print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Actueel internationaal

Salary split

Voordelige regeling voor internationale dienstbetrekkingen

Als een werknemer in twee landen werkzaam is (bijvoorbeeld binnen een concern), dan kan hij gebruik maken van de lage (progressieve) tarieven in beide landen, het tariefsopstapje. Dit voordeel door de salary split (of split payroll) kan oplopen tot duizenden euro's.

De heffingsbevoegdheid over beide salarissen komt toe aan het woonland. Dit is niet zo als de dienstbetrekking in het andere land wordt uitgeoefend, dan heft de werkstaat. Voor dit deel zal Nederland een fiscale vrijstelling geven (de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting).

Vereisten en aandachtspunten

  1. Werkzaamheden in verschillende landen verrichten.
  2. Beloning voor de werkzaamheden moet redelijk zijn (kwaliteit / kwantiteit).
  3. Let op dat de volksverzekeringen en sociale verzekeringen veelal in het woonland doorlopen.
  4. Over buitenlands inkomen kan veelal geen pensioen worden opgebouwd. Ook kunt u aanlopen tegen een extra franchise en een andere opbouw in het buitenland.
  5. In sommige gevallen wordt niet het volledige buitenlandse salaris in Nederland vrijgesteld. In mei 2006 heeft de Belastingdienst over de situatie met België een richtlijn opgesteld.
  6. Voor commissarissen en directeuren levert een salary split soms geen voordeel op, dit komt doordat een credit wordt toegepast in plaats van een vrijstelling. Dit speelt onder meer in situaties met Frankrijk, de VS en de UK.

Voorbeeld salary split

Een klant woont in Nederland en ontvangt een salaris in Duitsland van € 30.000 en in Nederland van € 30.000, totaal derhalve € 60.000. Het netto voordeel van een salary split bedraagt ongeveer € 1.500 euro per jaar, of € 125 netto per maand.

Een tweede klant woont ook in Nederland en werkt in Nederland en België. Zijn wereldinkomen is € 100.000, hierover zou hij in Nederland € 39.000 belasting betalen. Een deel van het totale salaris wordt in België verdiend, zeg € 40.000. De aftrek elders belast bedraagt € 40.000 / € 100.000 x € 39.000 = € 15.600. De heffing in België is ongeveer € 10.000. Een voordeel van € 5.000 per jaar.

In sommige gevallen bestaat de mogelijkheid om een auto met Duits kenteken te rijden, dit maakt het voordeel groter. Veelal wordt de auto naar rato van het inkomen over de beide landen verdeeld.

Noot

De buitenlandse baan moet wel realiteitszin hebben, papier is gewillig maar zeker niet voldoende. Voor de salary split moet de werknemer de werkzaamheden daadwerkelijk in het buitenland verrichten, onder gezag van de buitenlandse directie.

Deel deze pagina

Laatste update op 05-03-2015
Artikel gemaakt op 01-06-2007
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Actueel internationaal Salary Split

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap