de boete 150% zal zijn en in uitzonderingsgevallen 300%.

Tip

Maak per direct gebruik van de inkeerregeling als u buitenlands vermogen heeft bij de FCIB.

Algemeen

In een brief (30 september 2009) aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris laten weten dat ruim 2.600 mensen zijn ingekeerd, dit met een vermogen van ongeveer € 600 miljoen (gemiddeld dus ruim € 200.000 euro per persoon). De verdere aanpak zal verstevigen en de samenwerking tussen justitie, FIOD-ECD en de Belastingdienst zal intensiever worden. Per 1 september 2009 is de structuur binnen de Belastingdienst aangepast en moet de coördinatie intern nog beter worden.

First Curaçao International Bank

Bij deze bank is een strafrechtelijk onderzoek lopende. Het totale transactievolume bij de bank bedraagt € 900 miljard. Hoeveel hiervan betrekking heeft op Nederlandse vermogens, is nog niet bekend. De onderzoeken hebben met name betrekking op stichtingen, limiteds en trusts.

Coördinatiegroep

De Belastingdienst heeft een speciale afdeling voor dit soort onderzoeken, de CCB (coördinatiegroep constructiebestrijding). De CCB heeft inmiddels zicht op € 15 miljard aan trustvermogens in het buitenland, veelal belastingparadijzen. Het bedrag zal nog hoger worden als de wetswijziging inzake zogenaamde zwevende vermogen (APV's) van kracht wordt.

Informatie-uitwisseling

Met diverse landen wordt het belastingverdrag aangepast resp. een nieuw belastingverdrag afgesloten. De landen werken hieraan mee onder druk van financiële maatregelen die door de G 20 zijn aangekondigd als geen medewerking wordt verleend. De basis voor de afspraken is artikel 26 van het OESO modelverdrag 2008 (informatie-uitwisseling). Hierin wordt echter wel uitdrukkelijk het "vissen" naar informatie (fishing expedition) uitgesloten, dit als ook is bepaald in artikel 5 van het TIEA Model uit 2002 (Tax Information Exchange Agreements). Er is dus enkel sprake van uitwisseling van informatie op verzoek waarbij Nederland reeds informatie over de (rechts)persoon tot haar beschikking heeft. Het automatisch informatie uitwisselen is toegestaan, edoch een verplichting bestaat er (nog) niet.

Toekomst en inkeer

Vanaf 1 juli 2009 is de boete verhoogd tot 300%. De termijn om straffeloos in te keren wordt per 2010 ingeperkt tot 2 jaar. Na die 2 jaar krijgt een inkeerder dus altijd een boete. Hoe hoog deze is, is thans onduidelijk. Tijdens de behandeling van de wet is 15% geroepen, edoch dit is niet in de wet opgenomen. De regeling wordt in de toekomst nog verder aangescherpt en de staatssecretaris overweegt kennelijk om de regeling af te schaffen, informatie komt immers steeds sneller rechtstreeks naar hem toe. Door de aanpassing van de AWB (vierde tranche per 1 juli 2009) is het nu ook mogelijk om medeplegers (zoals accountants, belastingadviseurs en advocaten) op een boete te trakteren.

Bron: brief staatssecretaris d.d. 30 september 2009.

Gecoördineerde aanpak buitenlandse vermogens [news] 2013-01-06 0000-00-00 0000-00-00 2581

Meer weten van aanpak buitenlandse vermogens

Deel deze pagina

Laatste update op 06-01-2013
Artikel gemaakt op 02-10-2009
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Inkeerregeling Aanpak buitenlandse vermogens

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap