print sitemap zoeken disclaimer contact

Onbelaste vergoedingen optimaliseren?

Vraag onze fiscaal juristen

Klik hier

WKR Scan binnen uw bedrijf?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Naheffing ontvangen ?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Vrijgesteld loon en werkkostenregeling

Als er sprake is van vrijgesteld loon, dan valt dit niet onder de werkkostenregeling. Van vrijgesteld loon is sprake bij:

 • vrijgestelde aanspraken;
 • vrijgestelde uitkeringen; en
 • vrijgestelde verstrekkingen.

Nieuws werkkostenregeling 2020

De werkkostenregeling is op 24 april 2020 verruimd met ruim € 5.000. Het percentage gaat in 2020 voor de eerste € 400.000 van 1,7% naar 3%. De verruiming is bedoeld om werknemers (maar natuurlijk ook de DGA) extra tegemoet te komen. De verruiming kan ook worden gebruikt voor thuiswerkende werknemers.

 • WKR was 1,7% van € 400.000 = € 6.800
 • WKR 2020 wordt 3,0% van € 400.000 = € 12.000 (over meerdere 1,2%)

De verruiming is niet bedoeld voor computers en laptops, deze zijn - mits noodzakelijk - al vrijgesteld. De verruiming is voor een bloemetje, vergoeden van koffie en thee of een maaltijd thuis.

Vrijgestelde aanspraken en werkkostenregeling

Een aanspraak is feitelijk gewoon loon, het wordt immers uit de dienstbetrekking genoten. Meestal geldt voor een aanspraak echter een volledige (soms gedeeltelijke) vrijstelling. Als de aanspraak is vrijgesteld, dan is de uitkering veelal belast. Volgens de Wet op de loonbelasting zijn de volgende aanspraken vrijgesteld:

 • eenmalige uitkeringen bij ontslag;
 • pensioenaanspraken;
 • pre-pensioen of VUT-aanspraken;
 • periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven loon / salaris;
 • verlof;
 • ziektewet / werkeloosheid / arbeidsongeschiktheid.

Vrijgestelde uitkeringen en werkkostenregeling

Vrijgestelde uitkeringen behoren volgens de Wet op de loonbelasting niet tot het loon van de werknemer. Het gaat dan meestal om:

 • vergoedingen wegens schade aan persoonlijke eigendommen of zaken;
 • vergoedingen wegens het verlies van persoonlijke eigendommen of zaken;
 • eenmalige uitkeringen bij overlijden; 
 • diensttijduitkeringen;
 • vergoedingen voor arbeid in de onderneming van de partner (lager dan € 5.000);
 • premies voor projecten om bijstandsgerechtigden aan werk te helpen.

Vrijgestelde verstrekkingen en werkkostenregeling

Zie hiervoor onder vrijgestelde uitkeringen.

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Loonbelasting Werkkostenregeling (WKR) Vrijgesteld loon en werkkostenregeling

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap