print sitemap zoeken disclaimer contact

Kinderen Prins Bernhard betalen de rekening

Sterven en belasting betalen; de zekerheden in het leven

Het afgelopen jaar heeft Nederland het nodige te verduren gehad. Sportieve hoogtepunten werden iets te vaak afgewisseld door een aantal soms schokkende dieptepunten. Het ergste blijft toch het overlijden van familie, je ouders of je kinderen. Naast de emotionele klap kan de erfenis ook financieel leed veroorzaken. De Belastingdienst staat bij het verdelen met haar hand vooraan. De dood is een gevoelig onderwerp waar niet iedereen even makkelijk over praat, maar om het financiële leed te verzachten, is het aan te raden om hierover in een vroeg stadium na te denken. Hoe voorkomen we dat er teveel bij de fiscus terechtkomt en te weinig bij de kinderen: Estate Planning.

Voorbeeld

Misschien een sprekend recent voorbeeld vormt het overlijden van Prins Bernhard. In een interview met de Volkskrant heeft de prins erkend dat hij naast zijn vier dochters nog twee buitenechtelijke dochters had. In zijn testament is bepaald dat alle zes dochters evenredig zullen meedelen in de erfenis van naar schatting € 150 miljoen. De prins had voor zijn dochters veel financieel leed kunnen voorkomen, wanneer hij een notarieel of fiscaal adviseur had geraadpleegd voor zijn Estate Planning.

Elke dochter erft nu € 25 miljoen. De vier erkende dochters betalen hierover maximaal 27% successierecht. Dit tarief voor kinderen van de erflater loopt langzaam op van 5% tot 27% (boven € 850.000). Niet-erkende kinderen betalen echter 68% over alles wat ze krijgen, omdat ze niet tot de eerstegraads familieleden worden gerekend. Het is derhalve te hopen dat Prins Bernhard voor zijn overlijden zijn buitenechtelijke kinderen officieel heeft erkend; dit bespaart hen 41% successierecht.

Een mogelijkheid om op successiebelasting te besparen, is om het familievermogen te beleggen in een landgoed. Als je namelijk een landgoed erft dat aan een aantal voorwaarden voldoet, dan betaal je slechts successierecht over 40% van de waarde; of zelfs 0% indien het landgoed gedeeltelijk voor het publiek is opengesteld. Dus wanneer Prins Bernhard zijn geld had belegd in een aantal mooie nieuwe paleizen met voor het publiek opengestelde bossen, hadden de dochters niets hoeven te betalen.

Een andere besparende oplossing zou zijn geweest dat Prins Bernhard zijn vermogen reeds tijdens zijn leven aan zijn dochters zou hebben overgedragen. Een schenking verkregen van een lid van het Koninklijk Huis is volledig vrijgesteld van schenkingsrecht. Schenkingen door Prins Bernhard aan zijn dochters of aan bijvoorbeeld het Wereld Natuur Fonds gedurende zijn leven waren belast tegen 0%. Helaas is het nu te laat om van deze mogelijkheid gebruik te maken.

Geldt dit nu ook voor u?

Ook voor u als gewone burger zijn er voldoende mogelijkheden om forse bedragen te besparen bij het overhevelen van uw vermogen naar uw kinderen. Volgens een confrère is de jaarlijkse besparing in Nederland € 1 miljard, dus regel dit nu eens, zou ik zeggen.

U heeft weliswaar geen recht om geheel vrijgestelde schenkingen te doen. U kunt overwegen om uw kinderen tijdens uw leven bedragen in contanten te schenken. De schenkingen zijn als het ware voorschotten op de erfenis, die nu grotendeels zijn vrijgesteld of tegen een laag tarief worden belast dan bij vererving. De jaarlijkse vrijstelling bedraagt ruim € 4.000 en tevens kunt u (totdat uw kind 35 jaar wordt) eenmalig € 21.000 schenken.

Indien uw woning inmiddels hypotheekvrij is kunt u overwegen om uw woning te schenken aan uw kinderen onder voorbehoud van het recht van gebruik. De toekomstige waardestijgingen komen dan reeds toe aan de kinderen. Ook het vervallen van het recht van gebruik op de woning bij uw overlijden is dan vrijgesteld.

Conclusie

Misschien een vreemde constatering, maar het overlijden van Prins Bernhard is goed voor de Nederlandse staatskas; een groot deel van zijn nalatenschap vloeit middels successierecht naar de Belastingdienst. Indien u wilt voorkomen dat uw erfgenamen bij uw overlijden naast een emotionele klap ook van de fiscus een klap om de oren krijgen, is het aan te raden om vroegtijdig te overleggen met uw notaris of fiscaal jurist. Dit gezegd hebbende wens ik u een lang leven toe en een mooi en zonnig 2005.

Deel deze pagina

Laatste update op 09-07-2012
Artikel gemaakt op 22-12-2004
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Column Archief NVM Makelaar Kinderen Bernhard betalen fiscus

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap