Actueel fiscaal nieuws over Corona

print sitemap zoeken disclaimer contact

Vacatures
U bevindt zich hier : Kennisbank Loonbelasting Werkkostenregeling (WKR) Vrijgesteld loon en werkkostenregeling

Vrijgesteld loon en werkkostenregeling

Als er sprake is van vrijgesteld loon, dan valt dit niet onder de werkkostenregeling. Van vrijgesteld loon is sprake bij:

 • vrijgestelde aanspraken;
 • vrijgestelde uitkeringen; en
 • vrijgestelde verstrekkingen.

Nieuws werkkostenregeling 2020

De werkkostenregeling is op 24 april 2020 verruimd met ruim € 5.000. Het percentage gaat in 2020 voor de eerste € 400.000 van 1,7% naar 3%. De verruiming is bedoeld om werknemers (maar natuurlijk ook de DGA) extra tegemoet te komen. De verruiming kan ook worden gebruikt voor thuiswerkende werknemers.

 • WKR was 1,7% van € 400.000 = € 6.800
 • WKR 2020 wordt 3,0% van € 400.000 = € 12.000 (over meerdere 1,2%)

De verruiming is niet bedoeld voor computers en laptops, deze zijn - mits noodzakelijk - al vrijgesteld. De verruiming is voor een bloemetje, vergoeden van koffie en thee of een maaltijd thuis.

Vrijgestelde aanspraken en werkkostenregeling

Een aanspraak is feitelijk gewoon loon, het wordt immers uit de dienstbetrekking genoten. Meestal geldt voor een aanspraak echter een volledige (soms gedeeltelijke) vrijstelling. Als de aanspraak is vrijgesteld, dan is de uitkering veelal belast. Volgens de Wet op de loonbelasting zijn de volgende aanspraken vrijgesteld:

 • eenmalige uitkeringen bij ontslag;
 • pensioenaanspraken;
 • pre-pensioen of VUT-aanspraken;
 • periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven loon / salaris;
 • verlof;
 • ziektewet / werkeloosheid / arbeidsongeschiktheid.

Vrijgestelde uitkeringen en werkkostenregeling

Vrijgestelde uitkeringen behoren volgens de Wet op de loonbelasting niet tot het loon van de werknemer. Het gaat dan meestal om:

 • vergoedingen wegens schade aan persoonlijke eigendommen of zaken;
 • vergoedingen wegens het verlies van persoonlijke eigendommen of zaken;
 • eenmalige uitkeringen bij overlijden; 
 • diensttijduitkeringen;
 • vergoedingen voor arbeid in de onderneming van de partner (lager dan € 5.000);
 • premies voor projecten om bijstandsgerechtigden aan werk te helpen.

Vrijgestelde verstrekkingen en werkkostenregeling

Zie hiervoor onder vrijgestelde uitkeringen.


Meer weten van vrijgesteld loon en werkkostenregelingAuteur(s) van vrijgesteld loon en werkkostenregeling


mr. D.J.B. Jongbloed Dennis).
Fiscaal Jurist, DGA

088 027 00 00
d.jongbloed@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Laatste update : 05-05-2020
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Kennisbank Loonbelasting Werkkostenregeling (WKR) Vrijgesteld loon en werkkostenregeling

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap