print sitemap zoeken disclaimer contact

De TVL-regeling

Wilt u hulp bij de aanvraag stuur ons een e-mail. Vergeet ook niet de NOW 3.0 regeling aan te vragen. Bekijk hier of u voor de TVL in aanmerking komt (adviestool)

Betaal ik als ondernemer teveel belasting?

Overweeg eens een fiscale scan van uw bedrijf. Wij toetsen uw bedrijf op meer dan 100 adviesonderdelen. Stuur een e-mail voor een vrijblijvende offerte.

TVL Grootbedrijf 11 mei 2021

De TVL voor Q1 kan tot en met 18 mei 2021 worden aangevraagd. De TVL Q2 kan vanaf de tweede helft van mei 2021 worden ingediend. De TVL voor het grootbedrijf (250 werknemers FTE en meer of meer dan € 50 miljoen omzet per jaar en balanstotaal van meer dan € 43 miljoen, meer informatie klik hier) is vanaf 10  mei 2021 opengesteld. Het maximale subsidiebedrag voor het grootbedrijf bedraagt € 600.00 voor Q1 2021. Bij de detailhandel kan het genoemde bedrag nog worden verhoogd met maximaal € 300.000.

Nieuws TVL regeling voor starters 10 mei 2021

Bedrijven die net met hun bedrijf zijn begonnen hadden geen recht op de TVL regeling. Er komt een tegemoetkoming voor Q1 2021. De regeling is bedoeld voor starters die tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen. De regeling gaat in mei 2021 open. Verdere informatie staat hier

Nieuws TVL regeling seizoenswerk 2 april 2021

Er worden diverse vragen beantwoord inzake de TVL bij seizoenondernemers. Lees meer

Nieuws TVL Regeling 29 maart 2021

Er is veel aangepast in de TVL regeling. Vanaf 12 april 2021 is er een hoger niveau eHerkenning verplicht voor de aanvraag. De regeling dekt een deel van de vaste lasten van ondernemers. Aanvragen over het eerste kwartaal 2021 kan tot en met 18 mei 2021 (17.00 uur), dit was 30 april 2021.

Nieuws TVL Regeling 12 maart 2021

 • De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt in het tweede kwartaal van 2021 verhoogd van 85% naar 100% (subsidie).
 • Om aanspraak te kunnen maken was en blijft voorwaarde dat ondernemers een omzetverlies moeten hebben van ten minste 30%.
 • Voor de omzetdaling wordt de omzet in het tweede kwartaal vergeleken met de omzet uit het tweede kwartaal van 2019. Deze referentie-omzet is gekozen omdat de omzet in het tweede kwartaal van 2020 al lager kan uitvallen als gevolg van de coronacrises.

Nieuws TVL regeling 11 maart 2021

Er komt een versoepling van de TVL regeling. Er wordt gekeken naar de werkelijke activiteit en niet meer alleen naar de SBI code (vanaf 2021) . Dit staat in de kamerbrief d.d. 10 maart 2021

Nieuws TVL regeling 22 januari 2021

De maximale vergoeding voor de TVL wordt fors opgeschroefd. Door de verlengde lockdown komt er ruim € 7 miljard extra beschikbaar voor ondernemers. De belangrijkste wijzigingen:

 • De grens van € 90.000 wordt verhoogd tot € 330.000.
 • Het subsidiebedrag wordt verhoogd van 70% tot 85%.
 • De regeling geldt ook voor bedrijven met meer dan 250 werknemers (dus aantal werknemers is niet meer van belang, is onbeperkt).
 • Ondernemingen met meer dan 250 werknemers kunnen maximaal € 400.000 aan TVL ontvangen
 • Deze regeling geldt voor Q1 en Q2 van 2021.

Er wordt nog gekeken naar een uitbreiding van de TVL regeling voor startende ondernemers. Het minimale subsidiebedrag gaat omhoog van € 750 tot € 1.500.

TVL 1e kwartaal 2021

De aanvraag voor het eerste kwartaal 2021 kunt u vanaf februari 2021 indienen.

TVL tijdig 4e kwartaal 2020 aanvragen

De TVL voor Q4 van 2020 moet voor 29 januari 2021 worden aangevraagd. De TVL is afhankelijk van de omzetderving. Bij 30% omzetderving wordt 50% vergoed en bij een omzetderving van 100% is dit 70%. Reeds ingediende aanvragen worden automatisch aangepast door het RVO. Aanvragen kunt u via ons of rechtstreeks bij de RVOindienen.

TVL in het kort

 • Vergoeding van vaste lasten tot maximaal € 90.000 bij omzetverlies van 30%
 • Regeling geldt sinds oktober 2020 voor alle bedrijven
 • Vergoeding wordt voor de NOW regeling gezien als omzet
 • De vergoeding is vrijgesteld voor de winstbelasting

Voorwaarden voor de TVL

 • Omzetverlies tenminste 30% in 4e kwartaal 2020 (vergeleken met 4e kwartaal 2019)
 • Vaste lasten tenminste €3.000 in 4e kwartaal 2020
 • Omzet: alle inkomsten exclusief BTW (dus voor aftrek kosten en vaste lasten). Kijk hiervoor in uw aangifte omzetbelasting (binnenlandse en buitenlandse omzet)
 • Vaste lasten: er wordt gekeken naar het gemiddelde aandeel van de vaste lasten in uw branche. Werkelijke vaste lasten hoeft u dus niet op te geven.
 • Uw bedrijf moet voor 15 maart 2020 stan ingeschreven bij de KvK
 • Voor bepaalde SBI codes gelden bijzondere voorwaarden.
 • Er wordt gekeken naar de hoofdactiviteit bij de KvK. Bezwaar hiertegen is mogelijk.
 • U moet een MKB ondernemer zijn, doe hier de MKB toetst

Meer bedrijven recht op TVL regeling

27 oktober 2020 - TVL voor elk bedrijf !

 • De TVL-regeling is opgezet als tegemoetkoming voor ondernemers in het betalen van hun vaste lasten zoals de huur.
 • De TVL-regeling is tot nu toe beperkt geweest tot een aantal sectoren (op basis van SBI-code).
 • De regering heeft nu besloten de TVL-regeling (tijdelijk) open te stellen voor alle sectoren.
 • Een aanvraag kan vanaf medio november 2020 worden ingediend.

De TVL 1 regeling in het kort !

 • Opvolger TOGS-regeling
 • Er is een TVL-1 en TVL-2 regeling
 • Voor bedrijven met minder dan 250 werknemers
 • Maximale vergoeding € 50.000 (onder TVL 2 € 90.000)
 • Voor beperkte groep bedrijven (SBI-code)

TVL 2 voor ondernemers in 2020 en 2021

 • Ook na 1 oktober 2020 blijft de TVL regeling bestaan.
 • De maximale tegemoetkoming bedraagt € 90.000 (minimaal € 1.000).
 • De regeling wordt met 3 x 3 maanden verlengd tot en met 30 juni 2021.
 • Voor het vierde kwartaal van 2020 blijven de voorwaarden gelijk, namelijk minimaal 30% omzetverlies.
 • Over het eerste kwartaal 2021 moet het omzetverlies 40% zijn.
 • Over het tweede kwartaal 2021 moet het omzetverlies 45% zijn.
 • Minimale vaste lasten € 4.000, hiervan wordt maximaal 50% gecompenseerd.
 • Uitleg in dit schema  

Aanvraagperiode TVL 2

Bedrijven die in aanmerking kwamen voor de TOGS en/of TVL 1 komen ook in aanmerking voor de TVL 2 regeling. Aanvragen kan vanaf 1 november 2020 (en moet vóór 29 januari 2021).

Tip: TVL-1 later aanvragen

Wij adviseren u om de TVL later aan te vragen (als dit qua liquiditeit kan). Waarom?

 • In oktober 2020 is de echte omzetdaling voor de TVL bekend. U vraagt dan dus nooit teveel aan.
 • De TVL-subsidie heeft ook gevolgen voor de NOW 2.0. De TVL-subsidie wordt namelijk als omzet gezien voor de NOW 2.0 (en 1.0). In oktober 2020 kunt u exact bepalen wat slim is qua aanvraag.
 • Aanvragen vóór 30 oktober 2020.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

 • De TVL-regeling (Tegemoetkoming Vaste Lasten) MKB is de opvolger van de TOGS-regeling. De TOGS-regeling gaf een vergoeding van € 4.000 voor bepaalde sectoren (SBI-code).
 • Kwam u in aanmerking voor de TOGS-regeling, dan heeft u wellicht ook recht op de financieel gunstige TVL-regeling.
 • De TVL-regeling geeft een vergoeding tussen € 0 en € 50.000, afhankelijk van een aantal factoren. Deze regeling zal voor ongeveer 200.000 ondernemers openstaan.
 • Aanvragen van de TVL-regeling kan vanaf 30 juni 2020 (tot en met 30 oktober 2020).
 • De TVL-vergoedt maximaal 50% van de vaste kosten.
 • De vaste lasten worden op grond van CBS-gegevens vastgesteld.
 • Het voorschot is 80% van het geschatte omzetverlies. Vóór 1 april 2021 maakt u melding van het werkelijke omzetverlies.

Voor wie is de TVL-regeling bedoeld?

De TVL-regeling is bedoeld voor:

 • bedrijven met minder dan 250 werknemers;
 • met een omzetverlies van tenminste 30% door de coronacrisis;
 • die problemen hebben met het betalen van vaste lasten;
 • ondernemers die gebruik hebben gemaakt van de TOGS-regeling komen in aanmerking voor de TVL-regeling;
 • bedrijf voldoet aan SBI-code doelgroep.

In tegenstelling tot de TOGS-regeling kijkt de TVL-regeling dus ook naar het omzetverlies. Hoe hoger het verlies, des te hoger de tegemoetkoming. Er wordt gekeken naar het omzetverlies in combinatie met de vaste lasten binnen een bedrijf.

Korting NOW-regeling door TVL-vergoeding

De TVL-vergoeding moet als subsidie worden gezien voor NOW-regeling, u moet de vergoeding dus als omzet zien voor de NOW-regeling. De vergoeding is dus een beetje een sigaar uit eigen doos, maar evenzo wel gunstig.

Welke informatie nodig voor TVL-aanvraag?

 1. E-herkenning
 2. KvK-nummer onderneming
 3. Contactgegevens (telefoon, adres, emailadres)
 4. Bankrekeningnummer onderneming (met kopie afschrift, bijlage 1)
 5. BTW-aangiften over de maanden april tot en met september 2019 (of 2e en 3e kwartaal 2019) . Doet u geen BTW-aangifte, dan een kopie van de jaarrekening 2019

Voorwaarden TVL-regeling

De voorwaarden zijn nog niet duidelijk, op grond van de huidige regeling en stukken lijken de volgende criteria te gaan gelden:

 • Regeling is voor periode 1 juni tot en met 30 september 2020 (4 maanden).
 • Bedrijf is geen overheidsbedrijf en in Nederland gevestigd.
 • Het bedrijf is vóór 15 maart 2020 opgericht.
 • Bedrijf is niet failliet en heeft nog niet om uitstel van betaling gevraagd.
 • Niet meer dan 250 werknemers binnen een groep / concern.
 • Omzetverlies meer dan 30%.
 • Er komt een berekening per sector.
 • Voldoen aan SBI-code qua activiteit.
 • Minimaal één vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privé-adres van de ondernemer / DGA, of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang. Een uitzondering hierop zijn horeca-ondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante handel (waaronder markthandel, taxivervoer, auto- en motorrijscholen en kermisattracties).
 • Bepaalde omvang aangaande vaste kosten, naast personeelskosten.

Maximale vergoeding TVL-regeling

De TVL-regeling vergoedt minimaal €1.000 en maximaal € 50.000 over een periode van 4 maanden, dus niet per maand. De vergoeding is variabel en afhankelijk van feiten en omstandigheden (omzetverlies / vaste lasten). De TVL compenseert maximaal 50% van de vaste kosten.

Hoe wordt de TVL subsidie berekend?

 1. Subsidie = normale omzet x omzetverlies x aandeel vaste lasten in % x 50%.
 2. Normale omzet = is de omzet in de periode 1 juni 2019 tot en met 30 september 2019.
 3. Omzetverlies: de normale omzet wordt vergeleken met de omzet in dezelfde periode in 2020 (dus 1 juni 2020 - 30 september 2020), deze zal op grond van een schatting moeten worden bepaald.
 4. Vaste lasten: deze hoeft u niet op te geven, er wordt gewerkt met de gegevens van het CBS, zij hebben voor uw branche deze informatie beschikbaar. Het percentage kunt u hier raadplegen.

Voorbeeld berekening TVL-regeling 

 • Omzet juni - september 2019 : € 400.000
 • Omzet (schatting) juni - september 2020 : € 100.000
 • Omzetverlies : € 400.000 -/- € 100.000 / € 400.000 = 75%
 • CBS-percentage vaste lasten : 15%
 • Maximale subsidie bedraagt € 400.000 x 15% = € 60.000
 • Omzetverlies is 75%, dus wordt de berekening € 300.000 x 15% = € 45.000
 • Vergoedingspercentage is 50%, derhalve € 45.000 x 50% = € 22.500
 • Voorschot 80% van € 22.500 = € 18.000

Voorbeeld berekening TVL in horeca

Voorbeeld 1 Horeca

 • Omzet juni - september 2019 : € 200.000
 • Omzet (schatting) juni - september 2020 : € 80.000
 • Omzetverlies : € 200.000 -/- € 80.000 / € 200.000 = 60%
 • CBS-percentage, eet- en drinkgelegenheden (SBI-code 56xxx): 25%
 • Maximale subsidie bedraagt € 200.000 x 25% = € 50.000
 • Omzetverlies is 60%, dus wordt de berekening € 120.000 x 25% = € 30.000
 • Vergoedingspercentage is 50%, derhalve € 30.000 x 50% = € 15.000
 • Voorschot 80% van € 15.000 = € 12.000

Voorbeeld 2 Horeca

 • Omzet juni - september 2019 : € 20.000
 • Omzet (schatting) juni - september 2020 : € 10.000
 • Omzetverlies : € 20.000 -/- € 10.000 / € 20.000 = 50%
 • CBS-percentage, eet- en drinkgelegenheden (SBI-code 56xxx): 25%
 • Maximale subsidie bedraagt € 20.000 x 25% = € 5.000
 • Omzetverlies is 50%, dus wordt de berekening € 10.000 x 25% = € 2.500
 • Geen vergoeding, is lager dan € 4.000

Hoe omzet 2019 voor de TVL berekend met kwartaalaangifte?

 • Omzet 2e kwartaal 2019 : € 180.000  (per maand € 60.000)
 • Omzet 3e kwartaal 2019 : € 150.000
 • Omzet 2019 referentieperiode € 150.000 + € 60.000 = € 210.000

Meer informatie TVL-regeling

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen, schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief.

Voorwaarden TVL-regeling

De voorwaarden voor de TVL-regeling zijn:

 1. Omzetverlies meer dan 30% door de coronacrisis.
 2. Vaste lasten van minimaal € 4.000 in de periode juni tot en met september 2020.
 3. Uw bedrijf voldoet aan de SBI-code (had recht op de TOGS-regeling) en is in Nederland gevestigd.
 4. Uw bedrijf is voor 15 maart 2020 opgericht (en ingeschreven bij de KvK).
 5. Uw bedrijf is geen overheidsbedrijf.
 6. Uw bedrijf heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank en is niet failliet verklaard.
 7. Totale overheidssteun mag niet meer bedragen dan € 800.000, hierbij moet de vergoeding voor de TVL worden meegeteld. Uitzonderingen zijn de visserij- en aqua cultuursector, maximaal € 120.000 overheidssteun (en productie landbouwproducten, maximaal € 100.000 overheidssteun).

Let op : voor sommige SBI-codes gelden specifieke vereisten om gebruik te kunnen maken van de TVL-regeling.

Wat is omzet voor de TVL-regeling?

Als omzet voor de TVL-regeling gelden alle inkomsten (exclusief BTW).

Wat zijn vaste lasten voor de TVL-regeling ?

Dit zijn de volgende kosten:

 • Huur
 • Pacht
 • Onderhoud
 • Verzekeringen
 • (Vaste) leasecontracten
 • Abonnementen

Loonkosten en variabele kosten vallen niet onder de vaste kosten.

Welke sectoren vallen onder de TVL-regeling?

De getroffen sectoren staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes. Ondernemingen in de horeca, recreatie, strandtenten, sportscholen, evenementen, standbouwers, kermissen, sauna’s, wellness centra, podia en theaters vallen hier ook onder. De hoofd- of nevenactiviteit van uw bedrijf moeten overeenkomen met één van de vastgestelde SBI-codes.

Percentage vaste lasten TVL volgens CBS-cijfers

 1. Voedingsmiddelen / drank (SBI-code 10xxx/11xxx) : 15%
 2. Kleding en overige goederen (SBI-code 14xxx/32xxx) : 15%
 3. Handel en reparatie caravans etc. (SBI-code 45xxx) : 9%
 4. Groothandel  (SBI-code 46xxx) : 11%
 5. Detailhandel (SBI-code 47xxx) : 15%
 6. Vervoer over land (SBI-code 49xxx) : 33%
 7. Vervoer over water (SBI-code 50 xxx) : 43%
 8. Opslag en dienstverlening (SBI-code 52xxx) : 21%
 9. Logies en hotel (SBI-code 55xxx) : 40%
 10. Eet- en drinkgelegenheden (SBI-code 56xxx): 25%
 11. Informatie en communicatie (SBI-code 59xxx) : 72%
 12. Reclamebureau (SBI-code 73xxx): 14%
 13. Ontwerp (SBI-code 74xxx) 15 - 20% (code nazien)
 14. Verhuur en leaseauto (SBI-code 77xxx) : 35%
 15. Arbeidsbemiddeling en uitzendbureau (SBI-code 78xxx): 7%
 16. Reisbemiddeling (SBI-code 79xxx): 4%
 17. Beveiliging (SBI-code 80xxx) 16%
 18. Facilitair management (SBI-code 81xxx) : 15%
 19. Congressen en beurzen (SBI-code 82xxx) : 26%
 20. Onderwijs (SBI-code 85xxx) : 18%
 21. Gezondheid en welzijn (SBI-code 86xxx) : 15%
 22. Maatschappelijke dienstverlening en slapen (SBI-code 88xxx) : 11%
 23. Kunst en cultuur (SBI-code 90xxx): 37%
 24. Musea en galerie (SBI-code 91xxx): 37%
 25. Loterijen (SBI-code 92xxx): 26%
 26. Sport en recreatie (SBI-code 93xxx) 34%
 27. Overige dienstverlening (SBI-code 95xxx) : 19%
 28. Overige dienstverlening wellness (SBI-code 96xxx) : 23%

Mijn bedrijf heeft geen vestiging, heb ik recht op de TVL?

 • Minstens één vestiging van uw bedrijf heeft een ander adres dan uw privéadres.
 • Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang. Is dat laatste het geval, dan moet u bij uw aanvraag bewijs meesturen dat de vestiging los staat van de privéwoning en een eigen opgang of toegang heeft.

Hoe kan ik de TVL berekenen

De tegemoetkoming is gebaseerd op:

 • Het omzetverlies (minimaal 30%).
 • De vaste lasten (zoals huur, onderhoud, verzekeringen, lease, etc.). De loonkosten behoren niet tot de vaste lasten, deze worden gecompenseerd via de NOW.
 • Er wordt een formule bedacht waarbij op grond van het omzetverlies een percentage van de kosten wordt gecompenseerd. De berekening zal per sector verschillen, verwachten wij.
 • De € 50.000 is het maximum voor 4 maanden (1 juni - 1 oktober 2020).

Specifieke vereisten TVL bij nevenactiviteiten

Als u subsidie aanvraagt op basis van een nevenactiviteit, dan moet de omzet in de periode van 1 juni tot 30 september 2019 en het geschatte omzetverlies in juni tot en met september 2020 alleen betrekking hebben op die nevenactiviteit.

Specifieke vereisten TVL bij horeca-ondernemingen

Heeft u een horecaonderneming met SBI-code 56.10.1 of 56.10.2? Dan verklaart u minimaal één horecagelegenheid te huren, pachten of in eigendom te hebben.

Specifieke vereisten TVL bij thuiszorgwinkels en audiciens

Binnen SBI-code 47.74.2 komen alleen thuiszorgwinkels en audiciens in aanmerking voor de TVL. U moet in uw aanvraag verklaren dat uw onderneming een thuiszorgwinkel of audicien is.

Specifieke vereisten TVL bij winkels

Alleen bakkers, bierbrouwerijen, producenten van baby- en sportkleding, kledingaccessoires en overige kleding en industrieel productontwerpers die zelf produceren én daarbij een winkel hebben, kunnen de tegemoetkoming aanvragen. U verklaart in uw aanvraag dat u een winkel heeft. U komt alleen in aanmerking met het omzetverlies van de winkel.

Specifieke vereisten TVL bij supermarkten

Binnen SBI-code 47.11 komen alleen gedupeerde supermarkten in aanmerking die afhankelijk en gevestigd zijn op of nabij een camping, studentencampus, transportterminal, station of recreatieterrein. 

Specifieke vereisten TVL bij standbouwers

Binnen SBI-code 73.11 komen alleen standbouwers in aanmerking voor de tegemoetkoming. U verklaart in uw aanvraag dat de activiteiten van uw onderneming zijn gericht op stands bouwen en dat de voorwaarden die voor de TVL gelden van toepassing zijn op deze bedrijfsactiviteit(en).

Specifieke vereisten TVL bij dorpshuizen en wijkcentra

Binnen deze SBI-codes komen alleen dorpshuizen, gemeenschapshuizen en wijkcentra in aanmerking voor de tegemoetkoming. U verklaart in uw aanvraag dat u een dorpshuis, gemeenschapshuis of wijkcentrum heeft. De voorwaarden voor de TVL zijn alleen van toepassing op de bedrijfsactiviteiten zaalverhuur en horeca. De omzet in de periode van 1 juni tot 30 september 2019 en het geschatte omzetverlies in juni tot en met september 2020 mag alleen betrekking hebben op deze bedrijfsactiviteiten.

Vragen over coronamaatregelen?

Wij adviseren u graag over de financiële mogelijkheden van de coronamaatregelen. Als er vragen of opmerkingen zijn, kunt u contact met ons opnemen of onderstaand formulier invullen, wij nemen dan binnen 1-3 dagen contact met u op, meestal al binnen 24 uur. Het beantwoorden van vragen is zonder verdere kosten, maar dat spreekt voor zich.

Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. is een kantoor met ervaren fiscaal juristen, economen en belastingadviseurs. Wij adviseren over complexe nationale en internationale fiscale kwesties. Wij combineren de kwaliteit van de big 4 kantoren met de praktische insteek en ondernemersgeest van ervaren fiscalisten, tegen normale tarieven en zonder hoge overhead- of kantoorkosten.

Wilt u weten wat onze klanten over ons zeggen?

Vanaf welke locatie werken wij?

Wie zijn onze klanten?

Inschrijven nieuwsbrief?

Vrijblijvende offerte, adviesgesprek of fiscale scan aanvragen?

TOGS-uitkering ontvangen, nog recht op TVL-regeling?

Jazeker, mits u aan de voorwaarden voldoet, kunt u vanaf midden juni 2020 ook deze regeling aanvragen.

TVL-regeling en NOW-regeling, kan dat?

Ja dat kan, u kunt beide regelingen aanvragen. De vergoeding voor de TVL wordt wel als omzet meegenomen voor de NOW-regeling.

Ik kan mijn omzet over juni - september 2020 lastig inschatten, en nu?

U kunt de aanvraag indienen tot en met 30 oktober 2020. Dus eerst maar eens de omzet over deze periode afwachten (als u dit qua liquiditeit kunt opvangen).

Bron documenten TVL-regeling

Extra afspraken noodpakket banen 28 mei 2020

Regeling tegemoetkoming vaste lasten

Wettelijke regeling TVL

Wij verzorgen uw TVL aanvraag voor € 175

Vul uw naam en contactgegevens in en wij nemen contact met u op.


Deel deze pagina

Laatste update op 13-01-2022
Artikel gemaakt op 23-05-2020
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Coronavirus en belastingen TVL - regeling

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap