print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Formeel belastingrecht

Openheid Belastingdienst over standpunten

De Belastingdienst gaat vanaf 1 april 2023 meer inzicht geven over interne standpunten omtrent complexe fiscale aangelegenheden.
Standpunten van de Belastingdienst over ingewikkelde belastingzaken zijn op dit moment nog vertrouwelijk.

In het kort openheid Belastingdienst
  • Kennisgroepen binnen de Belastingdienst maken hun mening openbaar.
  • Standpunten waren voorheen alleen bekend bij de belastingplichtige of diens belastingadviseur.
  • Standpunten van de Belastingdienst over individuele gevallen waren onbekend.
  • Interne standpunten over fiscale vraagstukken worden openbaar voor iedereen.
  • Standpunten vanaf 1 april 2023 op de site van de Belastingdienst.
  • Er zullen komende periode meer bezwaar- en beroepsprocedures volgen (en verzoeken ambtshalve vermindering).

Interne standpunten Belastingdienst worden bekend

Vanaf 1 april 2023 zal de Belastingdienst haar interne standpunten online zetten voor iedereen. Er zullen op grond hiervan standpunten bekend worden waar belastingadviseurs en belastingplichtigen hun voordeel mee kunnen behalen. Vaak gaat het hierbij om complexe fiscale vraagstukken waarover de wet en / of jurisprudentie (uitspraken rechters) niet geheel duidelijk zijn. De transparantie is prettig en kan best nuttig zijn, wij juichen dit dus toe. Tot op dit moment is onbekend wat er met verschillende belastingplichtigen over bepaalde zaken wordt afgesproken, dit wordt nu ineens geheel duidelijk. De rechtsongelijkheid is hiermee ineens (grotendeels) opgeheven.

Noot fiscaal jurist inzake openheid Belastingdienst

Vanaf 1 april 2023 (geen grap) worden de standpunten over 2022 openbaar gemaakt. De nieuwe standpunten van kennisgroepen worden vervolgens binnen 2 weken gepubliceerd. De openheid vanuit de Belastingdienst is het gevolg van diverse rechtszaken waarbij steeds vaker om openheid wordt gevraagd en standpunten van kennisgroepen (minutieus) worden zwart gelakt. Standpunten van kennisgroepen zijn echter geen 'persoonlijke beleidsopvattingen voor intern beraad' en moeten gewoon openbaar worden gemaakt (aldus de rechter).

Fiscaal uitvoeringsbeleid wordt regelmatig gepubliceerd, maar er zijn ook andere vormen van 'beleid of meningen'. Beleid staat standaard in de Staatscourant, maar standpunten van kennisgroepen, memo's en verslagen niet. Deze worden soms opgevraagd op grond van openbaarmakingsverzoeken (WOO, voorheen WOB-verzoeken). Als sprake is van gecoördineerd beleid, kan hierop een beroep worden gedaan door andere belastingplichtigen.

Over enkele weken is duidelijk wat er met belastingplichtigen wordt afgesproken en of de belastingdienst hierbij gunstige standpunten heeft ingenomen voor bepaalde belastingplichtigen. De standpunten van diverse kennisgroepen (er zijn er ruim 25) worden dan dus duidelijk. Deze kennisgroepen formuleren algemene standpunten over bepaalde rechtsvragen, waarbij wetgeving, beleid en rechtspraak (jurisprudentie) worden uitgewerkt. Dit speelt met name als wetgeving niet geheel duidelijk is. Tot op dit moment ging dit standpunt enkel naar de fiscalist van belastingplichtige en wisten wij niet wat deze standpunten precies inhielden. Vanaf 1 april 2023 kan iedereen kennisnemen van deze standpunten.

Wij denken dat dit smullen gaat worden en veel leesvoer gaat opleveren. Binnen de Belastingdienst zijn namelijk ook inspecteurs werkzaam die hun eigen standpunten innemen en toepassen. Dit kan leiden tot rechtsongelijkheid en dus procedures. De kans bestaat ook dat feiten en omstandigheden worden gekleurd naar de standpunten van de Belastingdienst. De vervolgvraag zal ook zijn over welke periode standpunten bekend worden gemaakt, de eerste WOO-verzoeken over oudere jaren zijn al in de maak.

Er zullen de komende tijd veel ambtshalve verzoeken, bezwaarschriften en procedures worden gevoerd door belastingplichtigen die minder voordelig zijn behandeld en / of mogelijkheden zien om een gunstige regeling af te spreken. Beroepen op het gelijkheidsbeginsel zullen toenemen. Adviseurs zullen met name kijken naar gunstige standpunten, hierbij speelt het risico van cherry picking, dit is echter niet rechtens en moet niet de bedoeling zijn.

Wij houden u op de hoogte !

Deel deze pagina

Laatste update op 02-02-2023
Artikel gemaakt op 30-01-2023
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Formeel belastingrecht Openheid Belastingdienst

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap