print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

WVA onderwijs

Geen WVA scholingssubsidie voor vervolgopleidingen

Op dit moment zijn wij betrokken bij veel boekenonderzoeken van de Belastingdienst inzake verstrekte WVA afdrachtverminderingen. Hoewel de afdrachtvermindering in 2014 is komen te vervallen, blijkt dat de Belastingdienst heel veel onderzoeken over 2008 - 2013 is opgestart. In dit artikel een toelichting op de uitspraak van de rechtbank Noord Holland d.d. 13 februari 2013 inzake een opleiding waarvoor de WVA niet van toepassing is, aldus de rechter.

Procedure WVA vervolgopleiding rechtbank Haarlem

Een werkgever (een ziekenhuis) claimt WVA subsidie voor werknemers die een HBO-(vervolg)opleiding volgen. Deze was er voor artsen in opleiding, AIO's en OIO's. Deze vervolgopleiding kan enkel worden gevolgd na het afronden van een zogenaamde HBO-verpleegkundigenopleiding. Dergelijke opleidingen vallen - volgens de rechtbank Haarlem - niet onder artikel 14 eerste lid onderdeel d van de WVA. De afdrachtvermindering is alleen van toepassing als de werknemer is aangesteld om promotieonderzoek te doen.

Noot fiscaal jurist

In het handboek loonheffingen 2013 (van de Belastingdienst) staat dat een dergelijke afdrachtvermindering kan worden toegepast als een initiële HBO-opleiding is gevolgd. De werkgever was van mening dat de artsen in opleiding recht hadden op een afdrachtvermindering in het kader van de WVA. De rechter oordeelde dat de WVA alleen geldt voor werknemers die onderzoek of promotieonderzoek doen (artikel 14.1.d WVA). Het enkel opleiden tot arts is volgens de rechter niet voldoende. De werkgever beschikte niet over alle relevante overeenkomsten.

Om in aanmerking te komen voor de WVA voor HBO-opleidingen, moet de opleiding worden gevolgd bij een erkende hogeschool. In deze casus was dit in orde. De opleiding voldoet dus op dit onderdeel. De arts wordt opgeleid tot arts en verricht geen (promotie)onderzoek. Sommige artsen verrichten echter ook promotieonderzoek, hier gaat de rechter redelijk eenvoudig aan voorbij. Het ziekenhuis kon ook onvoldoende via overeenkomsten aantonen dat promotieonderzoek voor alle werknemers van belang is geweest. Er worden drie overeenkomsten verstrekt waarvan bij één overeenkomst de dagtekening ontbreekt. Overige overeenkomsten worden niet verstrekt.

Bron uitspraak WVA

Rechtbank Haarlem d.d. 13 februari 2013.

Aankondiging Ministerie van Financiën inzake onderzoeken WVA 31 januari 2013.

Deel deze pagina

Laatste update op 14-01-2014
Artikel gemaakt op 13-01-2014
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Bedrijven WVA onderwijs Geen WVA voor vervolgopleiding

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap