print sitemap zoeken disclaimer contact

Belastingplannen 2023 voor de DGA en de bv

In 2023 zullen diverse wijzigingen worden doorgevoerd voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA) en zijn bv('s). In dit artikel een overzicht van de plannen die wij verwachten voor 2023. Tevens nemen wij diverse tips voor de DGA op. Het DGA salaris voor 2022 is vastgesteld op € 48.000.

Laatste update 20 september 2022 om 20:47 uur
Voor de snelle lezer de plannen voor de DGA en zijn bv
 1. Tarief vennootschapsbelasting gaat omhoog en zal minder gunstig worden.  Lees meer...
 2. Bedrijfsopvolgingsregeling blijft bestaan.  Lees meer.. 
 3. Dividenduitkeringen door de bv aan de DGA worden zwaarder belast (met gunstig opstaptarief). Lees meer... 
 4. Gebruikelijk loon zal in sommige gevallen hoger moeten worden vastgesteld (doelmatigheidstoets komt te vervallen).  Lees meer....
 5. Overdrachtsbelasting voor bedrijfspanden gaat omhoog. Lees meer...
 6. 30% regeling wordt minder gunstig. Lees meer.. 
 7. Verhoging wettelijk minimumloon met 10%.
 8. WBSO blijft in 2023 gelijk aan 2022 (32% eerste schijf en 16% tweede schijf).
 9. Hypotheek eigen woning bij BV niet meer aantrekkelijk. Lees meer...
Tarief vennootschapsbelasting 2023

Het tarief voor de vennootschapsbelasting bedraagt 25,8%. Echter, voor winsten tot € 395.000 is het tarief in 2022 lager, namelijk 15%. In 2023 wordt dit ongunstiger, namelijk geldt het lagere tarief tot een winst van € 200.000. Ook zal het lage tarief van 15% worden verhoogd tot 19%. Maakt u een winst van € 400.000, dan zult u dus vanaf 2023 ruim € 30.000 meer aan winstbelasting (VPB) moeten betalen.

 • Tip: overleg met uw accountant of fiscalist zodat u optimaal gebruik maakt van het lagere tarief in 2022.
Dividenduitkering wordt zwaarder belast

Het huidige tarief voor box 2 (dividenduitkeringen) bedraagt 26,9%. Vanaf 2024 komen er 2 schijven:

 • Dividenduitkering tot € 67.000 : 24,5% (met fiscale partner € 134.000)
 • Dividenduitkeringen hoger dan € 67.000 : 31%
 • Tip: bij hoge rekening-courantschulden is het verstandig om vóór 31 december 2023 een dividenduitkering te verrichten.
 • Tip: zorg bij wisselende winsten voor een spreiding van de dividenduitkeringen over de jaren om zoveel mogelijk gebruik te maken van het lagere tarief vanaf 2024.
 • Tip: maak gebruik van de partnerregeling zodat u 2x gebruik kunt maken van het lagere tarief vanaf 2024.
Gebruikelijk loon DGA

De doelmatigheidseis wordt kennelijk verlaagd naar 0% (is nu 25%). Deze doelmatigheidseis regelt de maximale afwijking van het DGA-loon t.o.v. het zakelijke loon, dit mag dus minder afwijken. Het salaris van de DGA zal dus vaker hoger moeten zijn, hierdoor moet er meer inkomstenbelasting worden betaald.

Overdrachtsbelasting bedrijfspanden

Het algemene tarief voor de overdrachtsbelasting stijgt per 2023 van 8% naar 10,4%. Dit tarief geldt voor bedrijfspanden en niet voor eigen woningen (tarief 2%). Het is verstandig om aankopen (indien mogelijk) nog in 2022 af te ronden en / of herstructureringen (overdrachten) in 2022 vorm te geven.

Bedrijfsopvolgingsregeling 2023

In de belastingplannen staat niets over de BOR regeling. In het najaar komt de regering met een eigen notitie over de BOR regeling. Conclusie; geen haast meer !

Rekening-courant van de DGA in 2023

Er is een wetsvoorstel (excessief lenen) in de maak. De kern van dit voorstel is dat de DGA vanaf 2023 nog maximaal € 700.000 van zijn bv mag lenen. 

Algemene heffingskorting

De huidige algemene heffingskorting van € 2.888 (te verminderen met 6% van het inkomen dat hoger is dan €21.300) wordt afhankelijk gemaakt van het verzamelinkomen. Het inkomen in box 2 en box 3 gaat dus ook meetellen.

Gebruikelijk loon DGA bij innovatieve start-up

Sinds enkele jaren kan het loon van DGA's van innovatieve start-ups worden vastgesteld op het wettelijke minimumloon, hierdoor kan er meer geld in het bedrijf worden gestoken. De uitzondering zou vervallen per 1 januari 2023.

Bijtelling elektrische auto 2023

De regels zijn de laatste jaren behoorlijk aangepast, een overzicht

 • 2022: 16% tot € 35.000 en 22% over meerdere
 • 2023: 16% tot € 30.000 en 22% over meerdere
 • 2024: 17% tot € 30.000 en 22% over meerdere

Het bijtellingspercentage is gedurende 60 maanden na de tenaamstelling van kracht. Vanaf 2026 worden elektrische auto's gelijk behandeld als normale auto's (dus 22%). Tot 2025 geldt er nog wel een subsidieregeling voor de aankoop van nieuwe of gebruikte elektrische auto's (2023 € 2.950 bij nieuwe auto's en € 2.000 voor een tweedehandsauto).

Kilometervergoeding vanaf 2023

De belastingvrije kilometervergoeding gaat omhoog van € 0,19 per kilometer naar € 0,21 per kilometer in 2023.

Afschaffing middelingsregeling

De middelingsregeling wordt per 1 januari 2023 afgeschaft. Het laatste tijdvak om inkomen te middelen is 2022, 2023 en 2024.

Fiscale mogelijkheden in 2023 (en wellicht nog in 2022)
 1. Belonen van kinderen en uw partner
 2. Terugkeer uit de bv 
 3. Eenmanszaak naast uw bv
 4. Fiscaal voordelig lenen van uw bv
 5. Eigen woning hypotheek of familiebank via uw bv
 6. Voorzieningen in uw bv voor uw bedrijfspand, voorraden of huurdersinvesteringen
 7. Sneller afschrijven van huurdersinvesteringen of materiële vaste activa
 8. Fiscale voordelen door innovatie
Fiscale vragen of fiscale scan

Heeft u vragen of wilt u een keer een fiscale APK van uw bedrijf? Neem dan gerust contact met ons op.

Wij controleren uw accountant

Heeft u vragen of wilt u belasting besparen? Neem eens contact met ons op of laat een fiscale scan van uw bedrijf en privésituatie maken. In deze fiscale scan controleren wij uw bedrijf (en privésituatie) op ruim 100 onderdelen. We gaan dus een wedstrijdje aan met uw accountant, wie is er slimmer en weet de fiscale mogelijkheden het beste?

Deel deze pagina

Laatste update op 19-09-2023
Artikel gemaakt op 08-08-2022
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Prinsjesdag Belastingplannen Belastingplan 2023 Belastingplan 2023 bv en DGA

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap