Volg ons op:

Twitter Updates

Portugal voert extra villaheffing in voor 2012 en later

In Portugal is begin november 2012 een nieuwe wet ingevoerd die een extra belastingheffing regelt voor woningen met een waarde van meer dan € 1.000.000. Dit betekent dat er al in 2012 een extra heffing zal plaatsvinden bij de eigenaren van deze woningen.

Heffing in 2012

De heffing zal al worden geheven voor het eerst per 1 oktober 2012. Er zal alleen worden geheven bij eigenaren met onroerende goederen met een huurwaardeforfait (Valor Patrimonial Tributário / VPT) van meer dan € 1 miljoen. De heffing bedraagt 0,5% over de VPT-waarde die is omgezet aan de huidige nieuwe IMI-wetgeving (Municipal Property Tax) en 0,8% over de VPT-waarde die nog niet is omgezet aan de IMI. Voor bedrijven geldt een percentage van 7,5% indien het bedrijf is gevestigd in een land dat Portugal aanmerkt als "black-list land".

Met ingang van 2013 zal het percentage worden verhoogd naar 1% voor alle gevallen, met uitzondering van de "black-list companies" (blijft 7,5%).

Aangifte en afdracht

In 2012 zal de Portugese belastingdienst in november de aanslagen verzenden. Voor 2013 zal de aanslag worden opgelegd per 1 januari 2013 en kan er in twee termijnen betaald worden (april en september).


Auteur(s) van nieuwe villabelasting portugal


mr. drs. S. van den Elst (Sanne).
Fiscaal Jurist / Fiscaal econoom,

s.vandenelst@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Artikel datum : 26-10-2012 | Artikel laatst gewijzigd : 14-02-2013

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen