print sitemap zoeken disclaimer contact

Vacatures

Kennisbank

Vrijgesteld loon en werkkostenregeling

Als er sprake is van vrijgesteld loon, dan valt dit niet onder de werkkostenregeling. Van vrijgesteld loon is sprake bij:

 • vrijgestelde aanspraken;
 • vrijgestelde uitkeringen; en
 • vrijgestelde verstrekkingen.

Vrijgestelde aanspraken en werkkostenregeling

Een aanspraak is feitelijk gewoon loon, het wordt immers uit de dienstbetrekking genoten. Meestal geldt voor een aanspraak echter een volledige (soms gedeeltelijke) vrijstelling. Als de aanspraak is vrijgesteld, dan is de uitkering veelal belast. Volgens de Wet op de loonbelasting zijn de volgende aanspraken vrijgesteld:

 • eenmalige uitkeringen bij ontslag;
 • pensioenaanspraken;
 • pre-pensioen of VUT-aanspraken;
 • periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven loon / salaris;
 • verlof;
 • ziektewet / werkeloosheid / arbeidsongeschiktheid.

Vrijgestelde uitkeringen en werkkostenregeling

Vrijgestelde uitkeringen behoren volgens de Wet op de loonbelasting niet tot het loon van de werknemer. Het gaat dan meestal om:

 • vergoedingen wegens schade aan persoonlijke eigendommen of zaken;
 • vergoedingen wegens het verlies van persoonlijke eigendommen of zaken;
 • eenmalige uitkeringen bij overlijden; 
 • diensttijduitkeringen;
 • vergoedingen voor arbeid in de onderneming van de partner (lager dan € 5.000);
 • premies voor projecten om bijstandsgerechtigden aan werk te helpen.

Vrijgestelde verstrekkingen en werkkostenregeling

Zie hiervoor onder vrijgestelde uitkeringen.


Meer weten van vrijgesteld loon en werkkostenregelingAuteur(s) van vrijgesteld loon en werkkostenregeling


mr. D.J.B. Jongbloed Dennis).
Fiscaal Jurist, DGA

088 027 00 00
d.jongbloed@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Artikel datum : 06-01-2013 | Artikel laatst gewijzigd : 07-01-2013

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Kennisbank Loonbelasting Werkkostenregeling (WKR) Vrijgesteld loon en werkkostenregeling

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap