print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Actueel internationaal

M-biljet / emigratieaangifte

Wij verzorgen bij Jongbloed Fiscaal Juristen vele emigratieaangiften per jaar. Binnen onze internationale afdeling is veel ervaring ten aanzien van grensoverschrijdende aangiften, wij helpen u dan ook graag bij het invullen en verzorgen van uw belastingaangifte. Wilt u een vrijblijvende offerte ontvangen? Stuur ons gerust een e-mail en binnen 48 uur ontvangt u van ons een offerte.

Het M-biljet

Vanaf het belastingjaar 2020 is het mogelijk om een M-biljet digitaal in te dienen. Het M-formulier is te vinden in de digitale omgeving van 'mijn belastingdienst'. De complexiteit van een M-biljet en de fiscale merites blijven, er hoeven echter minder vragen te worden ingevuld (enkel de vragen die op u van toepassing zijn). Ook zijn er rekenhulpen opgenomen. Het digitale M-formulier is nog in ontwikkeling voor immigratie of emigratie van ondernemers, buitenlandse ondernemingen of mensen die werkzaam zijn in de zeevaart. Het formulier voor deze groep mensen is vanaf 2022 beschikbaar. In 2023 wordt het formulier nog verder uitgebreid (onder meer met een berekening van de aanslag). De papieren versie blijft ook gewoon beschikbaar.

In principe moet het M-biljet vóór 1 juni volgend op het jaar na immi- of emigratie worden ingediend. Uiteraard is het mogelijk om extra uitstel aan te vragen. Doe dit tijdig!

Het M-biljet bij emigratie

Als u gaat emigreren, zult u na uitschrijving uit de Basisregistratie Persoonsgegevens van de Belastingdienst een M-biljet (ook wel M-formulier genoemd) ontvangen. Het M-biljet zult u ontvangen in het jaar na uw emigratie. Ontvangt u het M-biljet niet automatisch van de Belastingdienst, dan kunt u deze aanvragen via de Belastingtelefoon Buitenland te Heerlen (+31 (0)55 5 385 385).

Bij het M-biljet worden bij emigratie enkele specifieke vragen gesteld over o.a.:
1. De periode van belasting- en premieplicht in Nederland;
2. Fiscaal partnerschap tijdens het emigratiejaar;
3. De kwalificerende buitenlandse belastingplicht;
4. Het heffingsrecht over evt. Nederlandse inkomsten in de buitenlandse periode;
5. Het heffingsrecht over evt. buitenlandse inkomsten in de Nederlandse periode;
6. De eigen woning na emigratie;
7. Conserverende waarde van de in Nederland opgebouwde pensioenrechten (meer over de conserverende aanslag klik hier).
8. Conserverende waarde van in Nederland gehouden aanmerkelijk belang (van toepassing indien u meer dan 5% van de aandelen in een vennootschap houdt).

Belastingplicht na emigratie in het woonland

Na emigratie zult u binnenlands belastingplichtig worden in uw nieuwe woonland. Indien u inkomen uit Nederland ontvangt, blijft u belastingplichtig in Nederland maar dan als zogeheten buitenlands belastingplichtige. Dat betekent overigens niet dat u ook werkelijk belasting betaalt in Nederland. Nederland heeft met heel veel landen belastingverdragen gesloten waarin is geregeld welk land onder welke omstandigheden het heffingsrecht toekomt over uw inkomen en vermogen.

Let op: in sommige gevallen blijft u, ondanks dat u emigreert, binnenlands belastingplichtig in Nederland. Er hoeft dan geen aangifte gedaan te worden op basis van een M-biljet. U blijft fiscaal inwoner van Nederland voor de wet- en regelgeving. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn als u doordeweeks voor uw werk in het buitenland verblijft en in het weekend bij uw familie in Nederland woont. Mocht u zich uitschrijven in Nederland en inschrijven op uw woonadres in het buitenland, dan ontvangt u van de Belastingdienst in eerste instantie waarschijnlijk een M-biljet. Op basis van de wet- en regelgeving blijft u in zo’n geval echter inwoner van Nederland.

Premieheffing bij emigratie en M-biljet

Bij het M-biljet is het de eerste keer dat u wellicht in aanraking komt met enkele specifieke regelingen. Door emigratie bent u in de meeste gevallen niet meer premieplichtig voor de Nederlandse volksverzekeringen. Vanaf emigratiedatum bouwt u bijvoorbeeld geen AOW-rechten meer op. Het kan voordelig zijn dit vrijwillig te verzekeren. Of dat zinvol is, hangt af van uw persoonlijke situatie.

Het M-biljet bij immigratie

Als u gaat immigreren naar Nederland en zich inschrijft in de Basisregistratie Persoonsgegevens, zult u ook een M-biljet ontvangen. Mocht dit niet het geval zijn, dan moet er contact worden opgenomen met de Belastingtelefoon Buitenland op bovenstaand telefoonnummer.

Het M-biljet bij immigratie is redelijk vergelijkbaar met het M-biljet bij emigratie. Uiteraard hoeft de conserverende waarde van het pensioen niet te worden doorgegeven. Mocht u nog een conserverende aanslag hebben openstaan (in verband met eerdere emigratie), dan kunt u verzoeken om kwijtschelding van de aanslag.

LET OP: op het moment dat u meer dan 10 jaar in het buitenland woont (zonder dat u in de tussentijd fiscaal inwoner van Nederland bent geweest), dan kunt u verzoeken om kwijtschelding van de conserverende aanslag voor wat betreft de pensioenen en lijfrenten, de conserverende aanslag in verband met aanmerkelijk belang kan niet worden kwijtgescholden!

Laat uw M-biljet invullen door Jongbloed Fiscaal Juristen

Zoals u wellicht inmiddels zelf hebt kunnen ondervinden, komt er nogal wat kijken bij het invullen van het M-biljet. Het is dan ook geen overbodige luxe om hiervoor een belastingadviseur in te schakelen. Uiteraard kunt u bij Jongbloed Fiscaal Juristen terecht voor het laten verzorgen van uw M-biljet en het beoordelen van alle gevolgen in het emigratiejaar, maar ook voor de volgende jaren.

Advisering voorafgaand aan het M-biljet

In veel gevallen komen klanten na het immi- of emigratiejaar pas bij ons met het verzoek het M-biljet in te vullen. Wij doen dat dan op basis van het verleden. In sommige gevallen pakt dit ongunstig uit qua belastingheffing, het verleden valt immers niet meer te veranderen. Het is dus zaak om op voorhand goed te kijken naar uw immi- of emigratieplanning! Uiteraard kunnen wij bij Jongbloed Fiscaal Juristen u met advies bijstaan voorafgaand aan uw immi- of emigratie.

Offerte-aanvraag M-biljet

Vraag hier uw offerte aan voor het laten verzorgen van uw M-biljet. Geef bij voorkeur aan wat uw persoonlijke situatie is, zodat wij een goede inschatting van de kosten kunnen maken.

Deel deze pagina

Laatste update op 26-01-2023
Artikel gemaakt op 02-11-2010
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Actueel internationaal Het M-biljet invullen

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap