print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Omzetbelasting

BTW vraagstuk ?

Vraag onze fiscaal juristen

Klik hier

Boekenonderzoek inzake BTW?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

BTW Scan ?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

BTW verschuldigd bij ongebruikte tickets

Het Europese Hof van Justitie heeft onlangs een arrest gewezen over de wijze waarop met BTW moet worden omgegaan bij de verkoop van ongebruikte ticktets. De conclusie is dat bij verkoop van tickets, ook al worden ze niet gebruikt, BTW is verschuldigd.

Toelichting

Deze zaak betrof Franse BTW. Air France-KLM was sinds 1999 gestopt met het afdragen van BTW over verkochte vliegtickets waarbij de koper niet kwam opdagen. De klant had geen recht op terugbetaling van de aankoopprijs. Volgens Air France-KLM moest de betaalde vergoeding worden gezien als schadevergoeding voor het feit dat iemand niet komt opdagen.

In principe is het zo dat er pas BTW verschuldigd is indien er tussen de verrichter van de dienst en de ontvanger een rechtsbetrekking ontstaat, waarbij de door de verrichter ontvangen vergoeding een tegenprestatie vormt voor de verleende dienst. Voorwaarde is dat op het moment van betalen van de vergoeding alle relevante bestanddelen van het belastbare feit, de te verrichten dienst of levering, bekend zijn.

Het Hof concludeert dat als prestatie, tegenover de betaling van het ticket, moet worden gezien het recht om gebruik te maken van de met Air France-KLM overeengekomen vervoersdienst, ongeacht of er effectief gebruik wordt gemaakt van dit recht. De prestatie wordt verricht op het moment dat de luchtvaartmaatschappij de passagier in staat stelt om van haar diensten gebruik te maken. Van een schadevergoeding is volgens het Hof geen sprake omdat dan de aard van de dienst wijzigt en omdat de prijs die een passagier voor een biljet betaalt anders wordt gekwalificeerd afhankelijk van het wel of niet komen opdagen van de passagier. De schadevergoeding zou dan hoger zijn dan de prijs die voor het ticket wordt ontvangen wanneer de passagier wel komt opdagen. In het laatste geval wordt er immers wel BTW afgedragen. Aanvullend wijst het Hof er nog op dat de luchtvaartmaatschappij zich het recht heeft voorbehouden om het ticket door te verkopen bij het niet op komen dagen van de passagier, alsdan is er ook geen sprake van schade.

Conclusie

Op het moment dat er een ticket wordt verkocht dat recht geeft op een vooraf duidelijk bepaalbare dienst, zonder recht op teruggaaf van het aankoopbedrag, is er BTW verschuldigd over de vergoeding op het moment dat het ticket wordt betaald.

Bovenstaande heeft  dus ook te gelden bij de verkoop van toegangsbewijzen voor theater, sportwedstrijden en andere evenementen waarbij sprake is van ticketverkoop vooraf.      

Deel deze pagina

Laatste update op 15-02-2016
Artikel gemaakt op 15-02-2016
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Omzetbelasting BTW verschuldigd bij ongebruikte tickets

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap