Volg ons op:

Fiscale tips

Twitter Updates

Beroepspraktijkvorming en WVA

De overheid geeft een subsidie aan werkgevers die hun werknemers scholing aanbieden. Dit gebeurde onder meer via de WVA (de Wet Vermindering Afdracht loonbelasting en premies volksverzekeringen Onderwijs). Via deze fiscale regeling konden werkgevers een deel of alle scholingskosten van hun werknemers terugkrijgen van de Belastingdienst, dit werkt via een vermindering van de verschuldigde loonbelasting. De werkgever kan via deze "subsidie" tussen de € 300 en € 3.200 ontvangen.

Op dit moment lopen er honderden boekenonderzoeken, bezwaar- en beroepsprocedures over dit onderwerp. De laatste tijd is de focus van de Belastingdienst verschoven naar de Beroepspraktijkvorming. De beroepspraktijkvorming is een belangrijk onderdeel van de opleiding (tenminste 60%) en vaak is er discussie over dit onderwerp.

Centraal hierbij staat: "Is aannemelijk dat er beroepspraktijkvorming heeft plaatsgevonden?"

In een belangrijke procedure heeft de Hoge Raad op 22 september 2017 het volgende vastgesteld; Als er een diploma of certificaat is behaald staat de WVA voor een groot deel vast. Voor veel werkgevers is dit een belangrijke en gunstige uitspraak.

De conclusie is dan ook:

Rechtspraak over de beroepspraktijkvorming

Wat ging er mis ?

Op grond van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) zijn er aan de Beroepspraktijkvorming (BPV) eisen gesteld. Het Ministerie van Onderwijs heeft hierover ook diverse publicaties verstrekt. Voor de beroepspraktijkvorming worden door de onderwijsinstelling praktijkboeken opgesteld. Tevens wordt een praktijkbegeleider binnen het bedrijf aangesteld, deze praktijkbegeleider zal de deelnemers in de praktijk helpen bij het praktijkdeel, zeg de stage. De discussie gaat vaak over:

Het probleem is dat de wet geen duidelijke omschrijving geeft over de BPV (wat moet de ondernemer doen en hoe moet hij het vastleggen?). De procedures tot op dit moment speelden met name bij uitzendbureau's die een opleiding gaven aan buitenlandse werknemers. Een procedure bij een ander soort bedrijf zien we nog niet, dit komt zeker nog wel voorbij. De vraag is ook hoe rechters bewijs gaan wegen. In steeds meer voorkomende gevallen zien we hierbij:


Meer weten van beroepspraktijkvorming en wvaAuteur(s) van beroepspraktijkvorming en wva


mr. D.J.B. Jongbloed Dennis).
Fiscaal Jurist, DGA

088 027 00 00
d.jongbloed@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Artikel datum : 10-02-2016 | Artikel laatst gewijzigd : 23-09-2017

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen