print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Rechtspraak

Advies auto van de zaak?

Vraag onze fiscaal juristen

Klik hier

Discussie over bijtelling?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Bezwaarprocedure inzake auto van de zaak?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Meerdere auto's van de zaak?

Vraag vrijblijvend advies

Klik hier

Verlies rittenadministratie

Om aan de bijtelling te ontkomen mag u niet meer dan 500 kilometer met de auto van de zaak rijden. De meeste mensen houden een zogenaamde rittenadministratie bij om dit te kunnen bewijzen. Wat gebeurt er als u de rittenadministratie verliest of kwijtraakt?

Procedure accountant met Porsche

Hof 's-Hertogenbosch is op 12 juli 2023 (ELI:NL:GHSHE:2023:2302) van mening dat een achteraf opgestelde kilometeradministratie door een accountant niet voldoet. Er wordt een bijtelling toegepast over een Porsche Cayenne (cataloguswaarde € 121.000). De boete wordt niet opgelegd. De Hoge Raad is op 15 december 2023 (ECLI:NL:HR:2023:1745) van mening dat de cassatie procedure "niet ontvankelijk" is op grond van artikelk 6:6 AWB. Enkele leuke overwegingen:

  • Kilometeradministratie sluit niet aan bij opgave van de garage, dit komt omdat de accountant ruzie heeft met de garage en de garage hem zou willen "pesten";
  • Achteraf opgemaakte kilometeradministratie geeft geen betrouwbare weergave van het autogebruik;
  • De accountant erkent tijdens de zitting (bij het Gerechtshpf) dat zijn woon/werk verkeer en de zakelijke ritten niet correct zijn opgenomen in zijn nieuwe kilometeradministratie; 
  • Achteraf opstellen van een administratie kan problemen geven omdat deze minder betrouwbaar is en het risico in zich heeft dat de werkelijkheid niet goed wordt weergegeven (Zie Hoge Raad d.d. 4 juni 2021 ECLI:NL:HR:2021:822 onder RO 3.4), een dergelijke administratie heeft dus minder bewijskracht dan een dagelijks bijgehouden kilometeradministratie.
  • Volgens het Gerechtshof kan via een achteraf opgestelde kilometeradministratie niet snel worden voldaan aan de bewijsmaatstaf van "doen blijken". (RO 4.5)
  • Geen boete omdat inspecteur opzet niet heeft bewezen;
  • De accountant is te druk om prive met de auto te rijden;
  • Tijdens de procedure bij het Gerechtshof wordt een herziene kilometeradministratie overlegd, deze sluit wel aan bij de opgaven van de garage, dit is niet voldoende, aldus het Gerechtshof.

Rittenadministratie vernietigd

De heer X is journalist en rijdt een auto van de zaak van zijn werkgever. Hij heeft een verklaring voor geen privégebruik ingevuld. Er is een kilometeradministratie op papier en op de laptop. De partner van de heer X is ziek en heeft tijdens een woedeaanval de administratie vernietigd en de PC kapot gemaakt. Gevolg: de administratie is weg. Over 2008 en 2009 wordt een naheffingsaanslag en een boete van 50% opgelegd. Het Gerechtshof heeft de boete verminderd van 50% tot 10% omdat er geen sprake is van opzet maar van grove schuld. De Hoge Raad is het met het Gerechtshof eens (Hoge Raad 14 juni 2013).

Rittenadministratie weg door waterschade

B.V. X heeft een werknemer in dienstbetrekking. Aan de werknemer (de heer Y) wordt een auto ter beschikking gesteld. De werkgever houdt in de salarisadministratie rekening met een bijtelling voor de auto van de zaak (een Toyota Avensis). Er is geen verklaring wegens geen privégebruik aangevraagd bij de Belastingdienst. Bij het doen van aangifte stelt de heer Y dat er geen sprake is geweest van privégebruik. De werknemer kon geen rittenadministratie overleggen. De reden was dat hij is verhuisd en zijn inboedel is opslagen bij een derde. Door lekkage in de container is de rittenadministratie verloren gegaan.

De rechter is snel klaar met dit (ongeloofwaardige) verhaal. De bewijslast voor het niet privé gebruiken van de auto van de zaak rust op de werknemer. De heer Y beschikte privé over een gelijkwaardige auto en kwam verder niet met enig bewijs, er was zelfs geen agenda beschikbaar. Over 2007, 2008 en 2009 is een compromis gesloten met de Belastingdienst, echter de procedure ging over 2006, over dit jaar is geen compromis gesloten. Over 2006 was er namelijk geen enkel bewijsstuk.

De conclusie is simpel: geen enkel bewijs, geen agenda, een bijzonder verhaal en de bewijslast blijft bij de werknemer rusten. Conclusie: bijtelling. Gerechtshof Arnhem Leeuwarden 3 september 2013.

Tip: geen rittenadministratie bij bestelauto

Als u een bestelauto van de zaak rijdt, kunt u de rittenadministratie voorkomen door een zogenaamde verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto aan te vragen bij de Belastingdienst. Hierbij is het wel van belang dat er sprake is van een bestelauto die door meerdere personen wordt gebruikt. Tevens moeten de werkgever en de werknemer een overeenkomst sluiten waarin het privégebruik verboden is (met sanctie).

Bron auto van de zaak en rittenadministratie

Gerechtshof Arnhem Leeuwarden d.d. 3 september 2013.

Hoge Raad 14 juni 2013.

Deel deze pagina

Laatste update op 19-12-2023
Artikel gemaakt op 10-09-2013
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Auto van de zaak Rechtspraak Verlies rittenadministratie

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap