Volg ons op:

Twitter Updates

Fiets van de werkgever

De regels omtrent de fiets van de zaak zijn bijna complexer dan de regels voor een auto van de zaak. Na afschaffing van de regeling inzake de "fiets van de zaak" en invoering van de Werkkostenregeling is de wereld er in fietsland niet eenvoudiger op geworden. Welke opties zijn er nog anno 2018?

De leasefiets van de werkgever

De fiets van de zaak of leasefiets is nog steeds een lastige regeling. U moet de waarde van het prive gebruik uitrekenen en dit als loon zien en hierover is dan loonheffing verschuldigd. De insteek kan zijn dat de prive kilometers worden bijgehouden en dat hiervoor een kilometerprijs wordt berekend. Al met al ... dit wordt niks en is veel te lastig.

Fiets van de werkgever

Als een werknemer voor zakelijke kilometers en/of woonwerk verkeer gebruik maakt van zijn eigen fiets dan mag de werkgever belastingvrij 0,19 cent per kilometer belastingvrij vergoeden. Het maakt dus niet uit hoe de werknemer de zakelijke kilometers maakt, per fiets, scooter of auto.

Werkkostenregeling en fiets

De regeling inzake de fiets van de zaak die we kenden voor de werkkostenregeling bestaat niet meer (zie onder). Wat nog wel kan is dat de werknemer salaris, vakantiegeld, overuren of verlofdagen gaat inleveren en hiervoor een fiets van de zaak krijgt. De volledige waarde van de fiets (de factuur) valt dan in de werkkostenregeling (vrije ruimte). Als deze vrije ruimte al wordt gebruikt dan is de werkgever hierover 80% eindheffing verschuldigd. Om deze eindheffing te voorkomen kunt u met uw werknemers afspreken dat uitruilen via een cafetariaregeling enkel mogelijk is binnen de vrije ruimte.

Lening voor fiets

Een werkgever kan een lening verstrekken aan zijn werknemer die de werknemer kan gebruiken voor de aankoop van een (elektrische) fiets. Over de lening moet normaal rente worden berekend. Bij een lening voor een fiets mag dit gelukkig renteloos. De lening kan dan worden afgelost via een belastingvrije vergoeding voor zakelijke/woonwerk kilometers met de fiets.

 

Oude regeling (tot 2015)

De werkgever mag eenmaal per drie jaar een fiets verstrekken voor woon-/ werkverkeer of de kosten daarvan vergoeden aan werknemer op gunstige fiscale condities (voor de liefhebber artikel 37 Uitvoeringsregeling Loonbelasting). De vrijstelling bedraagt maximaal € 749 inclusief BTW (catalogusprijs). De bijtelling bedraagt € 68 op jaarbasis (= verondersteld privégebruik). Voorwaarde is dat de werknemer op meer dan de helft van het aantal dagen voor het woon- / werkverkeer gebruik maakt van de fiets.

Met ingang van 2002 geldt in plaats van een maximale prijs voor een verstrekte fiets een maximum vrijstelling. Hierdoor wordt het mogelijk om een duurdere fiets aan te schaffen. In zo'n geval is alleen het meerdere belast. Ook fietsen met elektronische trapondersteuning vallen met ingang van 01-01-2002 onder de regeling. Als sprake is van een terbeschikkingstelling van een fiets ten behoeve van het woon- / werkverkeer, bedraagt de fiscale bijtelling nihil.

De waarde van een door de werkgever bekostigde fietsverzekering wordt eveneens op nihil gesteld. De werkgever kan daarnaast zaken die met de fiets samenhangen (bijvoorbeeld regenkleding) vrij verstrekken / vergoeden tot maximaal € 250 per drie kalenderjaren.

Risico

Let op de mogelijke beperking van vooraftrek BTW.

Tip

In voorkomende gevallen mag de werkgever € 0,19 per kilometer vergoeden voor woon / werk of zakelijke fietskilometers.


Auteur(s) van fiets van de werkgever


mr. D.J.B. Jongbloed Dennis).
Fiscaal Jurist, DGA

088 027 00 00
d.jongbloed@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Artikel datum : 25-10-2004 | Artikel laatst gewijzigd : 28-02-2018

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen