print sitemap zoeken disclaimer contact

Actueel emigratie

M-biljet / emigratieaangifte

Wij verzorgen op kantoor vele emigratieaangiften per jaar. Binnen kantoor is meer dan voldoende expertise om de aangiften tegen een zeer redelijk tarief af te wikkelen. Wij helpen u graag bij het invullen van uw aangifte. Wilt u een vrijblijvende offerte ontvangen? Stuur ons gerust een e-mail en binnen 48 uur ontvangt u van ons een offerte.

Nieuws M-biljet

Vanaf 1 juni 2021 is het mogelijk om een M-biljet (over 2020) digitaal in te dienen. Het M-formulier is te vinden in "mijn belastingdienst". De complexiteit van een M-biljet en de fiscale merites blijven, maar er hoeven minder vragen te worden ingevuld (enkel de vragen die op u van toepassing zijn). Ook zijn er handige rekenhulpen opgenomen. Het digitale M-formulier is nog in ontwikkeling en nog niet geschikt voor immigratie of emigratie van ondernemers, buitenlandse ondernemingen of mensen werkzaam in de zeevaart. Het formulier voor deze groep mensen is in 2022 beschikbaar. In 2023 wordt het formulier nog verder uitgebreid (ondermeer met een berekening van de aanslag). De papieren versie blijft ook gewoon beschikbaar.

Het M-biljet bij emigratie

Als u gaat emigreren, zult u na uitschrijving uit de Basisregistratie Persoonsgegevens (voorheen het Bevolkingsregister) van de Belastingdienst een M-biljet (ook wel M-formulier genoemd) ontvangen. Hetzelfde geldt uiteraard ook als u immigreert naar Nederland. Het M-biljet zult u ontvangen in het jaar na uw emigratie. Ontvangt u het M-biljet niet automatisch van de Belastingdienst, dan kunt u deze aanvragen via de Belastingtelefoon Buitenland te Heerlen (+31 (0)55 5 385 385). Het M-biljet is nog steeds een papieren biljet. Omdat de meeste mensen inmiddels gewend zijn aan het elektronisch aangifte doen, wordt het papieren M-biljet vaak gezien als een heel ingewikkelde en vervelende opgaaf. Daarnaast worden er enkele specifieke vragen gesteld over de periode van belasting- en premieplicht en de conserverende aanslag (meer over de conserverende aanslag klik hier).

Indien u een M-biljet in het voorjaar hebt ontvangen van de Belastingdienst, dan krijgt u uitstel tot 1 juli van dat jaar. Uiteraard is het mogelijk om extra uitstel aan te vragen. Doe dit tijdig!

Belastingplicht in het woonland

Na emigratie zult u allereerst belastingplichtig worden in uw woonland. Indien u inkomen uit Nederland ontvangt, bent en blijft u buitenlands belastingplichtig in Nederland. Dat betekent overigens niet dat u ook werkelijk belasting betaalt in Nederland. Nederland heeft met heel veel landen belastingverdragen gesloten waarin is geregeld welk land over welke inkomsten belasting mag heffen.

Premieheffing en keuzerecht bij emigratie

Bij het M-biljet is het de eerste keer dat u wellicht in aanraking komt met enkele specifieke regelingen. Door emigratie bent u waarschijnlijk niet meer premieplichtig voor de Nederlandse volksverzekeringen. Vanaf emigratiedatum bouwt u dus bijvoorbeeld geen AOW-rechten meer op. Het kan voordelig zijn dit vrijwillig te verzekeren. Of dat zinvol is, hangt af van uw persoonlijke situatie. Ook kan de regeling als kwalificerende buitenlands belasitngplichtige een rol spelen.

De welbekende "keuzeregeling" is per 1 januari 2015 komen te vervallen. Voor een toelichting op de voordelen van het keuzerecht wil ik u verwijzen naar ons artikel 'emigratie en belastingaangifte". In het kort moet onder deze regeling 90% van het wereldinkomen (van alle 3 de boxen) in Nederland belast zijn, om buitenlandse aftrekposten in Nederland te mogen aftrekken. Voor de verdere voorwaarden zie "kwalificerende buitenlandse belastingplicht".

Laat uw M-biljet invullen door Jongbloed Fiscaal Juristen.

Zoals u wellicht inmiddels zelf hebt kunnen ondervinden, komt er nogal wat kijken bij het invullen van het M-biljet. Het is dan ook geen overbodige luxe om hiervoor een belastingadviseur in te schakelen. Uiteraard kunt u ook bij Jongbloed Fiscaal Juristen terecht voor het laten verzorgen van uw M-biljet / emigratieaangifte inkomstenbelasting en het beoordelen van alle gevolgen in het emigratiejaar, maar ook voor de volgende jaren. Daarnaast is het voor ons kantoor wel mogelijk om het M-biljet digitaal in te dienen.

Offerte-aanvraag

Vraag hier uw offerte aan voor het laten verzorgen van uw M-biljet. Geef bij voorkeur aan wat uw persoonlijke situatie is zodat wij een goede inschatting van de kosten kunnen maken.

Benodigde gegevens opstellen M-biljet

Hieronder volgt een (niet limitatieve) opsomming van de stukken die nodig zijn voor het invullen van het M-biljet en om te beoordelen welke keuzes voor u het voordeligste zijn:

 • jaaropgaven van arbeidsinkomen, pensioenen, uitkeringen, buitenlands inkomen;
 • indien mogelijk maandelijkse salaris- en / of uitkeringsspecificaties;
 • WOZ-waarde van de eigen woning in Nederland;
 • jaaropgave hypotheek in Nederland;
 • eventueel verkoopgegevens woning in Nederland (notarisafrekening);
 • gegevens aankoop, kosten en financiering nieuwe woning in het buitenland;
 • overzichten pensioenaanspraken;
 • te verwachten pensioenuitkeringen na pensionering;
 • jaaropgaven van banksaldi en effecten (saldi per 1 januari en 31 december);
 • betaalde lijfrentepremies, giften, studiekosten, etc.;
 • voorlopige aanslagen en teruggaven inkomstenbelasting;
 • correspondentie CvZ inzake de ziektekostenverzekering;
 • waardeoverzicht per emigratiedatum van lijfrentekapitalen, kapitaalverzekeringen en opgebouwde pensioenrechten. Deze kunt u opvragen bij de desbetreffende instanties / verzekeraars. Afhankelijk van het land en het belastingverdrag met dit land gaat het om de waarde in het economisch verkeer of om de totaal betaalde premies. Dit kan dus per land verschillen;
 • waarde van de aandelen in uw eigen (stamrecht) B.V.

Fiscaaladvies nodig inzake het M Biljet bij emigratie?

Vul uw naam en contactgegevens in en wij nemen contact met u op.


Deel deze pagina

Laatste update op 10-01-2022
Artikel gemaakt op 02-11-2010
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Actueel emigratie Het M-biljet invullen

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap