print sitemap zoeken disclaimer contact

Voordeel vanaf 2017 voor innovatieve startups

Gebruikelijk loon

Voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA) die werkzaamheden verricht voor zijn eigen B.V. of een B.V. waarin hij ten minste 5% van het geplaatse aadelenkapitaal bezit, geldt normaal gesproken de gebruikelijkloonregeling. Je moet dan tenminste € 44.000 als loon uitkeren aan de DGA of, als dit hoger is, het loon dat iemand in een vergelijkbare dienstbetrekking zou verdienen of het loon van de meestverdienende "gewone" werknemer.

Vanaf 2017 mag je als DGA van een innovatieve startup volstaan met het minimumloon. Je bent innovatief als je een S&O-verklaring hebt en je bent starter als je maximaal vijf jaar inhoudingsplichtig bent voor de loonbelasting en hiervan maximaal al 2 jaar een S&O-verklaring hebt gehad. Let op: een S&O-verklaring die is verstrekt aan de eenmanszaak die voorganger was van de B.V. telt ook mee.

Eerder in de B.V.

Het gebruikelijk loon kan een drempel zijn voor een startende ondernemer om de B.V. in te gaan. Bij innovatieve bedrijven is echter vaak sprake van intellectueel eigendom, dit kan in geval van succes snel in waarde stijgen. Dan is met een B.V.-structuur een behoorlijke belastingbesparing mogelijk. Voornoemde maatregel maakt het aantrekkelijker om snel de B.V. in te gaan en verlicht de fiscale pijn als de innovatie nog niet blijkt aan te slaan.

Personeel binden met aandelenopties

Een startup is vaak niet in staat om concurrerende salarissen te bieden omdat de liquiditeit nodig is voor investeringen. Een methode om werknemers dan toch over te halen om voor de startup te gaan werken of om er te blijven, is het verstrekken van aandelenopties. Bij succes profiteert de werknemer dan mee van de waardestijging van de onderneming. Zo'n optie is echter wel belast als loon op het moment dat deze uitgeoefend wordt. Om startups tegemoet te komen, hoeven zij bij de uitoefening van een dergelijke aandelenoptie slechts 75% van de opbrenst als loon in aanmerking te nemen, tenzij 25% van de opbrengst meer is dan € 12.500. Laatsgenoemde bedrag is het maximum van de vrijstelling. Voorwaarde is wel dat de onderneming op het moment van uitoefenen van de aandelenoptie door de werknemer beschikt over een S&O-verklaring voor starters en de aandelenoptie moet ten minste 12 maanden geleden zijn toegekend.

Staatsteun

Voornoemde maatregelen zijn alleen van toepassing als er geen sprake is van verboden staatssteun.

   

Deel deze pagina

Laatste update op 30-04-2020
Artikel gemaakt op 02-12-2016
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Actuele fiscale info Voordeel in 2017 voor Innovatieve startups

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap