print sitemap zoeken disclaimer contact

Standpunt van de kennisgroep Belastingdienst is beleid

Het is goed om specialistische kennis te bundelen. Bij de Belastingdienst zijn hierom kennisgroepen in het leven geroepen. Deze kennisgroepen ondersteunen inspecteurs en medewerkers van de Belastingdienst bij specifieke vragen op vaktechnisch gebied. Het standpunt van de kennisgroep is hiermee ook vaak het standpunt van de inspecteur. De vraag is hoe dit standpunt formeel-rechtelijk moet worden gezien en welke waarde hieraan moet worden toegekend.

Standpunt kennisgroep moet openbaar

De inspecteur geeft in onze praktijk vaak aan: "is standpunt kennisgroep". Daar moet je het dan als fiscalist of belastingplichtige maar mee doen. De onderliggende informatie, vraagstelling, feitenbeoordeling, etc. worden meestal niet ter inzage verstrekt. De overheid is op dit onderdeel zeker niet transparant genoeg. Meestal wordt het standpunt van de kennisgroep afgedaan als persoonlijke opvatting van beleid of wetgeving welke niet hoeft te worden verstrekt aan de belastingplichtige, soms krijg je enkel een klein briefje met het standpunt.

Via een beroep op de Wet Open Overheid (Woo, vroeger WOB) heeft een belastingplichtige dit eens bij de rechter neergelegd. De Rechtbank Rotterdam heeft onlangs bepaald dat een standpunt van de kennisgroep van de Belastingdienst (waaraan een inspecteur zich moet houden) openbaar moet worden gemaakt. Het is volgens de rechtbank geen persoonlijke beleidsopvatting (intern).

Ook andere belastingplichtigen moeten zich namelijk kunnen beroepen op dergelijke standpunten (gelijkheid / voorkomen willekeur).

Noot fiscaal jurist inzake fiscale procedure

Voor een fiscale bezwaar- of beroepsprocedure moet nog te vaak heel veel tijd en energie worden gestoken in de afstemming met de Belastingdienst. Vaak wordt er beperkt informatie uit het fiscale dossier van de Belastingdienst verstrekt en worden de spreekwoordelijke kaarten tegen de borst gehouden via slopende en lange procedures. Feitelijk kennen we binnen het belastingrecht 2 soorten regels:

  1. De feitelijke regels (het materiële belastingrecht): deze bestaan uit de regels en wetten die bepalen hoeveel belasting u moet betalen of terugkrijgt. Hierbij kunt u denken aan inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, etc.
  2. De formele regels (het formele belastingrecht): deze regels gaan over het vaststellen van de belastingschuld en de betaling / inning.

Het formele belastingrecht ziet met name op bezwaarzaken, beroepszaken (procedures) en het verminderen of voorkomen van sancties. De formele kant wordt de laatste jaren steeds belangrijker, soms krijgt een belastingplichtige via de formele route alsnog gelijk, terwijl er materieel ongelijk is ontstaan.  

Bent u betrokken in een bezwaar- of beroepsprocedure? Neem gerust eens vrijblijvend contact op met één van onze specialisten voor bijvoorbeeld een second opinion.

Bron kennisgroep en beleid

Rechtbank Rotterdam d.d. 12 juli 2022 ECLI:NL:RBROT:2022:6695

Deel deze pagina

Laatste update op 18-08-2022
Artikel gemaakt op 18-08-2022
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Formeel belastingrecht Rechtspraak formeel belastingrecht Intern standpunt Belastingdienst

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap