print sitemap zoeken disclaimer contact

Artiest wel in loondienst

Meestal zijn artiesten in loondienst van de organisatie, de locatie of het podium. Hoe het optreden is geregeld maakt eigen niet uit, het dienstverband kan ook voor 1 of 2 dagen bestaan, opletten dus. Ook bij een gratis optreden worden artiesten behandeld als waren ze in loondienst. Dit is vreemd, maar de organisatie moet kunnen aantonen dat er inderdaad niks is betaald.

Belastingen

Als werkgever moet de organisatie loonbelasting inhouden op de gage / bruto loon van de artiest (werknemer). Deze loonbelasting is voor binnenlandse artiesten zo'n 34% en voor buitenlandse artiesten 20%. De ingehouden loonbelasting moet dan worden afgedragen aan de Belastingdienst. Bij Nederlandse artiesten (meestal bands) moet de organisatie veelal ook nog premies inhouden en afdragen, dit zijn de zogenaamde werknemersverzekeringen (WW, WAO, etc.) U heeft dus te maken met de Belastingdienst en de uitvoeringsinstelling.

Wat is dus van belang?

  1. Inhouding van loonbelasting en premies.
  2. Een duidelijk contract met de artiest.
  3. Kopie paspoort van de artiest.
  4. Gageverklaring.
  5. Afdracht van loonbelasting en premies.

Netto beloning

Met werknemers wordt altijd een bruto loon afgesproken, vroeger in de bouwsector sprak men altijd over netto loon. In de artiestenwereld praat men ook nog steeds over een netto beloning (of gage). Deze netto beloning moet dan worden omgerekend naar een bruto loon, rekening houdende met onderstaande vergoedingsmogelijkheden. Over het bruto loon moet vervolgens premies en belasting worden berekend, ingehouden en afgedragen.

Onkostenvergoedingen

Vroeger (tot 2001) kon men enkel een onkostenvergoeding betalen en geen loon, deze mooie tijd is voorbij. Alle betalingen aan artiesten en bands worden nu gezien als belastbaar loon of als uitkoopsom inclusief omzetbelasting. Na vele protesten van artiesten zijn er nog een paar mogelijkheden bedacht. Deze fiscaal vriendelijke beloningsvormen zijn:

  1. Kleine Vergoedings Regeling (KVR): dit is maximaal € 136 per artiest. De vergoeding mag worden toepast op elk lid van een band en hierover hoeft geen belasting of premies te worden betaald. Voor de artiest zelf is het bedrag echter geen vrije vergoeding, hij krijgt dus achteraf de rekening van de Belastingdienst tenzij hij of zij kan aantonen dat er onkosten zijn gemaakt.
  2. Afspraak Belastingdienst: middels een kostenvergoedingsbeschikking (KVB) mag soms meer dan de genoemde € 136 worden vergoed. Als de artiest of band aantoont dat er meer kosten worden gemaakt dan het genoemde bedrag, kunnen voor een evenement of optreden afspraken met de belastingdienst worden gemaakt. Dit mag sinds kort ook nog binnen 1 maand na het optreden, u moet dan wel de originele bonnen aan de Belastingdienst verstrekken. Voordeel is dat de organisator geen belasting of premies hoeft in te houden.
  3. Overige: naast genoemde regelingen mogen bepaalde kosten belastingvrij worden verstrekt of vergoed. Dit zijn maaltijden, reisafstanden (€ 0,18 per kilometer), verblijfskosten.

Deel deze pagina

Laatste update op 22-12-2012
Artikel gemaakt op 07-02-2005
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Sport, artiest en fiscus Artiest wel in loondienst

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap