print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Echtscheiding en fiscus

Advies inzake echtscheiding?

Advies gesprek of offerte voor begeleiding?

Klik hier

(Partner van) Ondernemer en echtscheiding?

Wij zijn hierin gespecialiseerd

Klik hier Fiscale vraag inzake scheiding?

Klik hier

Pensioen en echtscheiding


Inleiding

Een scheiding betekent naast het gescheiden gaan leven en beide een eigen weg inslaan, ook een opsplitsing van het vermogen, inkomen en het pensioen. Alles wordt dus in stukken "gehakt". Bij echtscheidingen moet het pensioen (ouderdoms- en nabestaandenpensioen) worden verrekend (artikel 8a PSW voor de liefhebber). De ex-echtgenote krijgt rechtstreeks een aanspraak bij het pensioenfonds (de verevening). In beginsel is dit recht ongeveer 50% van het ouderdomspensioen.

Tips

  1. Verevening pensioenrechten enkel voor pensioen dat is opgebouwd tijdens de huwelijkse periode.
  2. De aanspraak wordt vastgesteld op het moment van de scheiding, let op de opbouw tijdens de echtscheidingsprocedure.
  3. Loonstijgingen kunnen een hogere opbouw tot gevolg hebben, let hierop tijdens de echtscheidingsprocedure.
  4. U moet binnen 2 jaar een mededeling doen aan het uitvoeringsorgaan (speciaal formulier).
  5. Een andere verdeling van de pensioenrechten is toegestaan (is aan partijen). Doe hiervan wel een mededeling aan de verzekeraar van het pensioen.
  6. Zet de polis om in een polis op uw eigen leven (verzekeraars willen hier niet altijd aan meewerken, dit i.v.m. de kosten).
  7. Een pensioen van zo'n € 350 per jaar hoeft niet te worden verdeeld (de zogenaamde ondergrens). Woont de partner in het buitenland, dan is de grens het dubbele, dus € 700 per jaar.
  8. Het pensioen gaat pas in als de pensioenopbouwer met pensioen gaat, bij grote leeftijdsverschillen kan dit een probleem zijn.
  9. Als de pensioenopbouwer komt te overlijden, is het denkbaar dat degene die de alimentatie ontvangt geen pensioen meer zal ontvangen. Leg de splitsing van de pensioenpot in het convenant vast.

Directeur-grootaandeelhouder en pensioen

De Wet Verevening Pensioenrechten is ook op de directeur-grootaandeelhouder (DGA) van toepassing. De ex-echtgenoot heeft geen recht op afstorting. Ik vraag zelf meestal om een zekerheidsstelling, als blijkt dat afstorting niet mogelijk is. Voor de DGA is het te overwegen om in de pensioenbrief een bepaling op te nemen dat afstorting plaats zal vinden, tenzij hierdoor de continuïteit van de B.V. aantoonbaar in gevaar komt. Als dit er niet in staat, heeft de ex munitie om zekerheid te vragen.

Verdelen ja / nee

De PSW mag worden toegepast, u mag ook een eigen verdeling uitvoeren. U kunt een langere periode dan het huwelijk overeenkomen maar ook geheel afzien van een verdeling van pensioenrechten (bijvoorbeeld als beide partners een redelijk pensioen hebben).

Overlijden na echtscheiding

Min of meer zijn de echtelieden tot de pensioenleeftijd van de opbouwer (hierna als voorbeeld: de man) aan elkaar verbonden. Er wordt pas uitbetaald zodra de man met pensioen gaat, de vrouw kan hierdoor lang moeten wachten. Als de man komt te overlijden, stopt het pensioen. Als de vrouw komt te overlijden, gaat dit terug naar de man. Het is hierom beter om het pensioen ook echt te verdelen en dit ook zo bij de verzekeraar te regelen. Soms is dit financieel minder gunstig, psychologisch voelt het meestal wel beter. Laat het pensioenfonds even rekenen, is veelal mijn advies.

Pensioentekort na echtscheiding

Na de echtscheiding is er veelal een tekort in het uiteindelijke pensioen. Jammer, zegt de wetgever, kun je niks aan doen. Het tekort in de pensioenopbouw door echtscheiding is niet relevant voor het vaststellen van uw fiscale ruimte om uw pensioen aan te vullen. De wetgever heeft hier bij de behandeling van de Wet inkomstenbelasting 2001 bewust voor gekozen.

Deel deze pagina

Laatste update op 19-08-2021
Artikel gemaakt op 30-08-2005
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Echtscheiding en fiscus Pensioen en echtscheiding

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap