print sitemap zoeken disclaimer contact

Advies inzake echtscheiding?

Advies gesprek of offerte voor begeleiding?

Klik hier

(Partner van) Ondernemer en echtscheiding?

Wij zijn hierin gespecialiseerd

Klik hier Fiscale vraag inzake scheiding?

Klik hier

Scheiden en de fiscus

U en uw partner gaan scheiden. Er komt in dat geval veel op u af. Op persoonlijk vlak worden in die periode heel wat dingen onzeker, maar ook voor uw financiële zaken is uit elkaar gaan een ingewikkelde zaak. Scheiden en belasting zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Wat zijn de fiscale gevolgen van een echtscheiding?

Partneralimentatie
Als er voldoende draagkracht is zal er partneralimentatie verschuldigd zijn. Voor de betaler aftrekbaar en voor de ontvanger belast. Maar er kan ook sprake zijn van partneralimentatie in natura; deze situatie doet zich bijvoorbeeld voor als de vrouw met de kinderen in de gezamenlijke woning blijft wonen en de woning eigendom blijft van beide partijen. Dit omdat de vrouw het financieel niet kan dragen om volledig eigenaar van de woning te worden. In zo’n situatie gebeurt er fiscaal dus meer dan je denkt.

Eigen woning
Wanneer de gezamenlijke woning verdeeld wordt, kan er sprake zijn van overwaarde dan wel onderwaarde. Als de ex-partners dit niet met elkaar verrekenen, dan beschouwt de Belastingdienst dit als een schenking met alle gevolgen van dien. Bovendien kan er bij een overwaarde de bijleenregeling van toepassing zijn, hetgeen weer invloed heeft op de hypotheekrenteaftrek van een eventueel nieuw aangekochte woning. De Belastingdienst vindt namelijk dat de overwaarde van de vorige eigen woning geïnvesteerd moet worden in de nieuwe woning die u aankoopt.

Onderneming
Echtscheidingen waar een ondernemer bij betrokken is, zijn bijna altijd behoorlijk ingewikkeld. Om ervoor te zorgen dat uw onderneming tijdens, maar vooral ook na de scheiding goed blijft draaien, is het belangrijk dat u hierover goed geadviseerd wordt. Het ligt voor de hand dat het bedrijf wordt voortgezet door degene die tijdens het huwelijk het bedrijf ook al runde. Maar daarmee ben je er nog niet, want vaak zal de andere echtgenoot recht hebben op de helft van de waarde van het bedrijf. En het bepalen van die waarde kan heel lastig zijn. Bovendien is het vaak praktisch onmogelijk om de helft van de waarde van de onderneming cash uit te betalen, simpelweg omdat de waarde niet altijd als geld op de bank staat. Er moet dan gezocht worden naar een manier om dit praktisch op te lossen.

Lijfrentepolissen
De meeste huwelijken zijn gesloten in gemeenschap van goederen. Dat betekent dat een afgesloten lijfrenteverzekering of koopsom eveneens tot de gezamenlijke boedel behoort. Bij een echtscheiding is het mogelijk om de lijfrente te verdelen zonder tussentijds af te hoeven rekenen met de Belastingdienst. Voorwaarde is dan wel dat de verdeling van die lijfrente op fifty-fifty basis plaatsvindt. Krijgt de één meer dan de ander, dan zal hierover fiscaal afgerekend moeten worden. Dit kan omzeild worden door in het betreffende jaar alsnog te kiezen voor fiscaal partnerschap. Echter, er moet dan ook bekeken worden of dit raadzaam is in het kader van eventuele toeslagen.

Conclusie

Zoals u hierboven heeft kunnen lezen is scheiden niet iets dat je zomaar even doet. Er kunnen veel haken en ogen aan zitten en de Belastingdienst ligt op de loer.
Laat u dus goed adviseren en bijstaan door een adviseur!

Deel deze pagina

Laatste update op 19-10-2017
Artikel gemaakt op 19-10-2017
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Echtscheiding en fiscus Echtscheiding en belastingen Scheiden en de fiscus

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap