Volg ons op:

Twitter Updates

Beperken bijtelling auto van de zaak

In onze praktijk krijgen wij regelmatig adviesopdrachten over het voorkomen van de bijtelling over een auto van de zaak en / of het beperken van de bijtelling. In dit artikel een overzicht van enkele mogelijkheden en onmogelijkheden.

De basisregel bij een auto van de zaak

Als er een auto door de werkgever aan de werknemer ter beschikking wordt gesteld, moet de werkgever een bedrag tot het loon van de werknemer rekenen. Dit geldt omdat de werknemer een voordeel heeft van het privégebruik. Dit bedrag noemen we de zogenaamde bijtelling. De hoogte van de bijtelling is afhankelijk van de auto die u ter beschikking wordt gesteld. De werknemer moet over de bijtelling loonheffing en premies betalen, hierdoor is zijn netto loon lager. Een aantal zaken zijn van belang:

  1. Er moet een auto ter beschikking worden gesteld.
  2. Als blijkt dat er geen sprake is van privégebruik, is er geen bijtelling van toepassing.
  3. Een eigen bijdrage voor privégebruik is aftrekbaar van de bijtelling.
  4. De bijtelling is afhankelijk van de auto, milieuvriendelijke auto's hebben een lagere bijtelling.

In dit artikel gaan we in op constructies ten aanzien van de terbeschikkingstelling.

Er moet een auto ter beschikking worden gesteld

In elke situatie moet beoordeeld worden of er een auto ter beschikking wordt gesteld. Als de auto namelijk niet ter beschikking wordt gesteld, is er ook geen privégebruik. In principe komt elke terbeschikkingstelling (lease, huur, eigendom, etc.) in aanmerking. Als een auto buiten werktijd kan worden gebruikt, is er sprake van een ter beschikkingstelling.

1. Auto parkeren en niet gebruiken

Als u een auto parkeert tijdens ziekte of een vakantie, loopt de bijtelling gewoon door. De auto kan immers nog door familie of vrienden worden gebruikt. Als u de auto bij uw werkgever neerzet en de sleutels inlevert en tevens een verklaring opstelt dat de auto niet meer kan worden gebruikt, zou dit anders moeten zijn. Over dit onderwerp is geen jurisprudentie bekend. In dit artikel een uitgebreide toelichting.

2. Kostenvergoeding voor auto van de zaak

De werknemer vergoedt de gehele leaseprijs aan de werkgever en krijgt van de werkgever een vergoeding voor de variabele reiskosten. In dergelijke situaties is er - volgens de Belastingdienst - ook sprake van een ter beschikking gestelde auto. Dit standpunt lijkt juist. Als de werknemer meer aan de werkgever heeft betaald dan hij heeft ontvangen, dan is dit meerdere aftrekbaar als eigen bijdrage.

3. Meerdere leaseconstracten

In de praktijk zien we steeds vaker dat er wordt gewerkt met meerdere leasecontracten. Bij twee leasecontracten moet u denken aan de situatie dat een leasemaatschappij twee leasecontracten opstelt. De auto wordt voor zakelijke kilometers aan de werkgever in lease verstrekt en voor privékilometers aan de werknemer (privépersoon). Werknemer en werkgever betalen ieder afzonderlijk de leasetermijnen aan de leasemaatschappij en houden beiden een eigen kilometeradministratie bij. De Belastingdienst is van mening dat ook in dergelijke situaties sprake is van een bijtelling, de leasetermijnen die in privé worden betaald zijn dan aftrekbaar als eigen bijdrage. Deze structuur is nog niet aan de rechter voorgelegd, wij zijn van mening dat een dergelijke structuur (mits deze zorgvuldig wordt uitgevoerd) tot gevolg moet hebben dat er geen sprake is van een bijtelling. 

4. Verhuur privé-auto aan de werkgever

De werknemer heeft een auto in privé, deze auto wordt verhuurd aan de werkgever. De huur is belast in box 3 (vrijwel belastingvrij), hiermee is nog niet veel mis. Als de werknemer de enige gebruiker is van de auto en de werkgever vrijwel alle kosten van de auto vergoedt, is er sprake van een bijtelling. In deze casus maakt het niet uit of de werknemer de auto in bezit heeft of via huur / lease heeft verkregen, essentie is dat de werkgever (vrijwel) alle kosten vergoedt. U kunt de bijtelling dus voorkomen door:

5. Auto met chauffeur en bijtelling

In een uitspraak van de Rechtbank Gelderland (d.d. 4 februari 2014) kwam een casus aan de orde waarbij de Belastingdienst stelde dat er ook bij een auto met chauffeur sprake is van een bijtelling. De rechter kijkt er in redelijkheid naar. Als een auto met chauffeur niet ter beschikking wordt gesteld aan de werknemer en / of alleen voor zakelijke ritten wordt gebruikt, is er geen sprake van een bijtelling. Als de auto ook voor privédoeleinden wordt gebruikt, is er sprake van een ter beschikking gestelde auto. De bijtelling moet dan worden aangegeven bij de werknemer (de passagier), tenzij de chauffeur of de werknemer een sluitende kilometeradministratie heeft bijgehouden (en kan overleggen).

6. Werkkostenregeling en auto van de zaak

De invoering van de werkkostenregeling heeft feitelijk geen invloed op de bijtellingsregels bij de auto van de zaak. Vorenstaande is expliciet in artikel 31 lid 4 letter a (wet loonbelasting) opgenomen. Het voordeel van de auto van de zaak moet dus bij de werknemer individueel in de heffing worden betrokken. Het is wel mogelijk om de werknemer in privé een auto te laten rijden en aan hem / haar meer dan € 0,19 per kilometer te vergoeden. Een vergoeding tot € 0,19 per kilometer is belastingvrij en het meerdere valt dan onder de eindheffing. Als u (de werkgever) hier nog ruimte in hebt, kunt u bijvoorbeeld € 1 per kilometer belastingvrij vergoeden voor de privé-auto die zakelijk wordt gebruikt. Een rekensom leert dat een dergelijke structuur goed kan werken, mits deze zorgvuldig is opgezet. Let erop dat de werkgever hierbij niet alle kosten van de privé-auto mag vergoeden (risico bijtelling, zie ad 4 hierboven).


Meer weten van mogelijkheden beperken bijtelling auto van de zaakAuteur(s) van mogelijkheden beperken bijtelling auto van de zaak


mr. D.J.B. Jongbloed Dennis).
Fiscaal Jurist, DGA

088 027 00 00
d.jongbloed@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Artikel datum : 15-07-2014 | Artikel laatst gewijzigd : 11-06-2019

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen