print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

DGA

Pensioen DGA

DGA - wat te doen met uw pensioen?

Het zal u niet ontgaan zijn dat het nodige is gewijzigd / gaat wijzigen in pensioenland. Sinds 1 januari 2007 is de nieuwe Pensioenwet (PW) in werking getreden en vervangt daarmee de oude Pensioen- en Spaarfondswet. De nieuwe pensioenwet geldt niet voor de DGA. Het gevolg hiervan is dat iedereen die na 1 januari 2007 een pensioenregeling als DGA krijgt buiten de PW valt. DGA's met een bestaande regeling moeten vóór 1 januari 2008 kiezen of ze onder de PW willen vallen of niet.

Nieuws

De pensioenovereenkomst van de DGA moet vóór 1 januari 2014 worden aangepast. Lees meer...

Gevolgen voor de DGA

In de pensioenwet worden werknemers beschermd, zodat bij ontslag door of faillissement van de werkgever het reeds opgebouwde pensioen niet in gevaar komt. Dit geldt niet meer voor de DGA die niet onder de pensioenwet valt. Met name voor DGA's met een minderheidsaandeel is dit riskant. Zij hebben immers niet de zeggenschap over hun eigen positie. Wanneer het pensioen wordt opgebouwd in een holding die bestuurder is van een werkmaatschappij, kan bij een faillissement de holding en dus de pensioenvoorziening meegetrokken worden indien bestuurdersaansprakelijkheid kan worden aangetoond.

Pensioen in eigen beheer

Indien u als DGA het pensioen in eigen beheer houdt, valt u per definitie niet onder de PW. Wilt u onder de PW vallen, dan dient u het pensioen extern onder te brengen bij een verzekeraar.

Keuze maken

Heeft u het pensioen extern verzekerd, dan moet u kiezen wat te doen. Niet alle verzekeraars gaan hier hetzelfde mee om. Bij de één betekent niets doen dat de PW niet van toepassing is, bij de ander geldt het omgekeerde. Afstemming van uw situatie voor het einde van het jaar is daarom gewenst.

Een eenduidig advies wat de beste keuze is, is niet te geven. In de meeste gevallen zijn de gevolgen van het niet onder de PW vallen op te vangen door uw pensioenbrief aan te passen. DGA's met een minderheidsdeelneming of een bedrijfstakpensioenfonds moeten extra alert zijn. Bij laatstgenoemde kan het bijvoorbeeld voorkomen dat, door niet te kiezen voor de PW, niet meer aan de voorwaarden voor de VUT-regeling wordt voldaan, waardoor deze zomaar kan vervallen.

Internationaal

Hoe de invoering van de PW internationaal gaat werken is niet helemaal duidelijk. Voor de DGA is volgens de PW geen sprake van pensioen, maar voor de Wet Loonbelasting nog wel. Er lijken tal van planningsmogelijkheden, vooral in het geval de DGA het pensioen heeft afgestort op een polis waarvan hij zelf verzekeringsnemer is. Dit is geen pensioen in buitenland, dus onbelast?

Tot slot

Het is verstandig te bekijken of uw pensioenregeling moet worden aangepast. Dit zal in de meeste gevallen wel aan de orde zijn. Raadpleeg daarom uw pensioenadviseur nog dit jaar. De regelgeving omtrent pensioenen is een zeer complexe materie waarvoor specialistische kennis zeker noodzakelijk is. Jongbloed Fiscaal Juristen heeft deze niet in huis en schakelt derhalve in de meeste gevallen externe specialisten in.

Deel deze pagina

Laatste update op 20-09-2023
Artikel gemaakt op 10-12-2007
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips DGA Pensioen DGA

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap