print sitemap zoeken disclaimer contact

Samenwerken met uw partner

Als u samenleeft en werkt met uw partner, bent u bijna 24 uur per dag samen. Dat moet beloond worden, zou ik zeggen. Werkt de partner van een ondernemer tenminste 525 uur per jaar mee in de eenmanszaak, dan heeft de ondernemer recht op meewerkaftrek. In bepaalde omstandigheden is het echter fiscaal aantrekkelijker om de onderneming in de vorm van een vennootschap onder firma (man / vrouw-firma) uit te oefenen.

De ondernemer heeft alleen recht op de meewerkaftrek (een fiscale aftrekpost op de winst) als aan het urencriterium van 525 uur wordt voldaan. De meewerkaftrek bedraagt, afhankelijk van het aantal arbeidsuren van de meewerkende partner, 1,25% tot 4% van de winst. In plaats van de meewerkaftrek kan de ondernemende partner ervoor kiezen om de meewerkende partner een arbeidsbeloning (partnervergoeding) toe te kennen. Deze beloning is van de winst aftrekbaar als deze tenminste € 5.000 bedraagt. De beloning wordt bij de partner wel belast.

Vennootschap

In bepaalde omstandigheden kunnen de partners samen een behoorlijke belastingbesparing realiseren als ze de onderneming uitoefenen in de vorm van een vennootschap onder firma. Bij deze zogenaamde man / vrouw-firma hebben de partners een grotere flexibiliteit om de behaalde winst (inclusief de stakingswinst) onderling te verdelen. Dit kan een aardig tariefsvoordeel opleveren.

Het Hof Leeuwarden deed onlangs een uitspraak waaruit blijkt dat de fiscus de overeengekomen winstverdeling in stand laat voor zover de overeengekomen beloning in overeenstemming is met de verrichte prestaties en vaardigheden van beide partners.

Ondernemersfaciliteiten

In een man / vrouw-firma kunnen de beide partners verder onder voorwaarden verschillende ondernemersfaciliteiten toepassen. Te denken valt aan de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek, de stakingsaftrek en de oudedagsreserve, mits zij aan het zogenaamde urencriterium voldoen.

Urencriterium

Het urencriterium houdt in dat een ondernemer in een kalenderjaar tenminste 1.225 uur aan de onderneming moet hebben besteed. Daarnaast moeten de uren die de ondernemer heeft besteed aan zijn onderneming meer zijn dan de helft van het totaal aantal uren dat hij heeft besteed aan zijn onderneming, een dienstbetrekking en overige arbeid. Voor startende ondernemers geldt deze laatste eis niet. Zij hoeven alleen tenminste 1.225 uur in de onderneming te hebben gewerkt.

Ondersteunende werkzaamheden

Zijn de werkzaamheden van de partner hoofdzakelijk van ondersteunende aard, dan kan de fiscus de door een partner gewerkte uren in de onderneming buiten beschouwing laten voor het urencriterium. Ook werkzaamheden die zijn verricht in een samenwerkingsverband waarbij het ongebruikelijk is dat het samenwerkingsverband ook wordt gesloten met een derde (niet-verbonden persoon) tellen soms niet mee voor het urencriterium.

Meer weten van samenwerken met partner

Deel deze pagina

Laatste update op 13-12-2013
Artikel gemaakt op 25-10-2004
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Bedrijven Samenwerken met partner

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap