print sitemap zoeken disclaimer contact

Onbelaste vergoedingen optimaliseren?

Vraag onze fiscaal juristen

Klik hier

WKR Scan binnen uw bedrijf?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Naheffing ontvangen ?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Vrijwilligersregeling

Vergoeding voor vrijwilligers

Vrijwilligers doen nuttig werk en men mag de vrijwilliger hiervoor maximaal € 1.500 per jaar (€ 150 per maand) voor geven. De vergoeding is belastingvrij. Een hogere vergoeding is mogelijk, maar zal op de gebruikelijke manier moeten worden onderbouwd. Bij hogere bedragen kan er sprake zijn van een dienstbetrekking en loopt men het risico van heffing.

Noot

Wie is vrijwilliger? Het moet gaan om arbeid die men niet bij wijze van een beroep verricht. Bij een marktconforme beloning is geen sprake van een vrijwilliger.

Afzien van een vrijwilligersvergoeding 2020 en 2021

Ziet u of uw vrijwillger af van een vergoeding voor zijn of haar werk als vrijwilliger voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)? Dan mag de vrijwilliger de normaal te ontvangen vergoeding aftrekken in zijn of haar aangifte inkomstenbelasting. Hiervoor moet een verklaring worden ingevuld en ondertekend. De verklaring kunt u hier downloaden.

Wie mag vrijwilligers vergoeding betalen?

De vergoeding moet in principe worden betaald door verenigingen, zoals een sportclub.

Tips

  1. In 2006 is de vrijwilligersvergoeding verhoogd tot € 1.500.
  2. De vergoeding geldt per werkgever, derhalve 10x € 1.500 is mogelijk (let op met uw aangifte inkomstenbelasting, artikel 3:96 lid 3).
  3. Wellicht kunt u de partner van uw werknemer vrijwilligerswerk laten verrichten en deze belastingvrij een beloning geven.

Gelden kostenvergoedingen mee bij grens vrijwilligersvergoeding

In een procedure in 2021 kwam het volgende aan de orde. Henk ontvangt € 1.495 aan vrijwilligersvergoeding en € 300 aan kostenvergoeding. Is hierop de vrijwilligersregeling van toepassing? Volgens Henk is er minder dan € 1.500 (toen de grens) aan vrijwilligersvergoeding betaald en is deze dus vrijgesteld. De rechter denkt hier anders over. Het hof verwerpt de zienswijze van de vrijwilliger. Gezien de wet en de totstandkomingsgeschiedenis van de vrijwilligersregeling moet ervan worden uitgegaan dat de daarin opgenomen maand- en jaargrenzen zien op het totaal van de vergoedingen, inclusief kostenvergoedingen. Het in totaal door de vrijwilliger ontvangen bedrag van € 1.795 overschrijdt het maximumbedrag van € 1.500 (bedrag 2016) en overschrijdt die grens dus. De vrijwilliger kan de vrijwilligersregeling dus niet toepassen. Bron: Gerechtshof Den Haag d.d. 26 januari 2021 en in cassatie Hoge Raad d.d. 19 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1726)

Deel deze pagina

Laatste update op 25-11-2021
Artikel gemaakt op 04-07-2005
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Loonbelasting Kostenvergoedingen Vrijwilligersregeling

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap