print sitemap zoeken disclaimer contact

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Curacao

Geschiedenis verdrag Inwerkingtreding Van toepassing m.i.v. Overgangsrecht
1 december 2015 1 januari 2016 Ja, art 29, 30, 31 en 32
Tot 1 januari 2016 gold voor Curaçao de Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK)
Soort inkomsten NL CUW Opmerkingen
Box I Loon loon 14, lid 1   Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: 12 maanden) zie art.14 lid 2.
beloning directeur/commissaris/e.d. 15    
beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf 18, lid 1   Tenzij diensten op CUW worden verricht door een inwoner met de NL nationaliteit of een op CUW lokaal aangeworven persoon
artiesten en sporters 16, lid 1   Uitzondering: bij overeenkomsten van korte duur (< 3 maanden) ziet NL af van heffingsrecht.
studenten   19 Mits vergoeding uit bronnen buiten NL.
personeel aan boord van vliegtuigen, schepen in internationaal verkeer   14, lid 3  
Pensioen en lijfrente Definitie lijfrente→ art. 17 lid 6 publiekrechtelijk pensioen 18, lid 3   Tenzij loon terzake van dit pensioen niet in NL mocht worden belast; zie beloning overheid
privaat/overheidsbedrijf, beroepspensioen en lijfrente 17, lid 1   Maximaal 15% over bruto inkomen. Indien persoon op 5 juni 2014 inwoner was van CUW en uitkering op dat tijdstip al was ingegaan, dan heffing aan CUW. Dit is overgangsrecht zie BRK.
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen 18, lid 3   Tenzij loon terzake van dit pensioen niet in NL mocht worden belast, zie beloning overheid
Afkoopsom ingegaan pensioen (privaat/ overheidsbedrijf) en lijfrente 17, lid 3    
Afkoopsom niet ingegaan pensioen en lijfrente 17, lid 3    
Uitkeringen AOW / Anw / WAO / WIA / Waz / Wajong 17, lid 2    
WAO / WIA-suppletie   14, lid 1 Indien betaald door of namens particuliere werkgever
18, lid 1   Indien betaald door of namens publieke werkgever (zie overheidsbeloning)
Wulbz 14 / 15    
W.W. 17, lid 2    
ROW rente ter beschikking stellen   11, lid 1 Tenzij uitzondering 11, lid 3 van toepassing
Box II   winst 13, lid 5   10-jaarstermijn tenzij persoon op 5 juni 2014 inwoner was van CUW, dan geldt 5-jaars termijn
dividend 10, lid 2   Maximaal 15% van het bruto bedrag. Zie voorwaarden in 10, lid 14 ingeval van een conserverende aanslag.
Restartikel: zie art. 20

Deel deze pagina

Laatste update op 10-07-2018
Artikel gemaakt op 10-07-2018
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Curacao

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap