print sitemap zoeken disclaimer contact

Nieuwe fiscale maatregelen corona

Op 24 april 2020 zijn er wederom weer nieuwe maatregelen bekend geworden. Veel ondernemers zien door alle wijzigingen door de bomen het bos niet meer, ook wij zijn redelijk druk om alle maatregelen helder en duidelijk op onze site te krijgen. Diverse regelingen zijn al enkele keren aangepast of aangevuld. In dit artikel een kort en bondig overzicht van de wijzigingen.

1. Lager loon voor directeur-grootaandeelhouder (DGA)

DGA's mogen hun gebruikelijk loon lager vaststellen. De regeling is redelijk vergelijkbaar met de regeling in 2009. Dit wil zeggen dat het gebruikelijk loon mag worden verlaagd met de omzetdaling binnen het bedrijf. Een voorbeeld:

  • Gebruikelijk loon is nu € 60.000;
  • Omzet 2019 was € 100.000;
  • Omzet 2020 wordt geschat op € 70.000;
  • Gebruikelijk loon in 2020 is dan € 60.000 x 70.000 / 100.000 = € 42.000.

De extra maatregelen zullen met voorwaarden worden aangevuld:

  • Geen extra opnamen in rekening-courant;
  • Als feitelijk meer loon wordt betaald, moet dit hogere loon worden berekend;
  • Als de omzet wordt beïnvloed door een fusie, splitsing, staking etc. (bijzondere omstandigheden), dan geldt de regeling niet.  

2. Urenciterium ZZP'er

Ondernemers kunnen alleen gebruik maken van diverse ondernemerfaciliteiten als er tenminste 1.225 uur wordt gewerkt ten behoeve van de onderneming. Voor de periode maart tot en met mei 2020 mag de ondernemer ervan uitgaan dat hij gemiddeld 100 uur per maand (exact 24 uur per week) voor zijn onderneming heeft gewerkt, ook al zijn er feitelijk geen uren aan de onderneming besteed. Ook voor seizoensbedrijven (zoals evenementen, horeca, etc.) komt er een versoepeling.

3. Werkkostenregeling

  • Via de werkkostenregeling kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen aan werknemers geven. De vrije ruimte die werkgevers hebben om deze onbelaste vergoedingen te geven wordt eenmalig verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever.
  • Werkgevers die daar ruimte voor hebben kunnen hun werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoet komen, bijvoorbeeld door het verstrekken van een bloemetje of een cadeaubon. Dit kan ook een boost geven aan sectoren die sterk getroffen zijn door de crisis.

4. Corona-reserve in aangifte vennootschapsbelasting 2019

Als een rechtspersoon (zoals een B.V.) een verlies verwacht in 2020, dan mag de rechtspersoon hier al in de aangifte vennootschapsbelasting 2019 rekening mee houden. Het verwachte verlies over 2020 mag als corona-reserve worden opgenomen in de aangifte vennootschapsbelasting 2019. De reserve mag niet hoger zijn dan de fiscale winst in 2019.

5. Lenen door de DGA

Het wetsvoorstel excessief lenen door de DGA van zijn eigen B.V. wordt uitgesteld tot eind 2023. Schulden van de DGA aan zijn eigen B.V. die hoger zijn dan € 500.000 kunnen hiermee later worden afgelost (is exclusief eigenwoningschulden).

6. Hypotheekverplichtingen eigen woning

Banken geven sommige klanten de mogelijkheid om hypotheken gedurende 6 maanden niet af te lossen en / of er hoeft geen annuïteit te worden betaald. Als er op een hypotheek niet wordt afgelost, is de hypotheekrente soms niet aftrekbaar. Mits de aflossing die niet in 2020 wordt voldaan alsnog in 2021 wordt voldaan, is de hypotheekrente (ook in 2020) gewoon aftrekbaar. De nieuwe maatregel geeft nog meer ruimte. De aflossing die niet in 2020 wordt voldaan mag worden uitgesmeerd over de resterende looptijd (maximaal 360 maanden). De klant mag de hypotheek ook splitsen in twee leningen.

Vragen over fiscale maatregelen corona

Vul uw naam en contactgegevens in en wij nemen contact met u op.


Deel deze pagina

Laatste update op 29-04-2020
Artikel gemaakt op 28-04-2020
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Coronavirus en belastingen Fiscaal advies crisis Nieuwe fiscale maatregelen corona

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap