Volg ons op:

Fiscale tips

Twitter Updates

Ondeugdelijke kilometeradministratie auto van de zaak

De heer X heeft een mooie Alfa Romeo van zijn werkgever (cataloguswaarde € 52.000). De administratie wordt bijgehouden in zijn smartphone. De smartphone raakt defect en de rittenregistratie is weg. Een gereconstrueerde kilometeradministratie bevat veel fouten. Gevolg: bijtelling over diverse jaren met 20% boete (25% boete met matiging van 5% door overschrijding redelijke termijn). De inspecteur, de Rechtbank en het Gerechtshof zitten qua beoordeling op één lijn.

Procedure 1: Gerechtshof over defecte smartphone en bijtelling

X B.V. stelt een Alfa Romeo ter beschikking aan de directeur-grootaandeelhouder (DGA). De kilometeradministratie wordt bijgehouden in een zogenaamde smartphone. De smartphone raakt defect en de kilometeradministratie is verdwenen. Tijdens een boekenonderzoek komt de inspecteur achter deze feiten. De DGA stelt - op basis van overige gegevens (niet zijn agenda) - een rittenadministratie op (reconstructie). De inspecteur is van mening dat deze ondeugdelijk is en hij legt over 2008, 2009 en 2010 naheffingsaanslagen op. Het Gerechtshof (juni 2014) is het met de inspecteur eens. De boete wordt vastgesteld op 25% en wordt - door overschrijding van de redelijke termijn - verminderd tot 20%.

De overwegingen van  het Gerechtshof:

Procedure 2: Gerechtshof over onjuiste beginstanden

In een andere procedure bij het Gerechtshof (juni 2014) wordt een kilometeradministratie verworpen omdat de beginstanden achteraf zijn geschat, het Gerechtshof is het in deze procedure niet eens met de uitspraak van de Rechtbank. De kilometeradministratie is slordig, de volgende zaken komen aan de orde:

Procedure 3: Gerechtshof - geen rittenadministratie per rit

In een uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam (ECLI GHAMS 2013 4150) is het Gerechtshof van mening dat niet is gebleken dat de auto van de zaak minder dan 500 kilometer voor privéritten is gebruikt. De feiten in het kort:

Zowel de Rechtbank als het Gerechtshof zijn het met de inspecteur eens. Conclusie: bijtellen! In cassatie gooit de Hoge Raad de procedure in de artikel 81lid 1 RO prullenbak.

Procedure 4 Rechtbank Noord Nederland (december 2014)

In deze procedure is kort en bondig sprake van het volgende:

Noot fiscaal jurist

Er moet door de belastingplichtige worden aangetoond dat er niet privé met een auto van de zaak is gereden. Als er achteraf een kilometeradministratie wordt opgesteld, zal deze zeer nauwlettend worden bekeken. Als er dan meerdere fouten in deze administratie zitten en er geen agenda voorhanden is geweest, dan wordt het lastig om dergelijke administraties goed en volledig op te stellen. Ondersteunend bewijs (getuigenverklaringen, agenda's, auto's in privé, etc.) kan er dan voor zorgen dat er geen sprake is van een bijtelling. In deze casus was het ondersteunende bewijs beperkt en de kilometeradministratie slordig en vol met fouten. De Belastingdienst en de rechter hebben dan geen andere keuze dan naheffingsaanslagen akkoord te bevinden.

Opmerkelijk is dat in de tweede procedure de boete wordt gesteld op 50% en niet op 25%.

Bron ondeugdelijke kilometeradministratie

Gerechtshof Den Haag 6 juni 2014 ECLI NL GHDHA 2014 2199.

Gerechtshof Amsterdam 26 juni 2014 ECLI NL GHAMS 2014 2554.

Gerechtshof Amsterdam 31 oktober 2013 (ECLI GHAMS 2013 4150).

Hoge Raad d.d. 19 september 2014 (ECLI NL HR 2014 2711).

Gerechtshof Arnhem 1 april 2014 (ECLI NL GHARL 2014 2679.

Rechtbank d.d. 6 augustus 2013.

Rechtbank Noord Nederland 18 december 2014 ECLI:NL:RBNNE:2014:6741.


Meer weten van ondeugdelijke kilometeradministratieAuteur(s) van ondeugdelijke kilometeradministratie


mr. D.J.B. Jongbloed Dennis).
Fiscaal Jurist, DGA

088 027 00 00
d.jongbloed@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Artikel datum : 17-07-2014 | Artikel laatst gewijzigd : 02-02-2015

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen